Mewngofnodi

🔍

EN

X
Addysg Sbaen, Ymgynghorwyr Myfyrwyr Sbaen, Prifysgol Sbaen, Ymgynghoriaeth Prifysgol Sbaen, Astudio Sbaen, Astudio Dramor Sbaen, Ymgynghorwyr Addysgol Sbaen, addysg fforddiadwy Sbaen, rhychwant rhataf y brifysgol

Astudio yn Sbaen

Customized Gwasanaethau ar gyfer addysg in Sbaen i fyfyrwyr sydd eisiau astudio yn Sbaen yn prifysgol of Sbaen trwy ein gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Sbaen, a elwir hefyd, ymgynghorwyr addysgol yn Sbaen, yn darparu, ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer Sbaen i fyfyrwyr wneud astudio dramor in Sbaen, gwasanaethau mawr yn, addysg in Madrid i astudio in Madrid in Prifysgol of Madrid a ddarperir gan gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Madrid yn darparu ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer Madrid addysg in Barcelona i astudio in Barcelona in Prifysgol of Barcelona a ddarperir gan gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Barcelona yn darparu ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer Barcelona addysg in Valencia i astudio in Valencia in Prifysgol of Valencia a ddarperir gan gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Valencia yn darparu ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer Valencia.

gorau Ymgynghorwyr Addysgol in Sbaen | gorau Ymgynghorwyr Addysgol in Madrid | Gorau Ymgynghorwyr Addysgol in Barcelona | Gorau Ymgynghorwyr Addysgol in Valencia

Prifysgolion (0)

Blwyddyn Academaidd (Hydref-Mehefin)

Myfyrwyr Foriegn (60000)

Cyfanswm y Myfyrwyr (1800000)

Ynglŷn ag Addysg yn Sbaen

Sbaen yn meddiannu ardal o 505,992 km² gan ei gwneud y bedwaredd wlad fwyaf yn Ewrop. O draethau gwyn, tywodlyd a moroedd glas, i lethrau sgïo Pyrenees a phentrefi hynafol Granada, mae Sbaen yn darparu ysblander cwbl naturiol a threfol.

Addysg Sbaen mae'r safon wedi newid yn sylweddol dros y 25 mlynedd diwethaf gan fuddsoddiad cynyddol a gwelliannau addysgol. Yn Sbaen y corff rheoleiddio ar gyfer addysg yw'r “Weinyddiaeth Addysg.” Yn Sbaen mae’r rheoliadau’n cael eu gwneud gan y “Gyfraith ar Addysg.”

Mae Sbaen hefyd yn darparu prifysgolion preifat i rai, rhai â chysylltiadau Eglwys Gatholig. Prifysgolion yn Sbaen wedi'u rhannu'n adrannau, prifysgolion, ysgolion galwedigaethol, colegau prifysgolion a cholegau busnes.

Angen gwybod - Astudio yn Sbaen

 • Astudio yn Sbaen | Addysg yn Sbaen | Astudio Dramor yn Sbaen

  Astudio Dramor ym Madrid | Astudio Dramor yn Barcelona | Astudio Dramor yn Valencia | Addysg ym Madrid | Addysg yn Barcelona | Addysg yn Valencia

  Mae gan Sbaen lawer o brifysgolion a cholegau sy'n derbyn miloedd o fyfyrwyr rhyngwladol bob blwyddyn. Caniateir i fyfyrwyr astudio unrhyw ddisgyblaeth ar bob lefel. Prifysgolion yn Sbaen, sy'n arbennig o adnabyddus am y Gyfraith, Sbaeneg neu Wyddorau Cymdeithasol, yn cynnig graddau amrywiol ar gyfer meysydd pwnc fel gwyddoniaeth gyfrifiadurol, peirianneg neu wyddorau naturiol.

  Myfyrwyr yn Sbaen yn gallu cofrestru mewn mwy na 70 o brifysgolion, rhai â hanes hir ac eraill, sy'n dal i fod yn bresennol mewn safleoedd prifysgolion rhyngwladol. Ar wahân i ddinasoedd mawr fel Madrid a Barcelona, ​​gall ymgeiswyr hefyd wneud cais i brifysgolion yn ninasoedd Sbaen fel Valencia, Alicante, Salamanca neu Marbella.

  Y graddau a gynigir ym Mhrifysgolion Sbaen yw:

  • israddedig: Baglor, yn amrywio rhwng 3 a 4 blynedd i'w gwblhau.
  • Graddio Gradd meistr: mae hyn yn cymryd 1 i 2 flynedd o astudiaethau amser llawn i'w gwblhau
  • Gradd ddoethurol / PhD: Mae hyn yn cymryd 3 blynedd i'w gwblhau

  Gwybodaeth Ymarferol

  Sut i wneud cais i brifysgolion yn Sbaen

  I wneud cais yn uniongyrchol, lawrlwythwch y ffurflen gais o'r wefan swyddogol sy'n ymroddedig i addysg uwch astudiaethau yn Sbaen. Dylai ffurflen gais ar wahân gael ei llenwi a'i chyflwyno gan fyfyrwyr sy'n dymuno gwneud cais mewn mwy nag un brifysgol.

  Os yw'r brifysgol yn derbyn y myfyriwr ar sail ei gymwysterau, bydd y myfyriwr yn derbyn llythyr cynnig. Dylai myfyrwyr ymateb i'r llythyr hwn trwy lofnodi ac anfon derbyniad yn ôl i'r sefydliad i gadarnhau eich cynnig.

  Efallai y bydd disgwyl i fyfyrwyr anfon neu fod wedi cyfieithu pob dogfen gais berthnasol yn Sbaeneg. Rhaid i fyfyrwyr brofi sgiliau Saesneg neu Sbaeneg cyn cofrestru ar raglen radd yn y brifysgol.

 • Costau byw yn Sbaen | Cyfrifiannell costau byw i fyfyrwyr yn Sbaen | Costau byw myfyrwyr rhyngwladol yn Sbaen

  Costau byw ym Madrid | Costau byw yn Barcelona | Costau byw yn Valencia | Cyfrifiannell costau byw ym Madrid | Cyfrifiannell costau byw yn Barcelona | Cyfrifiannell costau byw yn Valencia

  Sut brofiad yw astudio mewn prifysgol yn Sbaen

  Mae prifysgolion yn Sbaen yn uno darlithoedd traddodiadol â gwaith ymchwil a seminarau lle gall myfyrwyr barhau i gael sgyrsiau cyfeillgar am ddim gydag athrawon a thrafod yn eu dewis faes ar bynciau anodd.

  Ffioedd dysgu i brifysgolion yn Sbaen

  Mae'r ffioedd cyfartalog yn amrywio rhwng 1,500 - 3, 000 EUR / y flwyddyn.

