Mewngofnodi

🔍

EN

X
Addysg Iseldiroedd, Ymgynghorwyr Myfyrwyr Yr Iseldiroedd, Prifysgol Yr Iseldiroedd, Ymgynghoriaeth Prifysgol yr Iseldiroedd, Astudio'r Iseldiroedd, Astudio Dramor yr Iseldiroedd, Ymgynghorwyr Addysgol Yr Iseldiroedd, addysg fforddiadwy Yr Iseldiroedd, tiroedd gwledig rhataf

Astudio yn yr Iseldiroedd

Customized Gwasanaethau ar gyfer addysg in Yr Iseldiroedd ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau astudio yn yr Iseldiroedd yn prifysgol of Yr Iseldiroedd trwy ein gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Yr Iseldiroedd, a elwir hefyd, ymgynghorwyr addysgol yn yr Iseldiroedd, yn darparu, ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer Yr Iseldiroedd i fyfyrwyr wneud astudio dramor in Yr Iseldiroedd, gwasanaethau mawr yn, addysg in Amsterdam i astudio in Amsterdam in Prifysgol of Amsterdam a ddarperir gan gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Amsterdam yn darparu ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer Amsterdam addysg in rotterdam i astudio in rotterdam in Prifysgol of rotterdam a ddarperir gan gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer rotterdam yn darparu ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer rotterdam addysg in Hague i astudio in Hague in Prifysgol of Hague a ddarperir gan gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Hague yn darparu ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer Hague.

gorau Ymgynghorwyr Addysgol in Yr Iseldiroedd | gorau Ymgynghorwyr Addysgol in Amsterdam | Gorau Ymgynghorwyr Addysgol in rotterdam | Gorau Ymgynghorwyr Addysgol in Hague

Prifysgolion (0)

Blwyddyn Academaidd (Medi-Gorff)

Myfyrwyr Foriegn (82000)

Cyfanswm y Myfyrwyr (656000)

Ynglŷn ag Addysg yn yr Iseldiroedd

Daeth Yr Iseldiroedd yn adnabyddus am dirwedd wastad gyda chamlesi, caeau tiwlip, melinau gwynt a llwybrau beicio. Mae sefydliadau a ariennir gan y llywodraeth yn cael eu gwarchod yn gyfreithiol a'u cefnogi'n ariannol gan lywodraeth yr Iseldiroedd ac felly, caniateir iddynt gynnig graddau a gydnabyddir yn swyddogol.

Nid yw sefydliadau a gymeradwyir gan y llywodraeth yn cael eu hariannu gan lywodraeth yr Iseldiroedd ond maent yn cadw'r hawl i gynnig graddau sy'n cael eu cydnabod yn swyddogol. Gellir ystyried cyflwr addysg a diwygio addysg yn ddangosyddion democratiaeth a sefydlogrwydd yn ogystal â bod yn hyrwyddwr o'r un peth.

Yn yr Iseldiroedd, mae prifysgolion ymchwil yn canolbwyntio ar arfer annibynnol addysg sy'n canolbwyntio ar ymchwil mewn lleoliad academaidd neu dechnegol. Yn gyfan gwbl, mae 14 prifysgol ymchwil ac 8 canolfan feddygol academaidd yn cofrestru mwy na 200,000 o fyfyrwyr.

Angen gwybod - Astudio yn yr Iseldiroedd

 • Astudio yn yr Iseldiroedd | Addysg yn yr Iseldiroedd | Astudio Dramor yn yr Iseldiroedd

  Astudio Dramor yn Amsterdam | Astudio Dramor yn Rotterdam | Astudio Dramor yn yr Hâg | Addysg yn Amsterdam | Addysg yn Rotterdam | Addysg yn yr Hâg

  Yn Ewrop, gweithredodd yr Iseldiroedd y dull Baglor / Meistr yn gynnar iawn a chynnig rhaglenni gradd Saesneg. Mae hyn wedi arwain at un o'r detholiad mwyaf o gyrsiau ar y cyfandir. Gall myfyrwyr ddewis rhwng amrywiaeth o raddau Baglor a Meistr mewn tua 70 o sefydliadau addysg uwch. Y meysydd pwnc allweddol a all fod astudio yn yr Iseldiroedd yw gwyddoniaeth gyfrifiadurol, gwyddorau naturiol, graddau peirianneg, graddau gwyddorau cymdeithasol a graddau busnes.

  Y graddau a gynigir ym Mhrifysgolion yr Iseldiroedd yw:

  • israddedig: Baglor, yn amrywio rhwng 3 a 4 blynedd i'w gwblhau.
  • Graddio Gradd meistr: mae hyn yn cymryd 1 i 2 flynedd o astudiaethau amser llawn i'w gwblhau
  • Gradd ddoethurol / PhD: Mae hyn yn cymryd 3 blynedd i'w gwblhau

  Gwybodaeth Ymarferol

  Sut i wneud cais i brifysgolion yn yr Iseldiroedd

  I wneud cais yn uniongyrchol i'r prifysgolion, mynnwch y ffurflen gais o wefan swyddogol y brifysgol. Dylai ffurflen gais ar wahân gael ei llenwi a'i chyflwyno gan fyfyrwyr sy'n dymuno gwneud cais mewn mwy nag un prifysgol yn yr Iseldiroedd.

  Os yw'r brifysgol yn derbyn y myfyriwr ar sail ei gymwysterau, bydd y myfyriwr yn derbyn llythyr cynnig. Dylai myfyrwyr ymateb i'r llythyr hwn trwy lofnodi ac anfon derbyniad yn ôl i'r sefydliad i gadarnhau eich cynnig.

  Mae angen y dogfennau canlynol ar gyfer pob cais:

  • sgan o'ch diploma (ysgol uwchradd neu radd Baglor),
  • trawsgrifiad,
  • sgan o'ch pasbort,
  • Curriculum Vitae
  • Sgoriau prawf,
  • prawf ysgoloriaeth neu gyllid,
  • Llythyrau argymhelliad (rhwng 2-3),
  • Portffolio a / neu SOP
 • Costau byw yn yr Iseldiroedd | Cyfrifiannell costau byw i fyfyrwyr yn yr Iseldiroedd | Costau byw myfyrwyr rhyngwladol yn yr Iseldiroedd

  Costau byw yn Amsterdam | Costau byw yn Rotterdam | Costau byw yn yr Hâg | Cyfrifiannell costau byw yn Amsterdam | Cyfrifiannell costau byw yn Rotterdam | Cyfrifiannell costau byw yn yr Hâg

  Sut brofiad yw astudio mewn prifysgol yn yr Iseldiroedd

  Disgwylir i'r myfyrwyr fod yn weithgar iawn yn yr Iseldiroedd. Mae athrawon yn agored iawn, ac maen nhw'n osgoi gormod o ffurfioldebau. Mae gan yr Iseldiroedd hefyd gymuned fawr o fyfyrwyr rhyngwladol sy'n gyfeillgar iawn ac yn groesawgar i newydd-ddyfodiaid.

  Ffioedd dysgu ar gyfer prifysgolion yn yr Iseldiroedd

  Ar gyfartaledd, gall ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr yr UE gostio 2,000 EUR y flwyddyn, ond ar gyfer myfyrwyr y tu allan i'r UE, maent yn dechrau ar 6,000 EUR y flwyddyn.

