Mewngofnodi

🔍

EN

X
Addysg Armenia, Prifysgol Armenia, Ymgynghorwyr Myfyrwyr Armenia, Ymgynghoriaeth Prifysgol Armenia, Astudio Armenia, Astudio Dramor Armenia, Ymgynghorwyr Addysgol

Astudio yn Armenia

Customized Gwasanaethau ar gyfer addysg in armenia i fyfyrwyr sydd eisiau astudio yn Armenia yn prifysgol of armenia trwy ein gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer armenia, a elwir hefyd, ymgynghorwyr addysgol yn Armenia, yn darparu, ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer armenia i fyfyrwyr wneud astudio dramor in armenia, gwasanaethau mawr yn, addysg in Yerevan i astudio in Yerevan in Prifysgol of Yerevan a ddarperir gan gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Yerevan yn darparu ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer Yerevan.

gorau Ymgynghorwyr Addysgol in Armenia | gorau Ymgynghorwyr Addysgol in Yerevan

Prifysgolion (0)

Blwyddyn Academaidd (Medi-Mai)

Myfyrwyr Foriegn (7000)

Cyfanswm y Myfyrwyr (123000)

Ynglŷn ag Addysg yn Armenia

armenia yn weriniaeth Sofietaidd flaenorol, yn rhanbarth mynyddig y Cawcasws ymhlith Asia ac Ewrop. Mae'r system addysg Gweriniaeth Armenia yw uniondeb egwyddorion addysg y wladwriaeth, prosiectau addysgiadol ar wahanol lefelau a chyfeiriadau sy'n gwarantu cyfathru addysg, a sefydliadau addysg a chyrff rheoli addysg.

Mae'r Weinyddiaeth yn nodweddu safonau addysgol y wladwriaeth, yn rhoi trwyddedau ac mae achrediadau'r wladwriaeth yn llunio'r rhestr o'r arbenigeddau; yn adeiladu'r gorchymyn a gomisiynwyd gan y wladwriaeth ar gyfer colegau a phrifysgolion; yn cymeradwyo'r rheolau derbyn ar gyfer sefydliadau addysg uwch y wladwriaeth a phreifat, yn yr un modd ag sy'n rheoleiddio eu gweithrediad. Mae mwy o ffocws ar y gyfraith, busnes a meddygaeth a dyma ganghennau pwysig astudio ac ymchwilio yn Armenia.

Gwella ansawdd addysg yw blaenoriaeth uchaf y sector addysg. Mae targedau pwysig hefyd yn sicrhau effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y system a mynediad cyfartal i addysg yn unol â dyheadau a galluoedd pob dinesydd.

Angen gwybod - Astudio yn Armenia

 • Astudio yn Armenia | Addysg yn Armenia | Astudio Dramor yn Armenia

  Astudio Dramor yn Yerevan | Addysg yn Yerevan

  Ar hyn o bryd, o dan gydlyniant y Y Weinyddiaeth Addysg a Gwyddoniaeth, mae 27 o sefydliadau addysg uwch cyhoeddus a 31 preifat, dan oruchwyliaeth sefydliadau awdurdodol eraill, mae 6 prifysgol o ganlyniad i'r cytundeb rhynglywodraethol rhwng y Gweriniaeth Armenia a rhai gwledydd crëir 5 prifysgol.

  Mae yna wahanol fathau o sefydliadau addysg uwch yn Armenia:

  • Academïau Addysgol wedi'u hanelu at gynhyrchu addysg, gwyddoniaeth, technoleg a diwylliant ym mhob maes.
  • Sefydliadau Addysg Uwch cynnig rhaglenni academaidd arbenigol ac ôl-raddedig ac ymchwil wyddonol mewn nifer o ganghennau gwyddonol, economaidd a diwylliannol.
  • Prifysgolion yn Armenia cynnig addysg uwch, ôl-raddedig ac atodol mewn gwahanol ganghennau o feysydd naturiol a chymdeithasegol, technoleg, gwyddoniaeth a diwylliant. Ar gyfer ymchwil ac astudiaethau gwyddonol, cynigir y cyfleoedd hyn.
  • Ystafelloedd gwydrparatoi arbenigwyr ym maes cerddoriaeth, gan ddarparu datblygu cymwysterau a rhaglenni academaidd ôl-raddedig.
  • Sefydliadau Addysg Uwch y Wladwriaeth yn endidau gwladwriaethol ymreolaethol, nid-er-elw, sy'n meddu ar, yn defnyddio ac yn ôl eu cenhadaeth a'u polisïau a ddatblygwyd gan y llywodraeth, yn rheoli'r eiddo a ddyrennir iddynt.