  Costau byw yn Sbaen

  • Y cyfartaledd costau byw yn Sbaen yw 580 i 960 EUR / mis mewn dinasoedd mawr.
  • Bydd rhentu fflat 3 ystafell wely yn costio tua 670 a 930 EUR / mis
  • Bydd pryd o fwyd mewn bwyty rhad yn costio 10 EUR
  • Mae'r prisiau i'w rhentu yr uchaf mewn dinasoedd fel Madrid a Barcelona.
  • Bydd biliau bwyd ar gyfartaledd yn Sbaen yn cyrraedd tua 150-300 EUR / mis
 • Trwydded waith i fyfyrwyr yn Sbaen | trwydded waith ar gyfer fisa myfyriwr yn Sbaen | Trwydded waith Sbaen ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

  Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, mae angen trwydded waith os ydyn nhw am gyfuno astudio â gweithio yn Sbaen. Gall y myfyriwr weithio'n rhan-amser ar y campws yn eich prifysgol neu oddi ar y campws.

  Gall ymgeisydd wneud cais am y drwydded waith os oes ganddo:

  • trwydded breswylio ddilys;
  • wedi cofrestru'n llawn amser mewn prifysgol yn Sbaen.

  Bydd trwydded waith yn ddilys am 2 flynedd. Dim ond 20 awr yr wythnos y gall y myfyriwr weithio. Gall y myfyriwr weithio'n llawn amser yn ystod gwyliau ac egwyliau ysgol.

  Y myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn Sbaen ar ôl gorffen eu hastudiaethau, bydd angen iddynt wneud cais am drwydded waith arall, a fydd yn caniatáu iddynt weithio yma am hyd at flwyddyn ar ôl graddio o brifysgol yn Sbaen.

  Mae'n cymryd tua 90 diwrnod i wneud penderfyniad yn Sbaen o dan y rheoliadau cyfredol. Cost ymgeisio am drwydded waith yw 60 EUR. Caniateir i'r gweithiwr weithio 40 awr yr wythnos.

  Wrth weithio yng Nghanada gwarantir isafswm cyflog o 860 EUR / mis, yn dibynnu ar y swydd a'r dalaith lle byddwch chi'n gweithio

  Ymwadiad

  Dim gwarant am drwydded waith i fyfyrwyr yn Sbaen

 • Sut i Wneud Cais am Dderbyniad yn Sbaen | Gwneud cais am Dderbyniad yn Sbaen

  I gwneud cais ym mhrifysgol Sbaen, dylai fod gan fyfyrwyr ddogfennau cywir i brofi eu bod yn addas ar gyfer manylebau'r brifysgol. Dylid llenwi a llofnodi ffurflenni cais y brifysgol sydd â diddordeb yn iawn. Mae prifysgolion angen gwybodaeth bersonol gywir, cymwysterau blaenorol, gwybodaeth ariannol, a datganiad personol.

  Dogfennau sy'n ofynnol i fod yn berthnasol yn Sbaen

  • Curriculum Vitae
  • prawf / tystysgrif geni
  • ffotograffau diweddaraf
  • pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol
  • mwy nag un llythyr o argymhellion gan gyn-gyflogwyr neu athrawon
  • copïau o ddiplomâu neu dystysgrifau blaenorol, gan gynnwys eich tystysgrif gradd os yw'n berthnasol
  • trawsgrifiadau academaidd
  • llythyr o fwriad
  • Rhyw fath o brawf a all gefnogi myfyrwyr sy'n aros yn y wlad yn ystod eich astudiaethau.

  Efallai y bydd rhai yn gofyn am ddogfennau ychwanegol prifysgolion yn Sbaen yn dibynnu ar y gofynion. Os yw'r rhaglen yn gofyn am sgoriau ar gyfer profion ychwanegol fel y GRE, GMAT neu LSAT ar gyfer unrhyw arbenigedd. Yna dylai'r sgorau fod yn barod cyn gwneud cais.

  Prawf hyfedredd iaith Saesneg

  Mae myfyrwyr rhyngwladol i fod i brofi Hyfedredd yn yr iaith Saesneg trwy ddarparu tystysgrifau iaith Uwch IELTS, TOEFL neu C1. Dylai'r sgorau fod yn y sgôr iaith leiaf a osodir gan y Sbaen.

Ein Cefnogaeth ar gyfer Addysg yn Sbaen

Education in Spain | Rydyn ni'n Un stop Ymgynghorwyr Addysgol yn Sbaen cysylltu myfyrwyr â Prifysgol yn Sbaen a 105 o wledydd eraill dros Ymgynghoriaeth Addysg Sbaen, yn bennaf, Ymgynghorwyr Addysgol ym Madrid ac Ymgynghorwyr Addysgol yn Barcelona ac Ymgynghorwyr Addysgol yn Valencia a 106 o wledydd yn darparu cefnogaeth i astudio yn Sbaen (106 o wledydd dan orchudd, gan gynnwys, Addysg yn Sbaen, Gan gynnwys Addysg ym Madrid | Addysg yn Barcelona | Addysg yn Valencia ).

Gwasanaethau Addysg Customized Fforddiadwy yn Sbaen i fyfyrwyr ar gyfer Prifysgolion gorau Sbaen, Prifysgolion gorau dramor yn Sbaen, Cyrsiau gorau yn Sbaen, Colegau MBA gorau yn Sbaen, Colegau MS gorau yn Sbaen, Yr ysgolion busnes UG gorau yn Sbaen, Colegau MBBS gorau yn Sbaen a llawer mwy o gyrsiau yn Sbaen.

Ein dramor ymgynghorwyr addysg yn Sbaen, a elwir hefyd yn, Ymgynghorwyr Myfyrwyr dros Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor yn Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor yn Sbaen, ymgynghorwyr addysgol tramor yn Sbaen, ymgynghorydd addysg yn Sbaen, ymgynghorwyr addysg yn Sbaen, ymgynghoriaeth astudio yn Sbaen, ymgynghoriaeth addysgol yn Sbaen, ymgynghorydd myfyrwyr dros Sbaen, addysg dramor ymgynghorwyr yn Sbaen, ymgynghorydd addysg yn Sbaen, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Sbaen, ymgynghorwyr astudio dramor yn Sbaen, ymgynghorwyr myfyrwyr dros Sbaen, ymgynghoriaeth addysg yn Sbaen, ymgynghoriaeth prifysgol yn Sbaen, ymgynghorydd addysg dramor yn Sbaen, ymgynghoriaeth addysg yn Sbaen a ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Sbaen.

Astudio Dramor yn Sbaen * Nid ydym yn codi tâl am Fyfyrwyr Ymgynghoriaeth Addysg Am Ddim ar gyfer Prifysgol yn Sbaen ar gyfer Myfyrwyr tramor.

Prifysgolion gorau Sbaen

Cyrsiau Gorau i'w Dilyn yn Sbaen

Astudio Dramor yn Sbaen

Ein hymgynghorwyr addysg dramor ar gyfer Sbaen, a elwir hefyd yn, ymgynghoriaeth addysg dramor dros Sbaen, ymgynghorwyr astudio dramor dros Sbaen, ymgynghoriaeth addysg dros Sbaen, ymgynghoriaeth addysgol dros Sbaen, ymgynghoriaeth addysg dros Sbaen, ymgynghoriaeth astudio dros Sbaen, ymgynghorydd myfyrwyr dros Sbaen, ymgynghorydd addysg dros Sbaen, ymgynghorwyr addysgol tramor dros Sbaen, ymgynghorwyr myfyrwyr dros Sbaen, ymgynghorwyr addysg dros Sbaen, ymgynghorwyr addysgol byd-eang dros Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor dros Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor dros Sbaen, ymgynghoriaeth prifysgol dros Sbaen, ymgynghorydd addysg dros Sbaen, ymgynghorydd addysg dramor dros Sbaen a ymgynghorwyr addysg dramor dros Sbaen.

Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy ym Madrid | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Barcelona | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Valencia | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy ym Madrid | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Barcelona | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Valencia

Ymgynghoriad Myfyrwyr - Addysg Sbaen

 • Cynllunio ar gyfer addysg yn Sbaen, Mynediad mewn Prifysgolion o Sbaen i Astudio yn Sbaen

  Os ydych yn myfyriwr tramor pwy sydd angen cymorth ar gyfer Sbaen, am sut i cael Mynediad in Sbaen in Prifysgolion yn Sbaen ar gyfer Addysg yn Sbaen neu i astudio yn Sbaen, Prifysgolion ym Madrid ar gyfer Addysg ym Madrid neu i astudio ym Madrid, Prifysgolion yn Barcelona ar gyfer Addysg yn Barcelona neu i astudio yn Barcelona, Prifysgolion yn Valencia ar gyfer Addysg yn Valencia neu i astudio yn Valencia rydym wedi cymryd blynyddoedd o brofiad fel Sbaen, gan gynnwys, ymgynghorwyr myfyrwyr ym Madrid , ymgynghorwyr myfyrwyr yn Barcelona , ymgynghorwyr myfyrwyr yn Valencia wrth berffeithio ein harbenigedd a'n partneriaethau â Ymgynghorwyr Addysgol gorau yn Sbaen, yn bennaf, Ymgynghorwyr Addysgol gorau ym Madrid, Ymgynghorwyr Addysgol gorau yn Barcelona, Ymgynghorwyr Addysgol gorau yn Valencia ac Prifysgolion Gorau yn Sbaen i astudio yn Sbaen, gan gynnwys, Prifysgolion ym Madrid , Prifysgolion yn Barcelona , Prifysgolion yn Valencia a Hefyd gyda Phrifysgolion Rhyngwladol yn 106 o wledydd darparu Ymgynghoriaeth addysgol yn Sbaen a 106 o wledydd i fyfyrwyr rhyngwladol yn Sbaen, gan gynnwys, Prifysgolion Rhyngwladol mewn 326 o Ddinasoedd i'w darparu Ymgynghoriaeth addysgol ym Madrid , Ymgynghoriaeth addysgol yn Barcelona , Ymgynghoriaeth addysgol yn Valencia a 326 o ddinasoedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol i Madrid, myfyrwyr rhyngwladol i Barcelona, ​​myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer Valencia am gost isel.

  Cyfrifiannell Costau Byw yn Sbaen i ddeall costau byw myfyrwyr yn Sbaen gan gynnwys, Cyfrifiannell Costau Byw i Madrid i ddeall costau byw myfyrwyr ym Madrid, Cyfrifiannell Costau Byw yn Barcelona i ddeall costau byw myfyrwyr yn Barcelona, Cyfrifiannell Costau Byw ar gyfer Valencia i ddeall costau byw myfyrwyr yn Valencia

  Rydym yn deall eich gofynion ar gyfer Addysg yn Sbaen a rhesymau dros penderfyniad i astudio i Sbaen, byddwn yn eich cysylltu â'n tîm o ymgynghorwyr myfyrwyr yn Sbaen a hefyd awgrymu gwledydd eraill ar wahân i

  Rydym yn darparu datrysiad wedi'i addasu i chi ei wneud astudio yn Sbaen.

 • Datrysiadau i addysg yn Sbaen astudio dramor yn Sbaen

  Rydym yn deall eich gofyniad i astudio yn Sbaen ein ymgynghorwyr addysg yn Sbaen bydd yn eich tywys trwy'r broses gyfan o fyfyrwyr Visa dros Sbaen, permit gwaith dros Sbaen, unwaith, chi cael Mynediad yn Sbaen in Prifysgol yn Sbaen i astudio yn Sbaen ar gyfer addysg yn Sbaen, Mynediad i mewn Madrid in Prifysgol ym Madrid i astudio ym Madrid ar gyfer addysg ym Madrid, Mynediad i mewn Barcelona in Prifysgol yn Barcelona i astudio yn Barcelona ar gyfer addysg yn Barcelona, Mynediad i mewn Valencia in Prifysgol yn Valencia i astudio yn Valencia ar gyfer addysg yn Valencia, i chi i benderfyniad gwybodus.

  Os ydych chi'n bwriadu gwneud hynny astudio yn Sbaen, yna, ein ymgynghorwyr astudio dramor in Sbaen yn eich tywys ar gyfer mynediad yn Sbaen i chi astudio yn Sbaen, maen nhw hefyd yn rhannu profiad o agor cyfrif banc i fyfyrwyr yn Sbaen , gan gynnwys, agor cyfrif banc i fyfyrwyr ym Madrid agor cyfrif banc i fyfyrwyr yn Barcelona agor cyfrif banc i fyfyrwyr yn Valencia , gan gynnwys, ein eiddo tiriog cymdeithion yn Sbaen yn gallu eich cynorthwyo chi i mewn dod o hyd i fflat or hostel i'w rentu i mewn Sbaen.

  Mae ein Ymgynghorydd Addysg yn Sbaen yn gallu eich helpu i ddod o hyd i'r iawn prifysgol yn Sbaen.

  Ein tîm ar gyfer addysg yn Sbaen yn gallu eich tywys am unrhyw fath o gefnogaeth y gallai fod angen i chi ei gwneud astudio yn Sbaen, i chi arbed, amser a chost arno addysg yn Sbaen.

 • Llwyddiant i Derbyniadau i mewn Sbaen ar gyfer astudio yn Sbaen, dinasoedd dan do, Derbyniadau ym Madrid ar gyfer astudio ym Madrid, Derbyniadau yn Barcelona ar gyfer astudio yn Barcelona, Derbyniadau yn Valencia ar gyfer astudio yn Valencia

  Os yw Cynllunio i astudio yn Sbaen, felly, mae'n bwysig dewis da partner yn Sbaen ar gyfer eich mynediad yn Sbaen, rydym ni yn Miliwn o Wneuthurwyr yn barod i sicrhau llwyddiant i'ch cynlluniau astudio i Sbaen.

  Ar ôl eich cymeradwyaeth, tîm o Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Sbaen yn anfon adroddiad ymarferol ar gyfer eich Addysg yn Sbaen, gan gynnwys, fisa myfyrwyr dros Sbaen gyda costau byw yn Sbaen i chi ddeall treuliau yn Sbaen ymlaen llaw cyn i chi ddewis Prifysgol yn Sbaen i astudio neu GWLAD ARALL gallai hynny weddu i'ch gofynion yn well GWIRIWCH GWLEDYDD ERAILL, yn lle, Sbaen

  Helpwch chi gyda dogfennaeth ar gyfer mynediad yn y Brifysgol yn Sbaen.

  Goruchwyliwch y broses ar gyfer eich mynediad yn y Brifysgol yn Sbaen.

  Sicrhau eich Llwyddiant!