  Fel arfer, mae rhaglenni ôl-raddedig yn ddrytach na rhaglenni graddedigion a gallant hyd yn oed gyrraedd EUR 20,000 y flwyddyn.

  Costau byw yn yr Iseldiroedd

  • Y cyfartaledd costau byw yn yr Iseldiroedd yw 700 i 800 EUR / mis mewn dinasoedd mawr.
  • Bydd rhentu fflat yn costio tua 700 EUR / mis
  • Bydd cerdyn / tocyn cludo misol yn costio 79 EUR
  • Bydd biliau bwyd ar gyfartaledd yn yr Iseldiroedd yn cyrraedd tua 180EUR / mis
 • Trwydded waith i fyfyrwyr yn yr Iseldiroedd | trwydded waith ar gyfer fisa myfyriwr yn yr Iseldiroedd | Trwydded waith yr Iseldiroedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

  Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, mae angen trwydded waith os ydyn nhw am gyfuno astudio â gweithio yn yr Iseldiroedd. Gall y myfyriwr weithio'n rhan-amser ar y campws yn eich prifysgol neu oddi ar y campws. Dylai cyflogwyr wneud cais am drwydded waith yn UWV.

  Gall ymgeisydd wneud cais am y drwydded waith os oes ganddo:

  • trwydded breswylio ddilys;
  • wedi cofrestru'n llawn amser mewn prifysgol yn yr Iseldiroedd.

  Bydd trwydded waith yn ddilys am flwyddyn ac ni ellir ei hadnewyddu. Dim ond 1 awr yr wythnos y gall y myfyriwr weithio. Gall y myfyriwr weithio'n llawn amser yn ystod gwyliau ac egwyliau ysgol.

  Y myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn yr Iseldiroedd ar ôl gorffen eu hastudiaethau, bydd angen iddynt wneud cais am drwydded waith arall, a fydd yn caniatáu iddynt weithio yma am hyd at flwyddyn ar ôl graddio o brifysgol yn yr Iseldiroedd.

  Mae'n cymryd tua 90 diwrnod i wneud penderfyniad yn yr Iseldiroedd o dan y rheoliadau cyfredol. Cost ymgeisio am drwydded waith yw 633 EUR. Caniateir i'r gweithiwr weithio 48 awr yr wythnos.

  Er bod gweithio yn yr Iseldiroedd gwarantir isafswm cyflog o 880 EUR / mis, yn dibynnu ar y swydd a'r dalaith lle byddwch chi'n gweithio.

  Ymwadiad

  Dim gwarant am drwydded waith i fyfyrwyr yn yr Iseldiroedd

 • Sut i Wneud Cais am Dderbyniad yn yr Iseldiroedd | Gwneud cais am Dderbyniad yn yr Iseldiroedd

  I gwneud cais ym mhrifysgol yr Iseldiroedd, dylai fod gan fyfyrwyr ddogfennau cywir i brofi eu bod yn addas ar gyfer manylebau'r brifysgol. Dylid llenwi a llofnodi ffurflenni cais y brifysgol sydd â diddordeb yn iawn. Mae prifysgolion angen gwybodaeth bersonol gywir, cymwysterau blaenorol, gwybodaeth ariannol, a datganiad personol.

  Dogfennau sy'n ofynnol i fod yn berthnasol yn yr Iseldiroedd

  • Curriculum Vitae
  • prawf / tystysgrif geni
  • ffotograffau diweddaraf
  • pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol
  • mwy nag un llythyr o argymhellion gan gyn-gyflogwyr neu athrawon
  • copïau o ddiplomâu neu dystysgrifau blaenorol, gan gynnwys eich tystysgrif gradd os yw'n berthnasol
  • trawsgrifiadau academaidd
  • llythyr o fwriad
  • Rhyw fath o brawf a all gefnogi myfyrwyr sy'n aros yn y wlad yn ystod eich astudiaethau.

  Efallai y bydd rhai yn gofyn am ddogfennau ychwanegol prifysgolion yn yr Iseldiroedd yn dibynnu ar y gofynion. Os yw'r rhaglen yn gofyn am sgoriau ar gyfer profion ychwanegol fel y GRE, GMAT neu LSAT ar gyfer unrhyw arbenigedd. Yna dylai'r sgorau fod yn barod cyn gwneud cais.

  Prawf hyfedredd iaith Saesneg

  Mae myfyrwyr rhyngwladol i fod i brofi Hyfedredd yn yr iaith Saesneg trwy ddarparu tystysgrifau iaith Uwch IELTS, TOEFL neu C1. Dylai'r sgorau fod yn y sgôr iaith leiaf a osodir gan y prifysgolion yn yr Iseldiroedd.

Ein Cefnogaeth ar gyfer Addysg yn yr Iseldiroedd

Addysg yn yr Iseldiroedd | Rydyn ni'n Un stop Ymgynghorwyr Addysgol yn yr Iseldiroedd cysylltu myfyrwyr â Prifysgol yn yr Iseldiroedd a 105 o wledydd eraill dros Ymgynghoriaeth Addysg ar gyfer yr Iseldiroedd, yn bennaf, Ymgynghorwyr Addysgol yn Amsterdam ac Ymgynghorwyr Addysgol yn Rotterdam ac Ymgynghorwyr Addysgol yn yr Hâg a 106 o wledydd yn darparu cefnogaeth i astudio yn yr Iseldiroedd (106 o wledydd dan orchudd, gan gynnwys, Addysg yn yr Iseldiroedd, Gan gynnwys Addysg yn Amsterdam | Addysg yn Rotterdam | Addysg yn yr Hâg ).

Gwasanaethau Addysg Customized Fforddiadwy yn yr Iseldiroedd i fyfyrwyr ar gyfer Prifysgolion gorau yn yr Iseldiroedd, Prifysgolion gorau dramor yn yr Iseldiroedd, Cyrsiau gorau yn yr Iseldiroedd, Colegau MBA gorau yn yr Iseldiroedd, Colegau MS gorau yn yr Iseldiroedd, Ysgolion Busnes UG gorau yn yr Iseldiroedd, Colegau MBBS gorau yn yr Iseldiroedd a llawer mwy o gyrsiau yn yr Iseldiroedd.

Ein dramor ymgynghorwyr addysg yn yr Iseldiroedd, a elwir hefyd yn, Ymgynghorwyr Myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysgol tramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth astudio yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysgol yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, addysg dramor ymgynghorwyr yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr astudio dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth prifysgol yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg yn yr Iseldiroedd a ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn yr Iseldiroedd.

Astudio Dramor yn yr Iseldiroedd * Nid ydym yn codi tâl am Fyfyrwyr Ymgynghoriaeth Addysg Am Ddim ar gyfer Prifysgol yn yr Iseldiroedd ar gyfer Myfyrwyr tramor.

Prifysgolion Gorau yn yr Iseldiroedd

Cyrsiau Gorau i'w Dilyn yn yr Iseldiroedd

Astudio Dramor yn yr Iseldiroedd

Ein hymgynghorwyr addysg dramor ar gyfer yr Iseldiroedd, a elwir hefyd yn, ymgynghoriaeth addysg dramor ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr astudio dramor ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth astudio ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysgol tramor ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysgol byd-eang ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth prifysgol ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg dramor ar gyfer yr Iseldiroedd a ymgynghorwyr addysg dramor ar gyfer yr Iseldiroedd.

Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Amsterdam | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Rotterdam | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn yr Hâg | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Amsterdam | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Rotterdam | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn yr Hâg

Ymgynghoriad Myfyrwyr - Addysg Yr Iseldiroedd

 • Cynllunio ar gyfer addysg yn yr Iseldiroedd, Mynediad mewn Prifysgolion o'r Iseldiroedd i Astudio yn yr Iseldiroedd

  Os ydych yn myfyriwr tramor pwy sydd angen cymorth ar gyfer Yr Iseldiroedd, am sut i cael Mynediad in Yr Iseldiroedd in Prifysgolion yn yr Iseldiroedd ar gyfer Addysg yn yr Iseldiroedd neu i astudio yn yr Iseldiroedd, Prifysgolion yn Amsterdam ar gyfer Addysg yn Amsterdam neu i astudio yn Amsterdam, Prifysgolion yn Rotterdam ar gyfer Addysg yn Rotterdam neu i astudio yn Rotterdam, Prifysgolion yn yr Hâg ar gyfer Addysg yn yr Hâg neu i astudio yn yr Hâg rydym wedi cymryd blynyddoedd o brofiad fel yr Iseldiroedd, gan gynnwys, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Amsterdam , ymgynghorwyr myfyrwyr yn Rotterdam , ymgynghorwyr myfyrwyr yn yr Hâg wrth berffeithio ein harbenigedd a'n partneriaethau â Ymgynghorwyr Addysgol gorau yn yr Iseldiroedd, yn bennaf, Ymgynghorwyr Addysgol gorau yn Amsterdam, Ymgynghorwyr Addysgol gorau yn Rotterdam, Ymgynghorwyr Addysgol gorau yn yr Hâg ac Prifysgolion Gorau yn yr Iseldiroedd i astudio yn yr Iseldiroedd, gan gynnwys, Prifysgolion yn Amsterdam , Prifysgolion yn Rotterdam , Prifysgolion yn yr Hâg a Hefyd gyda Phrifysgolion Rhyngwladol yn 106 o wledydd darparu Ymgynghoriaeth addysgol yn yr Iseldiroedd a 106 o wledydd i fyfyrwyr rhyngwladol i'r Iseldiroedd, gan gynnwys, Prifysgolion Rhyngwladol mewn 326 o Ddinasoedd i'w darparu Ymgynghoriaeth addysgol yn Amsterdam , Ymgynghoriaeth addysgol yn Rotterdam , Ymgynghoriaeth addysgol yn yr Hâg a 326 o ddinasoedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer Amsterdam, myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer Rotterdam, myfyrwyr rhyngwladol i'r Hâg am gost isel.

  Cyfrifiannell Costau Byw i'r Iseldiroedd i ddeall costau byw myfyrwyr yn yr Iseldiroedd gan gynnwys, Cyfrifiannell Costau Byw yn Amsterdam i ddeall costau byw myfyrwyr yn Amsterdam, Cyfrifiannell Costau Byw ar gyfer Rotterdam i ddeall costau byw myfyrwyr yn Rotterdam, Cyfrifiannell Costau Byw ar gyfer yr Hâg i ddeall costau byw myfyrwyr yn yr Hâg

  Rydym yn deall eich gofynion ar gyfer Addysg yn yr Iseldiroedd a rhesymau dros penderfyniad i astudio i'r Iseldiroedd, byddwn yn eich cysylltu â'n tîm o ymgynghorwyr myfyrwyr yn yr Iseldiroedd a hefyd awgrymu gwledydd eraill ar wahân i

  Rydym yn darparu datrysiad wedi'i addasu i chi ei wneud astudio yn yr Iseldiroedd.

 • Datrysiadau ar gyfer addysg yn yr Iseldiroedd i astudio dramor yn yr Iseldiroedd

  Rydym yn deall eich gofyniad i astudio yn yr Iseldiroedd ein ymgynghorwyr addysg yn yr Iseldiroedd bydd yn eich tywys trwy'r broses gyfan o fyfyrwyr Visa ar gyfer yr Iseldiroedd, permit gwaith ar gyfer yr Iseldiroedd, unwaith, chi cael Mynediad yn yr Iseldiroedd in Prifysgol yn yr Iseldiroedd i astudio yn yr Iseldiroedd ar gyfer addysg yn yr Iseldiroedd, Mynediad i mewn Amsterdam in Prifysgol yn Amsterdam i study in Amsterdam ar gyfer addysg yn Amsterdam, Mynediad i mewn rotterdam in Prifysgol yn Rotterdam i astudio yn Rotterdam ar gyfer addysg yn Rotterdam, Mynediad i mewn Hague in Prifysgol yn yr Hâg i astudio yn yr Hâg ar gyfer addysg yn yr Hâg, i chi i benderfyniad gwybodus.

  Os ydych chi'n bwriadu gwneud hynny astudio yn yr Iseldiroedd, yna, ein ymgynghorwyr astudio dramor in Yr Iseldiroedd yn eich tywys ar gyfer mynediad yn yr Iseldiroedd i chi astudio yn yr Iseldiroedd, maen nhw hefyd yn rhannu profiad o agor cyfrif banc i fyfyrwyr yn Yr Iseldiroedd , gan gynnwys, agor cyfrif banc i fyfyrwyr yn Amsterdam agor cyfrif banc i fyfyrwyr yn Rotterdam agor cyfrif banc ar gyfer myfyrwyr yn yr Hâg , gan gynnwys, ein eiddo tiriog cymdeithion yn Yr Iseldiroedd yn gallu eich cynorthwyo chi i mewn dod o hyd i fflat or hostel i'w rentu i mewn Yr Iseldiroedd.

  Mae ein Ymgynghorydd Addysg yn yr Iseldiroedd yn gallu eich helpu i ddod o hyd i'r iawn prifysgol yn yr Iseldiroedd.

  Ein tîm ar gyfer addysg yn yr Iseldiroedd yn gallu eich tywys am unrhyw fath o gefnogaeth y gallai fod angen i chi ei gwneud astudio yn yr Iseldiroedd, i chi arbed, amser a chost arno addysg yn yr Iseldiroedd.

 • Llwyddiant i Derbyniadau i mewn Yr Iseldiroedd ar gyfer astudio yn Yr Iseldiroedd, dinasoedd dan do, Derbyniadau yn Amsterdam ar gyfer astudio yn Amsterdam, Derbyniadau yn Rotterdam ar gyfer astudio yn Rotterdam, Derbyniadau yn yr Hâg ar gyfer astudio yn yr Hâg

  Os yw Cynllunio i astudio yn yr Iseldiroedd, felly, mae'n bwysig dewis da partner yn yr Iseldiroedd ar gyfer eich mynediad yn yr Iseldiroedd, rydym ni yn Miliwn o Wneuthurwyr yn barod i sicrhau llwyddiant i'ch cynlluniau astudio i'r Iseldiroedd.