  Dyfernir y graddau addysg uwch a ganlyn yng Ngweriniaeth Armenia:

  • Graddio: Gradd Baglor am gyfnod o 4 blynedd
  • Astudiaethau diploma am 5 mlynedd
  • Ôl-raddedig: Rhaglen feistr o 2 flynedd
  •  Doethuriaeth:  Yn dibynnu ar eu modd (amser llawn neu ran-amser). Mae'n para 3 i 5-mlynedd
 • Costau byw yn Armenia | Cyfrifiannell costau byw i fyfyrwyr yn Armenia | Costau byw i fyfyrwyr rhyngwladol yn Armenia

  Costau byw yn Yerevan | Cyfrifiannell costau byw yn Yerevan

  • Mae cannoedd o henebion Cristnogol unigryw, safleoedd hardd, rhaeadrau, mynyddoedd Skyscraping a phobl fendigedig sydd â threftadaeth gyfoethog a lletygarwch cynnes yn Armenia.
  • Mae'r gost o byw yw'r isaf yn Armenia.
  • Mae myfyrwyr yn teimlo'n fwy cyfforddus gan fod nwyddau a gwasanaethau yn chwarter y rhai yng ngwledydd Gorllewin Ewrop sy'n gwneud cynhyrchion yn eithaf fforddiadwy yn Armenia.
  • Mae'r ffi ddysgu yn y prifysgolion yn un o'r isaf yn yr Undeb Ewropeaidd cyfan a hefyd mae yna raglenni amrywiol sy'n darparu ysgoloriaethau i'r myfyrwyr haeddiannol.
  • Mae bwyta mewn bwytai yn weddol rhad ac mae'n costio tua 6 EUR.
  • Mae rhentu fflat tua 130 EUR / mis, y tu allan i ganol y ddinas.
  • Mae yna amrywiaeth o ddigwyddiadau at unrhyw chwaeth yn Armenia: gwyliau gwerin, arddangosfeydd celf, cerddoriaeth siambr, opera, dawns fodern a bale, cerddoriaeth ysgafn a jazz.
  • Ar gyfartaledd mae 30,350-35,090 yn ddigon i fyfyriwr dalu costau llety preifat, biliau cyfleustodau, a llyfrau bwyd a dal i gael rhywfaint o arian poced ar gyfer bywyd nos, a digwyddiadau amrywiol
 • Trwydded waith i fyfyrwyr yn Armenia | trwydded waith ar gyfer fisa myfyriwr yn Armenia | Trwydded waith Armenia ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

  Myfyrwyr nad ydyn nhw'n ddinasyddion, ac sy'n dymuno gwneud hynny gweithio yn Armenia am fwy na thri mis mae angen a trwydded waith ar gyfer Armenia. Ni wneir unrhyw ran rhwng trosglwyddiadau o fewn cwmnïau, llogi lleol neu gyflogaeth isgontractio ar gyfer trwydded waith yn Armenia.

  Er mwyn i fyfyrwyr gael gafael ar y drwydded waith honno, dylai'r cyflogwr cyfreithiol sy'n llogi wneud cais ac fe'i rhoddir trwy gydol y contract cyflogaeth. Mae'n cymryd tua 13 diwrnod i gael gafael ar trwydded waith yn Armenia o dan y rheoliadau cyfredol.

  Am gael a trwydded waith yn Armenia Mae ffioedd (AMD 25,000 neu oddeutu USD 52) i'w talu gan y cyflogwr neu'r cyflogai ac, os oes angen, trwydded breswylio dros dro (AMD 105,000 neu oddeutu USD 219).

  Mae'n ofynnol i'r myfyriwr wneud y dogfennau canlynol i wneud cais am drwydded waith yn Armenia:

  • Ffurflen gais
  • Pasbort gweithiwr
  • Diplomâu a dogfennau eraill sy'n dangos addysg neu gymhwyster, gyda chyfreithloni consylaidd (neu Apostille)
  • Dau ffotograff (3 × 4 cm)
  • Tystiolaeth o dalu ffioedd y llywodraeth

  Ymwadiad

  Dim gwarant am drwydded waith i fyfyrwyr yn Armenia

 • Sut i Wneud Cais am Dderbyniad yn Armenia | Gwneud cais am Dderbyn yn Armenia

  I yn berthnasol yn Armenia brifysgol, dylai fod gan fyfyrwyr ddogfennau cywir i brofi eu bod yn addas ar gyfer manylebau'r brifysgol. Dylid llenwi a llofnodi ffurflenni cais y brifysgol sydd â diddordeb yn iawn. Mae prifysgolion angen gwybodaeth bersonol gywir, cymwysterau blaenorol, gwybodaeth ariannol, a datganiad personol.