  Astudio ym Madrid | Astudio yn Barcelona | Astudio yn Valencia

 • Fel partner addysg rhyngwladol ar gyfer Sbaen a 105 o wledydd, rydym yn eich helpu i gyflawni'n well.

  • Siop Un Stop

   Rydym yn cynnig prifysgolion fforddiadwy a gorau yn Sbaen a 106 o wledydd o dan yr un to.

  • Uniondeb

   Rydym bob amser yn hysbysu ein cleientiaid ar gyfer Sbaen am y ffeithiau go iawn.

  • Ôl-troed Byd-eang

   Rydym yn gwasanaethu myfyrwyr ar gyfer prifysgolion mewn 106 o wledydd, gan gynnwys Sbaen.

  • Gwasanaeth wedi'i bersonoli

   Rydym yn choosi, ond, os ydym yn cymeradwyo eich derbyn yn Sbaen, yna, cefnogwch yn llwyr.

  • Dull Wedi'i Deilwra

   Rydyn ni bob amser yn dylunio addysg wedi'i theilwra yn Sbaen, ar gyfer eich astudio yn Sbaen.

  • Pris Cystadleuol

   Prifysgolion Gorau yn Sbaen a gynigir am y prisiau gorau ar gyfer addysg yn Sbaen, dim costau cudd.

  • Arbenigedd Diwydiant Cryf

   Astudiaeth Arbenigedd Diwydiant Cryf dramor yn Sbaen ac yn rhyngwladol, dim ond prifysgolion cyfreithiol yn Sbaen.

  • 1 Pwynt Cyswllt

   Rydyn ni yma i symleiddio'ch mynediad yn Sbaen, i'w astudio yn Sbaen, trwy ddarparu 1 pwynt cyswllt.

Pan fyddwn yn partneru ar gyfer eich dyheadau addysg ar gyfer Sbaen, yna, ein profiadol Ymgynghorydd Addysg mCare yn Sbaen, gan gynnwys, Ymgynghorydd Addysg mCare ym Madrid ac Ymgynghorydd Addysg mCare yn Barcelona ac Ymgynghorydd Addysg mCare yn Valencia a 106 o wledydd yn darparu cefnogaeth i astudio yn Sbaen yn cael ei ddyrannu i chi am y 3 mis cyntaf pan symudwch i Sbaen, a fyddai’n un pwynt cyswllt i chi ar gyfer Sbaen, a fydd yn sicrhau bod eich proses fisa myfyriwr ar gyfer Sbaen, hostel / fflat yn Sbaen, cymorth swydd rhan-amser yn Sbaen, pob un wedi'i gymryd yn ofalus gan berson sengl sy'n eich deall chi ac yn eich helpu i arbed amser, arian ac ymdrechion yn Sbaen

Cefnogaeth Arbennig i Fyfyrwyr yn Sbaen

Os ydych yn myfyriwr tramor edrych am mynediad yn Sbaen, mewn prifysgol or coleg yn Sbaen, yna, ein Rhyngwladol Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Sbaen, yn gallu darparu cefnogaeth arbennig.

 • Competitively Priced Universities in Spain

 • Dal Llaw ar gyfer eich mynediad yn Sbaen

 • Gwasanaeth wedi'i bersonoli ar gyfer eich mynediad yn Sbaen

 • Dull wedi'i deilwra ar gyfer ymgynghoriaeth addysgol yn Sbaen

 • Rydym hefyd yn darparu prifysgolion bob yn ail i chi yn Sbaen a 105 o wledydd.

 • Siop Un Stop yn Sbaen a 106 o wledydd addysg

Ymgynghoriad Myfyrwyr - Addysg Sbaen

Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaethau cyfreithiol fforddiadwy yn Sbaen ar gyfer Myfyrwyr Tramor yn Sbaen. Estyn Allan am ymgynghoriad am ddim.

Gwybod Mwy

Diwydrwydd a Chydymffurfiad Dyladwy

Mae gan ein tîm Cydymffurfiaeth yn Sbaen arbenigedd helaeth mewn diwydrwydd dyladwy, fel myfyriwr unrhyw fath o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch yn Sbaen.

Gwybod Mwy

Cwestiynau Cyffredin - Addysg i Sbaen

Sut y gall Ymgynghoriaeth Addysg Sbaen, a ddarperir gan, Ymgynghorydd Addysg yn Sbaen neu ymgynghorwyr myfyrwyr yn Sbaen ddarparu gwybodaeth ar gyfer Derbyn yn y Brifysgol yn Sbaen?
Ymgynghoriaeth addysg Sbaen, a ddarparwyd gan, ymgynghorwyr addysg Sbaen, a elwir hefyd yn, ymgynghorwyr addysg dramor Sbaen, ymgynghorydd addysg dramor Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor Sbaen, ymgynghorwyr addysgol byd-eang Sbaen, ymgynghorydd addysg Sbaen, ymgynghorwyr addysgol tramor Sbaen, ymgynghorwyr addysg Sbaen, ymgynghoriaeth addysgol Sbaen, ymgynghoriaeth addysg dramor Sbaen, ymgynghorydd myfyrwyr dros Sbaen, ymgynghoriaeth astudio Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor Sbaen, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Sbaen, ymgynghoriaeth addysg Sbaen, ymgynghorydd addysg Sbaen, ymgynghoriaeth prifysgol Sbaen, ymgynghoriaeth addysg Sbaen ac astudio dramor. ymgynghorwyr Sbaen.