  Ar ôl eich cymeradwyaeth, tîm o Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn yr Iseldiroedd yn anfon adroddiad ymarferol ar gyfer eich Addysg yn yr Iseldiroedd, gan gynnwys, fisa myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd gyda costau byw yn yr Iseldiroedd i chi ddeall treuliau yn yr Iseldiroedd ymlaen llaw cyn i chi ddewis Prifysgol yn yr Iseldiroedd i astudio neu GWLAD ARALL gallai hynny weddu i'ch gofynion yn well GWIRIWCH GWLEDYDD ERAILL, yn lle, Yr Iseldiroedd

  Helpwch chi gyda dogfennaeth ar gyfer mynediad yn y Brifysgol yn yr Iseldiroedd.

  Goruchwyliwch y broses ar gyfer eich mynediad yn y Brifysgol yn yr Iseldiroedd.

  Sicrhau eich Llwyddiant!

  Astudio yn Amsterdam | Astudio yn Rotterdam | Astudio yn yr Hâg

 • Fel partner addysg rhyngwladol ar gyfer yr Iseldiroedd a 105 o wledydd, rydym yn eich helpu i gyflawni'n well.

  • Siop Un Stop

   Rydym yn cynnig prifysgolion fforddiadwy a gorau yn yr Iseldiroedd a 106 o wledydd o dan yr un to.

  • Uniondeb

   Rydym bob amser yn hysbysu ein cleientiaid ar gyfer yr Iseldiroedd am y ffeithiau go iawn.

  • Ôl-troed Byd-eang

   Rydym yn gwasanaethu myfyrwyr ar gyfer prifysgolion mewn 106 o wledydd, gan gynnwys yr Iseldiroedd.

  • Gwasanaeth wedi'i bersonoli

   Rydym yn choosi, ond, os ydym yn cymeradwyo ar gyfer eich derbyniad yn yr Iseldiroedd, yna, cefnogwch yn llwyr.

  • Dull Wedi'i Deilwra

   Rydym bob amser yn dylunio addysg wedi'i theilwra yn yr Iseldiroedd, ar gyfer eich astudio yn yr Iseldiroedd.

  • Pris Cystadleuol

   Prifysgolion Gorau yn yr Iseldiroedd yn cael eu cynnig am y prisiau gorau ar gyfer addysg yn yr Iseldiroedd, dim costau cudd.

  • Arbenigedd Diwydiant Cryf

   Astudiaeth Arbenigedd Diwydiant Cryf dramor yn yr Iseldiroedd ac yn rhyngwladol, dim ond prifysgolion cyfreithiol yn yr Iseldiroedd.

  • 1 Pwynt Cyswllt

   Rydyn ni yma i symleiddio'ch derbyniad yn yr Iseldiroedd, i'w astudio yn yr Iseldiroedd, trwy ddarparu 1 pwynt cyswllt.

Pan fyddwn yn partner ar gyfer eich dyheadau addysg ar gyfer yr Iseldiroedd, yna, ein profiadol Ymgynghorydd Addysg mCare yn yr Iseldiroedd, gan gynnwys, Ymgynghorydd Addysg mCare yn Amsterdam ac Ymgynghorydd Addysg mCare yn Rotterdam ac Ymgynghorydd Addysg mCare yn yr Hâg a 106 o wledydd yn darparu cefnogaeth i astudio yn yr Iseldiroedd yn cael ei ddyrannu i chi am y 3 mis cyntaf pan symudwch i'r Iseldiroedd, a fyddai'n un pwynt cyswllt i chi ar gyfer yr Iseldiroedd, a fydd yn sicrhau bod eich proses fisa myfyriwr ar gyfer yr Iseldiroedd, hostel / fflat yn yr Iseldiroedd, cymorth swydd rhan-amser yn Yr Iseldiroedd, pob un yn cael ei gymryd yn ofalus gan berson sengl sy'n eich deall chi ac yn eich helpu i arbed amser, arian ac ymdrechion yn yr Iseldiroedd

Cefnogaeth Arbennig i Fyfyrwyr yn yr Iseldiroedd

Os ydych yn myfyriwr tramor edrych am mynediad yn yr Iseldiroedd, mewn prifysgol or coleg yn yr Iseldiroedd, yna, ein Rhyngwladol Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn yr Iseldiroedd, yn gallu darparu cefnogaeth arbennig.

 • Prifysgolion am Brisiau Cystadleuol yn yr Iseldiroedd

 • Dal Llaw ar gyfer eich mynediad yn yr Iseldiroedd

 • Gwasanaeth wedi'i bersonoli ar gyfer eich derbyniad yn yr Iseldiroedd

 • Dull wedi'i deilwra ar gyfer ymgynghoriaeth addysgol yn yr Iseldiroedd

 • Rydym hefyd yn darparu prifysgolion bob yn ail yn yr Iseldiroedd a 105 o wledydd.

 • Siop Un Stop yn yr Iseldiroedd a 106 o wledydd addysg

Ymgynghoriad Myfyrwyr - Addysg Yr Iseldiroedd

Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaethau cyfreithiol fforddiadwy yn yr Iseldiroedd ar gyfer Myfyrwyr Tramor yn yr Iseldiroedd. Estyn Allan am ymgynghoriad am ddim.

Gwybod Mwy

Diwydrwydd a Chydymffurfiad Dyladwy

Mae gan ein tîm Cydymffurfiaeth yn yr Iseldiroedd arbenigedd helaeth mewn diwydrwydd dyladwy, fel myfyriwr unrhyw fath o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch yn yr Iseldiroedd.

Gwybod Mwy

Cwestiynau Cyffredin - Addysg i'r Iseldiroedd

Sut y gall Ymgynghoriaeth Addysg ar gyfer yr Iseldiroedd, a ddarperir gan, Ymgynghorydd Addysg yn yr Iseldiroedd neu ymgynghorwyr myfyrwyr yn yr Iseldiroedd ddarparu gwybodaeth ar gyfer Derbyn yn y Brifysgol yn yr Iseldiroedd?
Ymgynghoriaeth addysg yr Iseldiroedd, a ddarparwyd gan, ymgynghorwyr addysg Yr Iseldiroedd, a elwir hefyd yn, ymgynghorwyr addysg dramor yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg dramor yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysgol tramor yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysgol yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg dramor yr Iseldiroedd, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth astudio Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysgol yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth prifysgol yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg yr Iseldiroedd ac astudio dramor. ymgynghorwyr yr Iseldiroedd.