  Dogfennau sy'n ofynnol i wneud cais am Addysg yn Armenia

  • Curriculum Vitae
  • prawf / tystysgrif geni
  • ffotograffau diweddaraf
  • pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol
  • mwy nag un llythyr o argymhellion gan gyn-gyflogwyr neu athrawon
  • copïau o ddiplomâu neu dystysgrifau blaenorol, gan gynnwys eich tystysgrif gradd os yw'n berthnasol
  • trawsgrifiadau academaidd
  • llythyr o fwriad
  • Rhyw fath o brawf a all gynorthwyo myfyrwyr i aros yn y wlad yn ystod eich astudiaethau

  Efallai y bydd rhai yn gofyn am ddogfennau ychwanegol prifysgolion yn Armenia yn dibynnu ar y gofynion. Os yw'r rhaglen yn gofyn am sgoriau ar gyfer profion ychwanegol fel y GRE, GMAT neu LSAT ar gyfer unrhyw arbenigedd. Yna dylai'r sgorau fod yn barod cyn gwneud cais.

  Prawf hyfedredd iaith Saesneg

  Mae myfyrwyr rhyngwladol i fod profi hyfedredd iaith Saesneg trwy ddarparu tystysgrifau iaith Uwch IELTS, TOEFL neu C1. Dylai'r sgorau fod yn y sgôr iaith leiaf a osodir gan y prifysgolion yn Armenia.

Ein Cefnogaeth ar gyfer Addysg yn Armenia

Addysg yn Armenia | Rydyn ni'n Un stop Ymgynghorwyr Addysgol yn Armenia cysylltu myfyrwyr â Prifysgol yn Armenia a 105 o wledydd eraill dros Ymgynghoriaeth Addysg Armenia, yn bennaf, Ymgynghorwyr Addysgol yn Yerevan a 106 o wledydd yn darparu cefnogaeth i astudio yn Armenia (106 o wledydd dan orchudd, gan gynnwys, Addysg yn Armenia, Gan gynnwys Addysg yn Yerevan ).

Gwasanaethau Addysg Customized Fforddiadwy yn Armenia i fyfyrwyr ar gyfer Prifysgolion gorau yn Armenia, Prifysgolion gorau dramor yn Armenia, Cyrsiau gorau yn Armenia, Colegau MBA gorau yn Armenia, Colegau MS gorau yn Armenia, Yr ysgolion busnes UG gorau yn Armenia, Colegau MBBS gorau yn Armenia a llawer mwy o gyrsiau yn Armenia.

Ein dramor ymgynghorwyr addysg yn Armenia, a elwir hefyd yn, Ymgynghorwyr Myfyrwyr dros Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Armenia, ymgynghorwyr addysgol tramor yn Armenia, ymgynghorydd addysg yn Armenia, ymgynghorwyr addysg yn Armenia, ymgynghoriaeth astudio yn Armenia, ymgynghoriaeth addysgol yn Armenia, ymgynghorydd myfyrwyr dros Armenia, addysg dramor ymgynghorwyr yn Armenia, ymgynghorydd addysg yn Armenia, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Armenia, ymgynghorwyr astudio dramor yn Armenia, ymgynghorwyr myfyrwyr dros Armenia, ymgynghoriaeth addysg yn Armenia, ymgynghoriaeth prifysgol yn Armenia, ymgynghorydd addysg dramor yn Armenia, ymgynghoriaeth addysg yn Armenia a ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Armenia.

Astudio Dramor yn Armenia * Nid ydym yn codi tâl am Fyfyrwyr Ymgynghoriaeth Addysg Am Ddim ar gyfer Prifysgol yn Armenia ar gyfer Myfyrwyr tramor.