Pa mor wahanol yw Addysg Dramor Sbaen yn wahanol i Astudio Dramor Sbaen neu Sbaen astudio dramor neu astudio dramor rhaglenni ar gyfer Sbaen i Brifysgol Sbaen?
I gael gwybodaeth ar sut i gwneud cais am fisa myfyriwr ar gyfer Sbaen, sut i gael a fisa myfyriwr ar gyfer Sbaen , Sbaen proses fisa myfyriwr, I gael gwybodaeth ar sut i wneud cais fisa myfyriwr ar gyfer Sbaen, sut i gael a fisa myfyriwr ar gyfer Sbaen, Sbaen proses fisa myfyriwr, Rheolau fisa myfyrwyr Sbaen, Amser prosesu fisa myfyrwyr Sbaen. Siarad i ymgynghorwyr myfyrwyr dros Sbaen. ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Madrid, ymgynghorydd addysg ym Madrid, ymgynghoriaeth addysg dramor ym Madrid, ymgynghorwyr myfyrwyr ym Madrid , ymgynghoriaeth addysgol ym Madrid, ymgynghorwyr addysgol byd-eang ym Madrid, ymgynghorwyr addysg dramor ym Madrid, Ymgynghorwyr addysgol ym Madrid, ymgynghorwyr addysg dramor ym Madrid, ymgynghoriaeth addysgol ym Madrid, ymgynghorydd addysg dramor ym Madrid, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Madrid , astudio ymgynghoriaeth ym Madrid , ymgynghoriaeth addysg ym Madrid, ymgynghorwyr addysg ym Madrid, ymgynghorwyr addysg dramor ym Madrid, astudio ymgynghorwyr dramor ym Madrid, ymgynghorwyr addysg dramor ym Madrid ac ymgynghorydd addysgol ym Madrid heddiw. ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Barcelona, ymgynghorydd addysg yn Barcelona, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Barcelona, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Barcelona , ymgynghoriaeth addysgol yn Barcelona, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Barcelona, ymgynghorwyr addysg dramor yn Barcelona, Ymgynghorwyr addysgol yn Barcelona, ymgynghorwyr addysg dramor yn Barcelona, ymgynghoriaeth addysgol yn Barcelona, ymgynghorydd addysg dramor yn Barcelona, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Barcelona , astudio ymgynghoriaeth yn Barcelona , ymgynghoriaeth addysg yn Barcelona, ​​ymgynghorwyr addysg yn Barcelona, ​​ymgynghorwyr addysg dramor yn Barcelona, ​​astudio ymgynghorwyr dramor yn Barcelona, ​​ymgynghorwyr addysg dramor yn Barcelona ac ymgynghorydd addysgol yn Barcelona heddiw. ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Valencia, ymgynghorydd addysg yn Valencia, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Valencia, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Valencia , educational consultancy in Valencia, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Valencia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Valencia, Ymgynghorwyr addysgol yn Valencia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Valencia, ymgynghoriaeth addysgol yn Valencia, ymgynghorydd addysg dramor yn Valencia, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Valencia , astudio ymgynghoriaeth yn Valencia , education consultancy in Valencia, education consultants in Valencia, abroad education consultants in Valencia, study abroad consultants in Valencia, overseas educational consultants in Valencia and educational consultant in Valencia today. student visa rules, Spain student visa processing time. Speak to student consultants for Spain. student consultants for Madrid, education consultant in Madrid, foreign education consultancy in Madrid, student Consultants in Madrid, educational consultancy in Madrid, global educational consultants in Madrid, abroad education consultants in Madrid, educational Consultants in Madrid, foreign education consultants in Madrid, educational consultancy in Madrid, abroad education consultant in Madrid, student consultant for Madrid, study consultancy in Madrid, education consultancy in Madrid, education consultants in Madrid, abroad education consultants in Madrid, study abroad consultants in Madrid, overseas educational consultants in Madrid and educational consultant in Madrid today. student visa rules, Spain student visa processing time. Speak to student consultants for Spain. student consultants for Barcelona, education consultant in Barcelona, foreign education consultancy in Barcelona, student Consultants in Barcelona, educational consultancy in Barcelona, global educational consultants in Barcelona, abroad education consultants in Barcelona, educational Consultants in Barcelona, foreign education consultants in Barcelona, educational consultancy in Barcelona, abroad education consultant in Barcelona, student consultant for Barcelona, study consultancy in Barcelona, education consultancy in Barcelona, education consultants in Barcelona, abroad education consultants in Barcelona, study abroad consultants in Barcelona, overseas educational consultants in Barcelona and educational consultant in Barcelona today. student visa rules, Spain student visa processing time. Speak to student consultants for Spain. student consultants for Valencia, education consultant in Valencia, foreign education consultancy in Valencia, student Consultants in Valencia, educational consultancy in Valencia, global educational consultants in Valencia, abroad education consultants in Valencia, educational Consultants in Valencia, foreign education consultants in Valencia, educational consultancy in Valencia, abroad education consultant in Valencia, student consultant for Valencia, study consultancy in Valencia, education consultancy in Valencia, education consultants in Valencia, abroad education consultants in Valencia, study abroad consultants in Valencia, overseas educational consultants in Valencia and educational consultant in Valencia today.

Beth yw cost bywSpain or cyfrifiannell costau byw Sbaen , costau byw yn Sbaen i fyfyrwyr, costau byw yn Sbaen i fyfyrwyr rhyngwladol, gan gynnwys, costau byw yn Sbaen i fyfyrwyr Indiaidd, costau byw yn Sbaen i fyfyrwyr Pacistanaidd, costau byw yn Sbaen i fyfyrwyr Bangladeshaidd, costau byw yn Sbaen i fyfyrwyr o Indonesia or costau byw yn Sbaen i fyfyrwyr o Affrica?
Rydym wedi ceisio rhoi gwybodaeth sylfaenol ar gyfer cyfrifiad costau byw Sbaen, sy'n cynnwys, costau byw yn Sbaen, cyfrifiannell costau byw Sbaen, costau byw yn Sbaen i fyfyrwyr, costau byw yn Sbaen i fyfyrwyr rhyngwladol, sylfaenol iawn gwybodaeth costau byw yn Sbaen.

Costau byw ym Madrid | Costau byw yn Barcelona | Costau byw yn Valencia | Cyfrifiannell costau byw ym Madrid | Cyfrifiannell costau byw yn Barcelona | Cost of living Calculator in Valencia

A allwch fy helpu gyda mynediad ar gyfer cwrs baglor Sbaen, mynediad cwrs busnes Sbaen, derbynfa Sbaen, derbyniadau coleg Sbaen, derbyn Sbaen, mynediad agored Sbaen, Sbaen Derbyn Meddygol Sbaen, derbyniad MBBS Sbaen, derbyniadau Sbaen, gofynion derbyn Sbaen, cymorth mynediad coleg Sbaen , mynediad ar gyfer cwrs meistr Sbaen, cymorth derbyn colegau Sbaen, derbyniadau coleg Sbaen ,?
Mae ein ymgynghorwyr myfyrwyr ardystiedig yn Sbaen yn seiliedig ar eich gofyniad am Mynediad yn Sbaen yn gallu ateb eich cwestiwn mynediad cwrs busnes Sbaen, derbyn mba Sbaen, Derbyn Meddygol Sbaen, mynediad ar gyfer cwrs meistr Sbaen, cymorth derbyn colegau Sbaen, gofynion derbyn Sbaen, derbyn Sbaen, mynediad ar gyfer cwrs baglor Sbaen, Mynediad MBBS Sbaen, derbyniadau coleg i Sbaen, derbyniadau Sbaen, cymorth derbyn coleg Sbaen, derbyniadau coleg i Sbaen ac mynediad ar agor Sbaen.