Pa mor wahanol yw Addysg Dramor Yr Iseldiroedd yn wahanol i Astudio Dramor Mae'r Iseldiroedd neu'r Iseldiroedd yn astudio dramor neu'n astudio dramor ar gyfer yr Iseldiroedd ar gyfer Prifysgol yr Iseldiroedd?
I gael gwybodaeth ar sut i gwneud cais am fisa myfyriwr ar gyfer yr Iseldiroedd, sut i gael a fisa myfyriwr ar gyfer yr Iseldiroedd , Yr Iseldiroedd proses fisa myfyriwr, I gael gwybodaeth ar sut i wneud cais fisa myfyriwr ar gyfer yr Iseldiroedd, sut i gael a fisa myfyriwr ar gyfer yr Iseldiroedd, Yr Iseldiroedd proses fisa myfyriwr, Rheolau fisa myfyrwyr o'r Iseldiroedd, Amser prosesu fisa myfyrwyr o'r Iseldiroedd. Siarad i ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd. ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Amsterdam, ymgynghorydd addysg yn Amsterdam, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Amsterdam , ymgynghoriaeth addysgol yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, Ymgynghorwyr addysgol yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghoriaeth addysgol yn Amsterdam, ymgynghorydd addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Amsterdam , astudio ymgynghoriaeth yn Amsterdam , ymgynghoriaeth addysg yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghorwyr astudio dramor yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam ac ymgynghorydd addysgol yn Amsterdam heddiw. ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Rotterdam, ymgynghorydd addysg yn Rotterdam, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Rotterdam, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Rotterdam , ymgynghoriaeth addysgol yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Rotterdam, Ymgynghorwyr addysgol yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Rotterdam, ymgynghoriaeth addysgol yn Rotterdam, ymgynghorydd addysg dramor yn Rotterdam, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Rotterdam , ymgynghoriaeth astudio yn Rotterdam , ymgynghoriaeth addysg yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Rotterdam, ymgynghorwyr astudio dramor yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Rotterdam ac ymgynghorydd addysgol yn Rotterdam heddiw. ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer yr Hâg, ymgynghorydd addysg yn yr Hâg, ymgynghoriaeth addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghorwyr myfyrwyr yn yr Hâg , ymgynghoriaeth addysgol yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Hâg, Ymgynghorwyr addysgol yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghoriaeth addysgol yn yr Hâg, ymgynghorydd addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer yr Hâg , ymgynghoriaeth astudio yn yr Hâg , education consultancy in Hague, education consultants in Hague, abroad education consultants in Hague, study abroad consultants in Hague, overseas educational consultants in Hague and educational consultant in Hague today. student visa rules, Netherlands student visa processing time. Speak to student consultants for Netherlands. student consultants for Amsterdam, education consultant in Amsterdam, foreign education consultancy in Amsterdam, student Consultants in Amsterdam, educational consultancy in Amsterdam, global educational consultants in Amsterdam, abroad education consultants in Amsterdam, educational Consultants in Amsterdam, foreign education consultants in Amsterdam, educational consultancy in Amsterdam, abroad education consultant in Amsterdam, student consultant for Amsterdam, study consultancy in Amsterdam, education consultancy in Amsterdam, education consultants in Amsterdam, abroad education consultants in Amsterdam, study abroad consultants in Amsterdam, overseas educational consultants in Amsterdam and educational consultant in Amsterdam today. student visa rules, Netherlands student visa processing time. Speak to student consultants for Netherlands. student consultants for Rotterdam, education consultant in Rotterdam, foreign education consultancy in Rotterdam, student Consultants in Rotterdam, educational consultancy in Rotterdam, global educational consultants in Rotterdam, abroad education consultants in Rotterdam, educational Consultants in Rotterdam, foreign education consultants in Rotterdam, educational consultancy in Rotterdam, abroad education consultant in Rotterdam, student consultant for Rotterdam, study consultancy in Rotterdam, education consultancy in Rotterdam, education consultants in Rotterdam, abroad education consultants in Rotterdam, study abroad consultants in Rotterdam, overseas educational consultants in Rotterdam and educational consultant in Rotterdam today. student visa rules, Netherlands student visa processing time. Speak to student consultants for Netherlands. student consultants for Hague, education consultant in Hague, foreign education consultancy in Hague, student Consultants in Hague, educational consultancy in Hague, global educational consultants in Hague, abroad education consultants in Hague, educational Consultants in Hague, foreign education consultants in Hague, educational consultancy in Hague, abroad education consultant in Hague, student consultant for Hague, study consultancy in Hague, education consultancy in Hague, education consultants in Hague, abroad education consultants in Hague, study abroad consultants in Hague, overseas educational consultants in Hague and educational consultant in Hague today.

Beth yw cost bywNetherlands or cyfrifiannell costau byw Yr Iseldiroedd , costau byw yn yr Iseldiroedd i fyfyrwyr, costau byw yn yr Iseldiroedd i fyfyrwyr rhyngwladol, gan gynnwys, costau byw yn yr Iseldiroedd i fyfyrwyr Indiaidd, costau byw yn yr Iseldiroedd i fyfyrwyr Pacistanaidd, costau byw yn yr Iseldiroedd i fyfyrwyr Bangladeshaidd, costau byw yn yr Iseldiroedd i fyfyrwyr o Indonesia or costau byw yn yr Iseldiroedd i fyfyrwyr o Affrica?
Rydym wedi ceisio rhoi gwybodaeth sylfaenol ar gyfer cyfrifiad costau byw yn yr Iseldiroedd, sy'n cynnwys, costau byw yn yr Iseldiroedd, cyfrifiannell costau byw yr Iseldiroedd, costau byw yn yr Iseldiroedd i fyfyrwyr, costau byw yn yr Iseldiroedd i fyfyrwyr rhyngwladol, sylfaenol iawn gwybodaeth costau byw yn yr Iseldiroedd.

Costau byw yn Amsterdam | Costau byw yn Rotterdam | Costau byw yn yr Hâg | Cyfrifiannell costau byw yn Amsterdam | Cyfrifiannell costau byw yn Rotterdam | Cyfrifiannell costau byw yn yr Hâg

A allwch fy helpu gyda mynediad ar gyfer cwrs baglor Yr Iseldiroedd, derbyn cwrs busnes Yr Iseldiroedd, derbynfa mba Yr Iseldiroedd, derbyniadau coleg Iseldiroedd, derbyn Iseldiroedd, mynediad agored Yr Iseldiroedd, Derbyn Meddygol Iseldiroedd, derbyniad MBBS Yr Iseldiroedd, derbyniadau Iseldiroedd, gofynion derbyn Iseldiroedd, cymorth derbyn coleg Iseldiroedd , mynediad ar gyfer cwrs meistr Yr Iseldiroedd, cymorth derbyn colegau Yr Iseldiroedd, derbyniadau coleg Iseldiroedd ,?
Mae ein ymgynghorwyr myfyrwyr ardystiedig yn yr Iseldiroedd yn seiliedig ar eich gofyniad am Mynediad yn yr Iseldiroedd yn gallu ateb eich cwestiwn mynediad cwrs busnes Yr Iseldiroedd, mynediad mba Yr Iseldiroedd, Derbyn Meddygol Yr Iseldiroedd, mynediad ar gyfer cwrs meistr Yr Iseldiroedd, cymorth derbyn colegau Yr Iseldiroedd, gofynion derbyn Yr Iseldiroedd, derbyn Iseldiroedd, mynediad ar gyfer cwrs baglor Yr Iseldiroedd, Mynediad MBBS Yr Iseldiroedd, derbyniadau coleg Iseldiroedd, derbyniadau Iseldiroedd, cymorth derbyn coleg Iseldiroedd, derbyniadau coleg Iseldiroedd ac mynediad ar agor Yr Iseldiroedd.