Prifysgolion Gorau yn Armenia

Cyrsiau Gorau i'w Dilyn yn Armenia

Astudio Dramor yn Armenia

Ein hymgynghorwyr addysg dramor ar gyfer Armenia, a elwir hefyd yn, ymgynghoriaeth addysg dramor dros Armenia, ymgynghorwyr astudio dramor dros Armenia, ymgynghoriaeth addysg dros Armenia, ymgynghoriaeth addysgol dros Armenia, ymgynghoriaeth addysg dros Armenia, ymgynghoriaeth astudio dros Armenia, ymgynghorydd myfyrwyr dros Armenia, ymgynghorydd addysg dros Armenia, ymgynghorwyr addysgol tramor dros Armenia, ymgynghorwyr myfyrwyr dros Armenia, ymgynghorwyr addysg dros Armenia, ymgynghorwyr addysgol byd-eang dros Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor dros Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor dros Armenia, ymgynghoriaeth prifysgol dros Armenia, ymgynghorydd addysg dros Armenia, ymgynghorydd addysg dramor dros Armenia a ymgynghorwyr addysg dramor dros Armenia.

Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Yerevan | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Yerevan

Ymgynghoriad Myfyrwyr - Addysg Armenia

 • Cynllunio ar gyfer addysg yn Armenia, Mynediad mewn Prifysgolion o Armenia i Astudio yn Armenia

  Os ydych yn myfyriwr tramor pwy sydd angen cymorth ar gyfer armenia, am sut i cael Mynediad in armenia in Prifysgolion yn Armenia ar gyfer Addysg yn Armenia neu i astudio yn Armenia, Prifysgolion yn Yerevan ar gyfer Addysg yn Yerevan neu i astudio yn Yerevan rydym wedi cymryd blynyddoedd o brofiad fel Armenia, gan gynnwys, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Yerevan wrth berffeithio ein harbenigedd a'n partneriaethau â Ymgynghorwyr Addysgol gorau yn Armenia, yn bennaf, Ymgynghorwyr Addysgol gorau yn Yerevan ac Prifysgolion Gorau yn Armenia i astudio yn Armenia, gan gynnwys, Prifysgolion yn Yerevan a Hefyd gyda Phrifysgolion Rhyngwladol yn 106 o wledydd darparu Ymgynghoriaeth addysgol yn Armenia a 106 o wledydd i fyfyrwyr rhyngwladol ar gyfer Armenia, gan gynnwys, Prifysgolion Rhyngwladol mewn 326 o Ddinasoedd i'w darparu Ymgynghoriaeth addysgol yn Yerevan a 326 o ddinasoedd i fyfyrwyr rhyngwladol ar gyfer Yerevan am gost isel.

  Cyfrifiannell Costau Byw ar gyfer Armenia i ddeall costau byw myfyrwyr yn Armenia gan gynnwys, Cyfrifiannell Costau Byw ar gyfer Yerevan i ddeall costau byw myfyrwyr yn Yerevan

  Rydym yn deall eich gofynion ar gyfer Addysg yn Armenia a rhesymau dros penderfyniad i astudio i Armenia, byddwn yn eich cysylltu â'n tîm o ymgynghorwyr myfyrwyr yn Armenia a hefyd awgrymu gwledydd eraill ar wahân i

  Rydym yn darparu datrysiad wedi'i addasu i chi ei wneud astudio yn Armenia.

 • Datrysiadau ar gyfer addysg yn Armenia i astudio dramor yn Armenia

  Rydym yn deall eich gofyniad i astudio yn Armenia ein ymgynghorwyr addysg yn Armenia bydd yn eich tywys trwy'r broses gyfan o fyfyrwyr Visa dros Armenia, permit gwaith am Armenia, unwaith, chi cael Derbyniad yn Armenia in Prifysgol yn Armenia i astudio yn Armenia ar gyfer addysg yn Armenia, Mynediad i mewn Yerevan in Prifysgol yn Yerevan i astudio yn Yerevan ar gyfer addysg yn Yerevan, i chi i benderfyniad gwybodus.

  Os ydych chi'n bwriadu gwneud hynny astudio yn Armenia, yna, ein ymgynghorwyr astudio dramor in armenia yn eich tywys ar gyfer mynediad yn Armenia i chi astudio yn Armenia, maen nhw hefyd yn rhannu profiad o agor cyfrif banc i fyfyrwyr yn armenia , gan gynnwys, agor cyfrif banc i fyfyrwyr yn Yerevan , gan gynnwys, ein eiddo tiriog cymdeithion yn armenia yn gallu eich cynorthwyo chi i mewn dod o hyd i fflat or hostel i'w rentu i mewn armenia.

  Mae ein Ymgynghorydd Addysg yn Armenia yn gallu eich helpu i ddod o hyd i'r iawn prifysgol yn Armenia.