A allaf wneud cais am Dderbyn Ar-lein yn Sbaen neu addysg ar-lein yn Sbaen, os yw'n berthnasol?
Os yw'r prifysgol yn Sbaen yn caniatáu i Mynediad Ar-lein yn Sbaen or addysg ar-lein yn Sbaen or cyrsiau ar-lein yn Sbaen, yna, ymgynghorwyr addysgol ar gyfer Sbaen yn gallu cefnogi. Cysylltwch â'n astudio ymgynghoriaeth yn Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor yn Sbaen, ymgynghorydd addysg dramor yn Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor yn Sbaen, ymgynghoriaeth addysg yn Sbaen, education consultancy in Spain, study abroad consultants in Spain, student consultant for Spain, foreign education consultants in Spain, education consultants in Spain, foreign education consultancy in Spain, education consultant in Spain, global educational consultants in Spain, educational consultancy in Spain, student consultants for Spain, educational consultant in Spain, university consultancy in Spain, abroad education consultants in Spain, abroad education consultant in Madrid, student consultant for Madrid, educational consultancy in Madrid, study consultancy in Madrid, educational consultant in Madrid, education consultancy in Madrid, student consultants for Madrid, abroad education consultants in Madrid, educational Consultants in Madrid, foreign education consultants in Madrid, education consultant in Madrid, student Consultants in Madrid, global educational consultants in Madrid, study abroad consultants in Madrid, education consultants in Madrid, overseas educational consultants in Madrid, abroad education consultants in Madrid, university consultancy in Madrid, foreign education consultancy in Madrid, education consultancy in Madrid abroad education consultant in Barcelona, student consultant for Barcelona, educational consultancy in Barcelona, study consultancy in Barcelona, educational consultant in Barcelona, education consultancy in Barcelona, student consultants for Barcelona, abroad education consultants in Barcelona, educational Consultants in Barcelona, foreign education consultants in Barcelona, education consultant in Barcelona, student Consultants in Barcelona, global educational consultants in Barcelona, study abroad consultants in Barcelona, education consultants in Barcelona, overseas educational consultants in Barcelona, abroad education consultants in Barcelona, university consultancy in Barcelona, foreign education consultancy in Barcelona, education consultancy in Barcelona abroad education consultant in Valencia, student consultant for Valencia, educational consultancy in Valencia, study consultancy in Valencia, educational consultant in Valencia, education consultancy in Valencia, student consultants for Valencia, abroad education consultants in Valencia, educational Consultants in Valencia, foreign education consultants in Valencia, education consultant in Valencia, student Consultants in Valencia, global educational consultants in Valencia, study abroad consultants in Valencia, education consultants in Valencia, overseas educational consultants in Valencia, abroad education consultants in Valencia, university consultancy in Valencia, foreign education consultancy in Valencia, education consultancy in Valencia .

A ydych chi'n darparu ymgynghoriaeth addysg i Sbaen ar gyfer mynediad mewn cyrsiau Ar-lein yn Sbaen. A allaf wneud cais am Dderbyn Ar-lein yn Sbaen neu addysg ar-lein yn Sbaen, os yw'n berthnasol?
Os yw'r prifysgol yn Sbaen yn caniatáu i Mynediad Ar-lein yn Sbaen or addysg ar-lein yn Sbaen or cyrsiau ar-lein yn Sbaen, yna, ymgynghorwyr addysgol ar gyfer Sbaen yn gallu cefnogi. "

Cyrsiau ar-lein ym Madrid | Cyrsiau ar-lein yn Barcelona | Cyrsiau ar-lein yn Valencia | Cwrs ar-lein ym Madrid | Cwrs ar-lein yn Barcelona | Cwrs ar-lein yn Valencia

A ddylwn i gysylltu ag “Adran Addysg Sbaen ar gyfer Astudio yn Sbaen ac Astudio dramor yn Sbaen?
Am derbyn mewn Prifysgol yn Sbaen, Adran Addysg yn Sbaen or Y Weinyddiaeth Addysg yn Sbaen yn darparu gwybodaeth sylfaenol ar gyfer Mynediad ar gyfer Myfyrwyr Tramor yn Sbaen, Ymgynghoriaeth Addysg Sbaen a ddarparwyd gan Ymgynghorwyr Addysg yn Sbaen gallai hefyd ddarparu gwybodaeth fanwl ar gyfer Astudio dramor yn Sbaen or Astudio yn Sbaen. Hefyd, cyfeiriwch at wefan Yr Adran Addysg, Sbaen / gwefan Y Weinyddiaeth Addysg, Sbaen.

Astudio ym Madrid | Astudio yn Barcelona | Astudio yn Valencia | Astudio Dramor ym Madrid | Astudio Dramor yn Barcelona | Astudio Dramor yn Valencia

Sut i gael fisa myfyriwr ar gyfer Sbaen a sut i wneud cais am fisa myfyriwr ar gyfer Sbaen, hefyd, ble i gael gwybodaeth am reolau fisa myfyrwyr Sbaen, proses fisa myfyriwr Sbaen, amser prosesu fisa myfyrwyr Sbaen?
I gael gwybodaeth ar sut i wneud cais fisa myfyriwr ar gyfer Sbaen, sut i gael a fisa myfyriwr ar gyfer Sbaen, Proses fisa myfyrwyr Sbaen, Rheolau fisa myfyrwyr Sbaen, Prosesu fisa myfyrwyr Sbaen cyswllt amser ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Sbaen.

A allaf wneud cais am hawlen waith myfyriwr yn Sbaen neu fisa myfyriwr Trwydded waith Sbaen ar ôl cael fy derbyn i'r Brifysgol yn Sbaen?
Rydym wedi rhestru rheoliadau ar gyfer trwydded waith i fyfyrwyr yn Sbaen uchod am Myfyriwr Sbaen Trwydded waith or Fisa myfyriwr Sbaen Trwydded waith ar ôl ei dderbyn yn y Brifysgol yn Sbaen. Adwaenir hefyd fel, ymgynghoriaeth addysgol yn Sbaen, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Sbaen, education consultants in Spain, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Sbaen, ymgynghorydd addysg yn Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor yn Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor yn Sbaen, education consultant in Spain, education consultancy in Spain, foreign education consultants in Spain, study abroad consultants in Spain, abroad education consultant in Spain, student consultant for Spain, education Consultancy in Spain, study consultancy in Spain, abroad education consultants in Spain, educational consultancy in Spain, global educational consultants in Spain, education consultant in Madrid, educational consultancy in Madrid, educational consultant in Madrid, foreign education consultants in Madrid, student consultants for Madrid, abroad education consultant in Madrid, overseas educational consultants in Madrid, university consultancy in Madrid, student Consultants in Madrid, abroad education consultants in Madrid, education consultancy in Madrid, foreign education consultancy in Madrid, study consultancy in Madrid, educational Consultants in Madrid, study abroad consultants in Madrid, abroad education consultants in Madrid, global educational consultants in Madrid, education consultants in Madrid, student consultant for Madrid, educational consultancy in Madrid education consultant in Barcelona, educational consultancy in Barcelona, educational consultant in Barcelona, foreign education consultants in Barcelona, student consultants for Barcelona, abroad education consultant in Barcelona, overseas educational consultants in Barcelona, university consultancy in Barcelona, student Consultants in Barcelona, abroad education consultants in Barcelona, education consultancy in Barcelona, foreign education consultancy in Barcelona, study consultancy in Barcelona, educational Consultants in Barcelona, study abroad consultants in Barcelona, abroad education consultants in Barcelona, global educational consultants in Barcelona, education consultants in Barcelona, student consultant for Barcelona, educational consultancy in Barcelona education consultant in Valencia, educational consultancy in Valencia, educational consultant in Valencia, foreign education consultants in Valencia, student consultants for Valencia, abroad education consultant in Valencia, overseas educational consultants in Valencia, university consultancy in Valencia, student Consultants in Valencia, abroad education consultants in Valencia, education consultancy in Valencia, foreign education consultancy in Valencia, study consultancy in Valencia, educational Consultants in Valencia, study abroad consultants in Valencia, abroad education consultants in Valencia, global educational consultants in Valencia, education consultants in Valencia, student consultant for Valencia, educational consultancy in Valencia . Speak to Ymgynghorwyr Addysg Gorau yn Sbaen.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Ymgynghorwyr Addysgol yn Sbaen neu Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Sbaen neu Ymgynghorwyr Addysgol ym Madrid or Ymgynghorwyr Myfyrwyr ym Madrid Ymgynghorwyr Addysgol yn Barcelona or Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Barcelona Ymgynghorwyr Addysgol yn Valencia or Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Valencia ?
Mae'r rhain yn dermau gwahanol a ddefnyddir ar gyfer Ymgynghorwyr addysgol yn Sbaen, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Sbaen, termau eraill a ddefnyddir yw, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Sbaen, ymgynghoriaeth addysg yn Sbaen, ymgynghorydd addysg yn Sbaen, astudio ymgynghoriaeth yn Sbaen, ymgynghoriaeth addysgol yn Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor yn Sbaen, ymgynghorwyr addysg yn Sbaen, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor yn Sbaen, ymgynghoriaeth prifysgol yn Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor yn Sbaen, ymgynghorwyr addysg dramor yn Sbaen, educational consultant in Spain, education consultancy in Spain, student consultant for Spain, study abroad consultants in Spain, abroad education consultant in Spain, student consultants for Spain, educational Consultants in Madrid, student Consultants in Madrid, global educational consultants in Madrid, education consultancy in Madrid, education consultant in Madrid, study consultancy in Madrid, educational consultancy in Madrid, foreign education consultants in Madrid, education consultants in Madrid, foreign education consultancy in Madrid, overseas educational consultants in Madrid, university consultancy in Madrid, abroad education consultants in Madrid, abroad education consultants in Madrid, educational consultant in Madrid, education consultancy in Madrid, student consultant for Madrid, study abroad consultants in Madrid, abroad education consultant in Madrid, student consultants for Madrid educational Consultants in Barcelona, student Consultants in Barcelona, global educational consultants in Barcelona, education consultancy in Barcelona, education consultant in Barcelona, study consultancy in Barcelona, educational consultancy in Barcelona, foreign education consultants in Barcelona, education consultants in Barcelona, foreign education consultancy in Barcelona, overseas educational consultants in Barcelona, university consultancy in Barcelona, abroad education consultants in Barcelona, abroad education consultants in Barcelona, educational consultant in Barcelona, education consultancy in Barcelona, student consultant for Barcelona, study abroad consultants in Barcelona, abroad education consultant in Barcelona, student consultants for Barcelona educational Consultants in Valencia, student Consultants in Valencia, global educational consultants in Valencia, education consultancy in Valencia, education consultant in Valencia, study consultancy in Valencia, educational consultancy in Valencia, foreign education consultants in Valencia, education consultants in Valencia, foreign education consultancy in Valencia, overseas educational consultants in Valencia, university consultancy in Valencia, abroad education consultants in Valencia, abroad education consultants in Valencia, educational consultant in Valencia, education consultancy in Valencia, student consultant for Valencia, study abroad consultants in Valencia, abroad education consultant in Valencia, student consultants for Valencia .