A allaf wneud cais am Dderbyn Ar-lein yn yr Iseldiroedd neu addysg ar-lein yn yr Iseldiroedd, os yw'n berthnasol?
Os yw'r prifysgol yn yr Iseldiroedd yn caniatáu i Mynediad Ar-lein yn yr Iseldiroedd or addysg ar-lein yn yr Iseldiroedd or cyrsiau ar-lein yn yr Iseldiroedd, yna, ymgynghorwyr addysgol ar gyfer yr Iseldiroedd yn gallu cefnogi. Cysylltwch â'n ymgynghoriaeth astudio yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr astudio dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysgol yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth prifysgol yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Amsterdam, ymgynghoriaeth addysgol yn Amsterdam, ymgynghoriaeth astudio yn Amsterdam, ymgynghorydd addysgol yn Amsterdam, ymgynghoriaeth addysg yn Amsterdam, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, Ymgynghorwyr addysgol yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghorydd addysg yn Amsterdam, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Amsterdam, cyd addysg fyd-eang nsultants yn Amsterdam, ymgynghorwyr astudio dramor yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghoriaeth prifysgol yn Amsterdam, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghoriaeth addysg yn Amsterdam dramor ymgynghorydd addysg yn Rotterdam, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Rotterdam, ymgynghoriaeth addysgol yn Rotterdam, ymgynghoriaeth astudio yn Rotterdam, ymgynghorydd addysg yn Rotterdam, ymgynghoriaeth addysg yn Rotterdam, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Rotterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Rotterdam, Ymgynghorwyr addysgol yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Rotterdam, ymgynghorydd addysg yn Rotterdam, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn Rotterdam, ymgynghorwyr astudio dramor yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Rotterdam, ymgynghoriaeth prifysgol yn Rotterdam, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Rotterdam, ymgynghoriaeth addysg yn Rotterdam dramor ymgynghorydd addysg yn yr Hâg, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer yr Hâg, ymgynghoriaeth addysgol yn yr Hâg, ymgynghoriaeth astudio yn yr Hâg, ymgynghorydd addysg yn yr Hâg, ymgynghoriaeth addysg yn yr Hâg, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer yr Hâg, ymgynghorwyr addysg dramor yn Hague, Ymgynghorwyr addysgol yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghorydd addysg yn yr Hâg, ymgynghorwyr myfyrwyr yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn yr Hâg, ymgynghorwyr astudio dramor yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg dramor yn Hague, ymgynghoriaeth prifysgol yn yr Hâg, ymgynghoriaeth addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghoriaeth addysg yn yr Hâg.

A ydych chi'n darparu ymgynghoriaeth addysg i'r Iseldiroedd i'w derbyn mewn cyrsiau Ar-lein yn yr Iseldiroedd. A allaf wneud cais am Dderbyn Ar-lein yn yr Iseldiroedd neu addysg ar-lein yn yr Iseldiroedd, os yw'n berthnasol?
Os yw'r prifysgol yn yr Iseldiroedd yn caniatáu i Mynediad Ar-lein yn yr Iseldiroedd or addysg ar-lein yn yr Iseldiroedd or cyrsiau ar-lein yn yr Iseldiroedd, yna, ymgynghorwyr addysgol ar gyfer yr Iseldiroedd yn gallu cefnogi. "

Cyrsiau ar-lein yn Amsterdam | Cyrsiau ar-lein yn Rotterdam | Cyrsiau ar-lein yn yr Hâg | Cwrs ar-lein yn Amsterdam | Cwrs ar-lein yn Rotterdam | Cwrs ar-lein yn yr Hâg

A ddylwn i gysylltu ag “Adran Addysg yr Iseldiroedd ar gyfer Astudio yn yr Iseldiroedd ac Astudio dramor yn yr Iseldiroedd?
Am derbyn mewn Prifysgol yn yr Iseldiroedd, Adran Addysg yn yr Iseldiroedd or Y Weinyddiaeth Addysg yn yr Iseldiroedd yn darparu gwybodaeth sylfaenol ar gyfer Mynediad ar gyfer Myfyrwyr Tramor yn yr Iseldiroedd, Ymgynghoriaeth Addysg ar gyfer yr Iseldiroedd a ddarparwyd gan Ymgynghorwyr Addysg yn yr Iseldiroedd gallai hefyd ddarparu gwybodaeth fanwl ar gyfer Astudio dramor yn yr Iseldiroedd or Astudio yn yr Iseldiroedd. Hefyd, cyfeiriwch at wefan Yr Adran Addysg, Yr Iseldiroedd / gwefan Y Weinyddiaeth AddysgYr Iseldiroedd.

Astudio yn Amsterdam | Astudio yn Rotterdam | Astudio yn yr Hâg | Astudio Dramor yn Amsterdam | Astudio Dramor yn Rotterdam | Astudio Dramor yn yr Hâg

Sut i gael fisa myfyriwr ar gyfer yr Iseldiroedd a sut i wneud cais am fisa myfyriwr ar gyfer yr Iseldiroedd, hefyd, ble i gael gwybodaeth am reolau fisa myfyrwyr yr Iseldiroedd, proses fisa myfyriwr o'r Iseldiroedd, amser prosesu fisa myfyrwyr o'r Iseldiroedd?
I gael gwybodaeth ar sut i wneud cais fisa myfyriwr ar gyfer yr Iseldiroedd, sut i gael a fisa myfyriwr ar gyfer yr Iseldiroedd, Proses fisa myfyrwyr yr Iseldiroedd, Rheolau fisa myfyrwyr o'r Iseldiroedd, Prosesu fisa myfyrwyr o'r Iseldiroedd cyswllt amser ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd.