Canllawiau Proffesiynol ar gyfer Addysg yn Sbaen

Gofyn am Ymgynghoriad Am Ddim i'w Dderbyn Sbaen

Mynediad yn y Brifysgol ym Madrid | Mynediad yn y Brifysgol yn Barcelona | Mynediad yn y Brifysgol yn Valencia

Imp. Gwybodaeth: Rydym wedi darparu dolen ar gyfer, Adran Addysg Sbaen / Gweinidogaeth Addysg Sbaen am unrhyw gefnogaeth uniongyrchol.

Astudio Dramor yn Gwledydd 106!

I sôn am ychydig o wledydd y mae gennym ein hôl troed cryf iawn arnynt:

Gwledydd â Chefnogaeth ledled y byd a chan gynnwys Gwladwriaethau UDA

Albania, Antigua, Abu Dhabi, yr Ariannin, Armenia, Ajman, Awstralia, Awstria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Belarus, Gwlad Belg, Belize, Bolivia, Bosnia, Bosnia a Herzegovina, Brasil, Bwlgaria, BVI, Canada, Ynysoedd Cayman, Chile, China, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Dubai, Dominica, Gweriniaeth Dominicanaidd, Doha, Ecwador, Estonia, Ffiji, y Ffindir, Ffrainc, Georgia, yr Almaen, Gwlad Groeg, Grenada, Guatemala, Hong Kong, Hwngari, Gwlad yr Iâ, India, Indonesia, Iran, Iwerddon, yr Eidal, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latfia, Liechtenstein, Lithwania, Lwcsembwrg, Macedonia, Malaysia, Maldives, Malta, Ynysoedd Marshall, Mauritius, Mecsico, Micronesia, Moldofa, Monaco, Montenegro , Yr Iseldiroedd, Seland Newydd, Oman, Norwy, Panama, Papua Gini Newydd, Paraguay, Philippines, gwlad pwyl, Portiwgal, Puerto Rico, Qatar, Romania, Rwsia, Saint Kitts, St Kitts, St Lucia, Saint Lucia, San Marino, Saudi Arabia, Serbia, Seychelles, Singapore, Slofacia, Slofenia, De Affrica, De Korea, Sbaen, Sri Lanka , Sweden, y Swistir, Taiwan, Tajikistan, Gwlad Thai, Twrci, yr Wcrain, Emiradau Arabaidd Unedig, Emiradau Arabaidd Unedig, Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, UDA, UK, UD, Uruguay, Unol Daleithiau America, Vanuatu, Venezuela, Fietnam, Affghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Botswana, Brunei, Burundi, Cambodia, Camerŵn, Chad, Congo, yr Aifft, El Salvador, Ethiopia , Gabon, Gambia, Ghana, Guyana, Irac, Israel, Jamaica, Jordan, Kenya, Laos, Libanus, Liberia, Libya, Madagascar, Mali, Moroco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pacistan, Palau , Periw, Saint Vincent a'r Grenadines, Samoa, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tunisia, Turkmenistan, Uganda ac Uzbekistan.
Gwladwriaethau a Wasanaethir ar gyfer Unol Daleithiau America - UDA
Washington, Alaska, Oklahoma, Florida, Alabama, Arkansas, De Dakota, Rhanbarth Columbia, Mississippi, Georgia, Minnesota, California, Tennessee, Montana, Kentucky, Iowa, New Mexico, Vermont, Hawaii, De Carolina, Illinois, Louisiana, Utah , Massachusetts, Indiana, New Hampshire, Kansas, Missouri, Texas, Virginia, Connecticut, Idaho, Nevada, Maryland, Efrog Newydd, Colorado, Ohio, West Virginia, New Jersey, Arizona, Gogledd Dakota, Wisconsin, Maine, Pennsylvania, Delaware, Oregon, Wyoming Michigan, Gogledd Carolina, Rhode Island a Nebraska