A allaf wneud cais am drwydded Gwaith myfyriwr yn yr Iseldiroedd neu fisa myfyriwr Trwydded waith yr Iseldiroedd ar ôl derbyn yn y Brifysgol yn yr Iseldiroedd?
Rydym wedi rhestru rheoliadau ar gyfer trwydded waith i fyfyrwyr yn yr Iseldiroedd uchod am Trwydded gwaith myfyriwr o'r Iseldiroedd or Fisa myfyriwr o'r Iseldiroedd Trwydded waith ar ôl ei dderbyn yn y Brifysgol yn yr Iseldiroedd. Adwaenir hefyd fel, ymgynghoriaeth addysgol yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysgol yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr astudio dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth astudio yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysgol yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg yn Amsterdam, ymgynghoriaeth addysgol yn Amsterdam, ymgynghorydd addysg yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Amsterdam, ymgynghorydd addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, prifysgol. ymgynghoriaeth yn Amsterdam, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghoriaeth addysg yn Amsterdam, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghoriaeth astudio yn Amsterdam, Ymgynghorwyr addysgol yn Amsterdam, astudio abro ymgynghorydd addysg yn yr Hâg, ymgynghoriaeth addysgol yn yr Hâg, ymgynghorydd addysg yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer yr Hâg, ymgynghorydd addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghoriaeth prifysgol yn yr Hâg, ymgynghorwyr myfyrwyr yn yr Hâg, addysg dramor ymgynghorwyr yn yr Hâg, ymgynghoriaeth addysg yn yr Hâg, ymgynghoriaeth addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghoriaeth astudio yn yr Hâg, Ymgynghorwyr addysgol yn yr Hâg, ymgynghorwyr astudio dramor yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg yn yr Hâg, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Hague, ymgynghoriaeth addysgol yn yr Hâg. Siarad i Ymgynghorwyr Addysg Gorau yn yr Iseldiroedd.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Ymgynghorwyr Addysgol yn yr Iseldiroedd neu Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn yr Iseldiroedd neu Ymgynghorwyr Addysgol yn Amsterdam or Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Amsterdam Ymgynghorwyr Addysgol yn Rotterdam or Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Rotterdam Ymgynghorwyr Addysgol yn yr Hâg or Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn yr Hâg ?
Mae'r rhain yn dermau gwahanol a ddefnyddir ar gyfer Ymgynghorwyr addysgol yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr myfyrwyr yn yr Iseldiroedd, termau eraill a ddefnyddir yw, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth astudio yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysgol yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth prifysgol yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysgol yn yr Iseldiroedd, ymgynghoriaeth addysg yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr astudio dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorydd addysg dramor yn yr Iseldiroedd, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer yr Iseldiroedd, Ymgynghorwyr addysgol yn Amsterdam, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn Amsterdam, addysg ymgynghoriaeth yn Amsterdam, ymgynghorydd addysg yn Amsterdam, ymgynghoriaeth astudio yn Amsterdam, ymgynghoriaeth addysgol yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg yn Amsterdam, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghoriaeth prifysgol yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor. yn Amsterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghorydd addysg yn Amsterdam, ymgynghoriaeth addysg yn Amsterdam, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Amsterdam, ymgynghorwyr astudio dramor yn Amsterdam, ymgynghorydd addysg dramor yn Amsterdam, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Ymgynghorwyr addysgol Amsterdam yn Rotterdam, myfyrwyr Ymgynghorwyr yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn Rotterdam, ymgynghoriaeth addysg yn Rotterdam, ymgynghorydd addysg yn Rotterdam, ymgynghoriaeth astudio yn Rotterdam, ymgynghoriaeth addysgol yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg yn Rotterdam, addysg dramor. ymgynghoriaeth yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Rotterdam, ymgynghoriaeth prifysgol yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Rotterdam, ymgynghorwyr addysg dramor yn Rotterdam, ymgynghorydd addysg yn Rotterdam, ymgynghoriaeth addysg yn Rotterdam, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Rotterdam, ymgynghorwyr astudio dramor yn Rotterdam, addysg dramor. ymgynghorydd yn Rotterdam, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Ymgynghorwyr addysgol Rotterdam yn yr Hâg, ymgynghorwyr myfyrwyr yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn yr Hâg, ymgynghoriaeth addysg yn yr Hâg, ymgynghorydd addysg yn yr Hâg, ymgynghoriaeth astudio yn yr Hâg, ymgynghorydd addysgol ancy yn Hague, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg yn yr Hâg, ymgynghoriaeth addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghoriaeth prifysgol yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghorwyr addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghorydd addysg yn yr Hâg, addysg ymgynghoriaeth yn yr Hâg, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer yr Hâg, ymgynghorwyr astudio dramor yn yr Hâg, ymgynghorydd addysg dramor yn yr Hâg, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer yr Hâg.

Canllawiau Proffesiynol ar gyfer Addysg yn yr Iseldiroedd

Gofyn am Ymgynghoriad Am Ddim i'w Dderbyn Yr Iseldiroedd

Mynediad yn y Brifysgol yn Amsterdam | Mynediad yn y Brifysgol yn Rotterdam | Mynediad yn y Brifysgol yn yr Hâg

Imp. Gwybodaeth: Rydym wedi darparu dolen ar gyfer, Adran Addysg Yr Iseldiroedd / Gweinidogaeth Addysg Yr Iseldiroedd am unrhyw gefnogaeth uniongyrchol.

Astudio Dramor yn Gwledydd 106!

I sôn am ychydig o wledydd y mae gennym ein hôl troed cryf iawn arnynt:

Gwledydd â Chefnogaeth ledled y byd a chan gynnwys Gwladwriaethau UDA

Albania, Antigua, Abu Dhabi, yr Ariannin, Armenia, Ajman, Awstralia, Awstria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Belarus, Gwlad Belg, Belize, Bolivia, Bosnia, Bosnia a Herzegovina, Brasil, Bwlgaria, BVI, Canada, Ynysoedd Cayman, Chile, China, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Dubai, Dominica, Gweriniaeth Dominicanaidd, Doha, Ecwador, Estonia, Ffiji, y Ffindir, Ffrainc, Georgia, yr Almaen, Gwlad Groeg, Grenada, Guatemala, Hong Kong, Hwngari, Gwlad yr Iâ, India, Indonesia, Iran, Iwerddon, yr Eidal, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latfia, Liechtenstein, Lithwania, Lwcsembwrg, Macedonia, Malaysia, Maldives, Malta, Ynysoedd Marshall, Mauritius, Mecsico, Micronesia, Moldofa, Monaco, Montenegro , Yr Iseldiroedd, Seland Newydd, Oman, Norwy, Panama, Papua Gini Newydd, Paraguay, Philippines, gwlad pwyl, Portiwgal, Puerto Rico, Qatar, Romania, Rwsia, Saint Kitts, St Kitts, St Lucia, Saint Lucia, San Marino, Saudi Arabia, Serbia, Seychelles, Singapore, Slofacia, Slofenia, De Affrica, De Korea, Sbaen, Sri Lanka , Sweden, y Swistir, Taiwan, Tajikistan, Gwlad Thai, Twrci, yr Wcrain, Emiradau Arabaidd Unedig, Emiradau Arabaidd Unedig, Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, UDA, UK, UD, Uruguay, Unol Daleithiau America, Vanuatu, Venezuela, Fietnam, Affghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Botswana, Brunei, Burundi, Cambodia, Camerŵn, Chad, Congo, yr Aifft, El Salvador, Ethiopia , Gabon, Gambia, Ghana, Guyana, Irac, Israel, Jamaica, Jordan, Kenya, Laos, Libanus, Liberia, Libya, Madagascar, Mali, Moroco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pacistan, Palau , Periw, Saint Vincent a'r Grenadines, Samoa, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tunisia, Turkmenistan, Uganda ac Uzbekistan.
Gwladwriaethau a Wasanaethir ar gyfer Unol Daleithiau America - UDA
Washington, Alaska, Oklahoma, Florida, Alabama, Arkansas, De Dakota, Rhanbarth Columbia, Mississippi, Georgia, Minnesota, California, Tennessee, Montana, Kentucky, Iowa, New Mexico, Vermont, Hawaii, De Carolina, Illinois, Louisiana, Utah , Massachusetts, Indiana, New Hampshire, Kansas, Missouri, Texas, Virginia, Connecticut, Idaho, Nevada, Maryland, Efrog Newydd, Colorado, Ohio, West Virginia, New Jersey, Arizona, Gogledd Dakota, Wisconsin, Maine, Pennsylvania, Delaware, Oregon, Wyoming Michigan, Gogledd Carolina, Rhode Island a Nebraska