Dinasoedd â Chefnogaeth ar draws Cyfandiroedd

Al Ahmadi, Ahmadi, Al Ain, Al Fujayrah, Fujayrah, Ahmedabad, Albuquerque, Almaty, Amsterdam, Anchorage, Ankara, Annapolis, Antalya, Antwerp, Ar Rayyan, Astana, Asuncion, Athen, Atlanta, Auckland, Augusta, Austin, Bahrain, Baku, Bali, Bandung, Bangalore, Bengaluru, Bangkok, Banja Luka, Banqiao, Barcelona, ​​Basel, Trefaldwyn, Basseterre, Baton Rouge, Batumi, Beijing, Belgrade, Belize City, Bergen, Berlin, Bern, Billings, Birmingham, Bishkek, Boise City, Bombay, Boston, Brasilia, Bratislava, Bridgeport, Brisbane, Brno, Bucharest, Budapest, Buenos Aires, Burlington, Bursa, Busan, Calgary, Cape Town, Caracas, Castries, Celje, Calcutta, Chandigarh, Charleston, Charlotte, Chengdu, Chennai, Cheyenne, Chicago, Chisinau, Christchurch, Cleveland, Cologne, Colombo, Colorado Springs, Columbia, Columbus, Copenhagen, Cordoba, Daegu, Dallas, Daugavpils, Davao City, DC, Denver, Delhi, Des Moines, Detroit, Dnipro, Doha , Donetsk, Dubai, Dulyn, Durban, Durres, Dushanbe, Ecatepec de Morelos, Caeredin, Egk omi, Fargo, Florence, Frankfurt, Geneve, George Town, Goa, Goteborg, Grenada, Guangzhou, Dinas Guatemala, Guayaquil, Hague, Hamburg, Hanoi, Havana, Helsingborg, Helsinki, Henderson, Dinas Ho Chi Minh, Hong Kong, Honolulu, Houston, Hualien City, Hyderabad, Incheon, Indialantic, Indialantic, Indianapolis, Isfahan, Istanbul, Ixelles, Izmir, Iztapalapa, Jackson, Jakarta, Jeddah, Jersey City, Jerwsalem, Johannesburg, Johor Bahru, Kaduwela, Kampung Baru Subang, Kansas City, Kansas City, Kaohsiung, Kaunas, Kesbewa, Kharkiv, Khujand, Klang, Knoxville, Kolkata, Kosice, Krakow, Kuala Lumpur, Kuwait City, Kyiv, Las Vegas, Leeds, Lincoln, Lisbon, Little Rock, Lerpwl, Ljubljana, Lodz, Llundain, Los Angeles, Louisville, Lwcsembwrg, Lyon, Madison, Madrid, Maharagama, Majuro, Gwryw, Malmoe, Manceinion, Manila, Maracaibo, Maracay, Maribor, Mashhad, Mecca, Medan, Medina, Melbourne, Memphis, Dinas Mecsico, Miami, Milan , Milwaukee, Minneapolis, Minsk, Monte Carlo, Montevideo, Montreal, Moratuwa, Moscow, Mumbai, Musaffah, Nagoya, Naples, Nashville, Nassau, New Delhi, New Orleans, Efrog Newydd, Newark, Nicosia, Nizhniy Novgorod, Nonthaburi, Norfolk, Nottingham, Novi Sad, Novosibirsk, Oklahoma City, Olympia, Omaha, Omsk, Orlando, Osaka, Oslo, Overland Park, Panama City, Paris, Patna, Patra, Pattaya, Perth, Petaling Jaya, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Plovdiv, Podgorica , Port Louis, Port Moresby, Port Vila, Portland, Portland, Porto, Prague, Providence, Puente Alto, Quebec, Dinas Quezon, Quito, Raleigh, Ras al Khaimah, al Khaimah, Reykjavik, Richmond, Riga, Rio de Janeiro, Riyadh , Riyadh, Road Town, Rochester, Rhufain, Rosario, Roseau, Rotterdam, Saint Petersburg, St Petersburg, Salem, Halen Lake City, Salto, Salvador, Samara, San Antonio, San Francisco, San Jose, San Juan, Santa Cruz de la Sierra, Santa Fe, Santa Venera, Santiago, Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Sao Paulo, Schaan, Seattle, Seoul , Serravalle, SevillaIbiza, Shanghai, Sharjah, Shenzhen, Singapore, Sioux Falls, Skopje, Sofia, Tref Sbaen, St Louis, St Paul, Stockholm, Surabaya, Suva, Sydney, Syracuse, Taichung, Tainan, Taipei City, Tallinn, Tampa, Dinas Taoyuan, Tartu, Tbilisi, Tehran, Tel Aviv, Gwlad Thai, Thessaloniki, Tirana, Tiraspol, Tokyo, Toronto, Trondheim, Turin, Vaduz, Valencia, Valencia, Valletta, Vancouver, Victoria, Vienna, Vilnius, Virginia Beach, Warsaw, Weno, West Valley City, Wichita, Wilmington, Winnipeg, Wroclaw, Wuhan, Yekaterinburg, Yerevan, Yokohama, Yonkers, Zagreb, Zaragoza, Zurich, Kabul, Algiers, Andorra la Vella, Luanda, Dhaka, Bridgetown, Holetown, Thimphu, Gaborone. , Bandar Seri Begawan, Bujumbura, Phnom Penh, Yaounde, N'Djamena, Kinshasa, Cairo, Alexandria, San Salvador, Addis Ababa, Libreville, Banjul, Accra, Kumasi, Georgetown, Baghdad, Mosul, Jerwsalem, Haifa, Kingston, Amman, Nairobi, Mombasa, Vientiane, Beirut, Monrovia, Tripoli, Antananarivo, Bamako, Rabat, Yangon, Mandalay, Windhoek, Kathmandu, Managua, León, Niamey, Zinder, Lagos, Muscat, Karachi, Lahore, Koror, Lima, Arequipa, Kingstown, Kingstown. Apia, Freetown, Bo, Mogadishu, Omdurman, Damascus, Aleppo, Dar es Salaam, Mwanza, Nukuʻalofa, Tiwnis, Ashgabat, Kampalaa a Tashkent.

Y Comisiwn Ewropeaidd | Sefydliad Masnach y Byd | Cronfa ariannol ryngwladol | Banc y Byd | Sefydliad Llafur Rhyngwladol | Cymdeithas Technoleg Gwybodaeth Canada | NASSCOM | Awdurdod Cynghorwyr Mewnfudo | Ymgynghorwyr Mewnfudo Cyngor Rheoleiddio Canada | Cymdeithas Cyfreithwyr Mewnfudo Americanaidd | UNICEF | PWY | UNHRC | UNREFUGEES | Refugees International | Llywodraeth y DU. | UDA Govt. | Indonesia Govt. | Singapore Govt. | Llywodraeth Awstralia. | Govt Indiaidd. | Llywodraeth Tsieineaidd. | Ffrainc Govt. | Govt Canada. | Llywodraeth Rwsia. | Yr Eidal Govt. | ITIC | Adran yr Unol Daleithiau | Ty Gwyn | Brasil Govt. | Mexico Govt. | Malaysia Govt. | Llywodraeth De Affrica. | Yr Almaen Govt.

Mae ein gwaith yn anhygoel o wahanol, rydyn ni bob amser yn dilyn dull cam wrth gam ar gyfer ein cleientiaid oherwydd rydyn ni'n deall yn iawn fod gan bob Unigolyn, Teulu a Chwmni nodau, gofynion, sefyllfaoedd a disgwyliadau hollol wahanol.

Hawlfraint © 2004 - 2021 Miliwn o Wneuthurwyr. MM Solutions Inc. Cedwir pob hawl.
Ymwadiad | Polisi Preifatrwydd | Achrediad