Dinasoedd â Chefnogaeth ar draws Cyfandiroedd

Al Ahmadi, Ahmadi, Al Ain, Al Fujayrah, Fujayrah, Ahmedabad, Albuquerque, Almaty, Amsterdam, Anchorage, Ankara, Annapolis, Antalya, Antwerp, Ar Rayyan, Astana, Asuncion, Athen, Atlanta, Auckland, Augusta, Austin, Bahrain, Baku, Bali, Bandung, Bangalore, Bengaluru, Bangkok, Banja Luka, Banqiao, Barcelona, ​​Basel, Trefaldwyn, Basseterre, Baton Rouge, Batumi, Beijing, Belgrade, Belize City, Bergen, Berlin, Bern, Billings, Birmingham, Bishkek, Boise City, Bombay, Boston, Brasilia, Bratislava, Bridgeport, Brisbane, Brno, Bucharest, Budapest, Buenos Aires, Burlington, Bursa, Busan, Calgary, Cape Town, Caracas, Castries, Celje, Calcutta, Chandigarh, Charleston, Charlotte, Chengdu, Chennai, Cheyenne, Chicago, Chisinau, Christchurch, Cleveland, Cologne, Colombo, Colorado Springs, Columbia, Columbus, Copenhagen, Cordoba, Daegu, Dallas, Daugavpils, Davao City, DC, Denver, Delhi, Des Moines, Detroit, Dnipro, Doha , Donetsk, Dubai, Dulyn, Durban, Durres, Dushanbe, Ecatepec de Morelos, Caeredin, Egk omi, Fargo, Florence, Frankfurt, Geneve, George Town, Goa, Goteborg, Grenada, Guangzhou, Dinas Guatemala, Guayaquil, Hague, Hamburg, Hanoi, Havana, Helsingborg, Helsinki, Henderson, Dinas Ho Chi Minh, Hong Kong, Honolulu, Houston, Hualien City, Hyderabad, Incheon, Indialantic, Indialantic, Indianapolis, Isfahan, Istanbul, Ixelles, Izmir, Iztapalapa, Jackson, Jakarta, Jeddah, Jersey City, Jerwsalem, Johannesburg, Johor Bahru, Kaduwela, Kampung Baru Subang, Kansas City, Kansas City, Kaohsiung, Kaunas, Kesbewa, Kharkiv, Khujand, Klang, Knoxville, Kolkata, Kosice, Krakow, Kuala Lumpur, Kuwait City, Kyiv, Las Vegas, Leeds, Lincoln, Lisbon, Little Rock, Lerpwl, Ljubljana, Lodz, Llundain, Los Angeles, Louisville, Lwcsembwrg, Lyon, Madison, Madrid, Maharagama, Majuro, Gwryw, Malmoe, Manceinion, Manila, Maracaibo, Maracay, Maribor, Mashhad, Mecca, Medan, Medina, Melbourne, Memphis, Dinas Mecsico, Miami, Milan , Milwaukee, Minneapolis, Minsk, Monte Carlo, Montevideo, Montreal, Moratuwa, Moscow, Mumbai, Musaffah, Nagoya, Naples, Nashville, Nassau, New Delhi, New Orleans, Efrog Newydd, Newark, Nicosia, Nizhniy Novgorod, Nonthaburi, Norfolk, Nottingham, Novi Sad, Novosibirsk, Oklahoma City, Olympia, Omaha, Omsk, Orlando, Osaka, Oslo, Overland Park, Panama City, Paris, Patna, Patra, Pattaya, Perth, Petaling Jaya, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Plovdiv, Podgorica , Port Louis, Port Moresby, Port Vila, Portland, Portland, Porto, Prague, Providence, Puente Alto, Quebec, Dinas Quezon, Quito, Raleigh, Ras al Khaimah, al Khaimah, Reykjavik, Richmond, Riga, Rio de Janeiro, Riyadh , Riyadh, Road Town, Rochester, Rhufain, Rosario, Roseau, Rotterdam, Saint Petersburg, St Petersburg, Salem, Halen Lake City, Salto, Salvador, Samara, San Antonio, San Francisco, San Jose, San Juan, Santa Cruz de la Sierra, Santa Fe, Santa Venera, Santiago, Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Sao Paulo, Schaan, Seattle, Seoul , Serravalle, SevillaIbiza, Shanghai, Sharjah, Shenzhen, Singapore, Sioux Falls, Skopje, Sofia, Tref Sbaen, St Louis, St Paul, Stockholm, Surabaya, Suva, Sydney, Syracuse, Taichung, Tainan, Taipei City, Tallinn, Tampa, Dinas Taoyuan, Tartu, Tbilisi, Tehran, Tel Aviv, Gwlad Thai, Thessaloniki, Tirana, Tiraspol, Tokyo, Toronto, Trondheim, Turin, Vaduz, Valencia, Valencia, Valletta, Vancouver, Victoria, Vienna, Vilnius, Virginia Beach, Warsaw, Weno, West Valley City, Wichita, Wilmington, Winnipeg, Wroclaw, Wuhan, Yekaterinburg, Yerevan, Yokohama, Yonkers, Zagreb, Zaragoza, Zurich, Kabul, Algiers, Andorra la Vella, Luanda, Dhaka, Bridgetown, Holetown, Thimphu, Gaborone. , Bandar Seri Begawan, Bujumbura, Phnom Penh, Yaounde, N'Djamena, Kinshasa, Cairo, Alexandria, San Salvador, Addis Ababa, Libreville, Banjul, Accra, Kumasi, Georgetown, Baghdad, Mosul, Jerwsalem, Haifa, Kingston, Amman, Nairobi, Mombasa, Vientiane, Beirut, Monrovia, Tripoli, Antananarivo, Bamako, Rabat, Yangon, Mandalay, Windhoek, Kathmandu, Managua, León, Niamey, Zinder, Lagos, Muscat, Karachi, Lahore, Koror, Lima, Arequipa, Kingstown, Kingstown. Apia, Freetown, Bo, Mogadishu, Omdurman, Damascus, Aleppo, Dar es Salaam, Mwanza, Nukuʻalofa, Tiwnis, Ashgabat, Kampalaa a Tashkent.

Y Comisiwn Ewropeaidd | Sefydliad Masnach y Byd | Cronfa ariannol ryngwladol | Banc y Byd | Sefydliad Llafur Rhyngwladol | Cymdeithas Technoleg Gwybodaeth Canada | NASSCOM | Awdurdod Cynghorwyr Mewnfudo | Ymgynghorwyr Mewnfudo Cyngor Rheoleiddio Canada | Cymdeithas Cyfreithwyr Mewnfudo Americanaidd | UNICEF | PWY | UNHRC | UNREFUGEES | Refugees International | Llywodraeth y DU. | UDA Govt. | Indonesia Govt. | Singapore Govt. | Llywodraeth Awstralia. | Govt Indiaidd. | Llywodraeth Tsieineaidd. | Ffrainc Govt. | Govt Canada. | Llywodraeth Rwsia. | Yr Eidal Govt. | ITIC | Adran yr Unol Daleithiau | Ty Gwyn | Brasil Govt. | Mexico Govt. | Malaysia Govt. | Llywodraeth De Affrica. | Yr Almaen Govt.

Mae ein gwaith yn anhygoel o wahanol, rydyn ni bob amser yn dilyn dull cam wrth gam ar gyfer ein cleientiaid oherwydd rydyn ni'n deall yn iawn fod gan bob Unigolyn, Teulu a Chwmni nodau, gofynion, sefyllfaoedd a disgwyliadau hollol wahanol.

Hawlfraint © 2004 - 2020 Miliwn o Wneuthurwyr. MM Solutions Inc. Cedwir pob hawl.
Ymwadiad | Polisi Preifatrwydd | Achrediad