  Ein tîm ar gyfer addysg yn Armenia yn gallu eich tywys am unrhyw fath o gefnogaeth y gallai fod angen i chi ei gwneud astudio yn Armenia, i chi arbed, amser a chost arno addysg yn Armenia.

 • Llwyddiant i Derbyniadau i mewn armenia ar gyfer astudio yn armenia, dinasoedd dan do, Derbyniadau yn Yerevan ar gyfer astudio yn Yerevan

  Os yw Cynllunio i astudio yn Armenia, felly, mae'n bwysig dewis da partner yn Armenia ar gyfer eich mynediad yn Armenia, rydym ni yn Miliwn o Wneuthurwyr yn barod i sicrhau llwyddiant i'ch cynlluniau astudio i Armenia.

  Ar ôl eich cymeradwyaeth, tîm o Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Armenia yn anfon adroddiad ymarferol ar gyfer eich Addysg yn Armenia, gan gynnwys, fisa myfyrwyr ar gyfer Armenia gyda costau byw yn Armenia i chi ddeall treuliau yn Armenia ymlaen llaw cyn i chi ddewis Prifysgol yn Armenia i astudio neu GWLAD ARALL gallai hynny weddu i'ch gofynion yn well GWIRIWCH GWLEDYDD ERAILL, yn lle, armenia

  Helpwch chi gyda dogfennaeth ar gyfer mynediad yn y Brifysgol yn Armenia.

  Goruchwyliwch y broses ar gyfer eich mynediad yn y Brifysgol yn Armenia.

  Sicrhau eich Llwyddiant!

  Astudio yn Yerevan

 • Fel partner addysg rhyngwladol ar gyfer Armenia a 105 o Wledydd, rydym yn eich helpu i gyflawni'n well.

  • Siop Un Stop

   Rydym yn cynnig prifysgolion fforddiadwy a gorau yn Armenia a 106 o wledydd o dan yr un to.

  • Uniondeb

   Rydym bob amser yn hysbysu ein cleientiaid ar gyfer Armenia am y ffeithiau go iawn.

  • Ôl-troed Byd-eang

   Rydym yn gwasanaethu myfyrwyr ar gyfer prifysgolion mewn 106 o wledydd, gan gynnwys Armenia.

  • Gwasanaeth wedi'i bersonoli

   Rydym yn choosi, ond, os ydym yn cymeradwyo ar gyfer eich derbyniad yn Armenia, yna, cefnogwch yn llwyr.

  • Dull Wedi'i Deilwra

   Rydyn ni bob amser yn dylunio addysg wedi'i theilwra yn Armenia, ar gyfer eich astudio yn Armenia.

  • Pris Cystadleuol

   Prifysgolion Gorau yn Armenia yn cael eu cynnig am y prisiau gorau ar gyfer addysg yn Armenia, dim costau cudd.

  • Arbenigedd Diwydiant Cryf

   Astudiaeth Arbenigedd Diwydiant Cryf dramor yn Armenia ac yn rhyngwladol, dim ond prifysgolion cyfreithiol yn Armenia.

  • 1 Pwynt Cyswllt

   Rydyn ni yma i symleiddio'ch derbyniad yn Armenia, i'w astudio yn Armenia, trwy ddarparu 1 pwynt cyswllt.

Pan fyddwn yn partneru ar gyfer eich dyheadau addysg ar gyfer Armenia, yna, ein profiadol Ymgynghorydd Addysg mCare yn Armenia, gan gynnwys, Ymgynghorydd Addysg mCare yn Yerevan a 106 o wledydd yn darparu cefnogaeth i astudio yn Armenia yn cael ei ddyrannu i chi am y 3 mis cyntaf pan symudwch i Armenia, a fyddai’n un pwynt cyswllt i chi ar gyfer Armenia, a fydd yn sicrhau bod eich proses fisa myfyriwr ar gyfer Armenia, hostel / fflat yn Armenia, cymorth swydd rhan-amser yn Armenia, pob un wedi'i gymryd yn ofalus gan berson sengl sy'n eich deall chi ac yn eich helpu i arbed amser, arian ac ymdrechion yn Armenia

Cefnogaeth Arbennig i Fyfyrwyr yn Armenia

Os ydych yn myfyriwr tramor edrych am mynediad yn Armenia, mewn prifysgol or coleg yn Armenia, yna, ein Rhyngwladol Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Armenia, yn gallu darparu cefnogaeth arbennig.

 • Prifysgolion am Brisiau Cystadleuol yn Armenia

 • Dal Llaw ar gyfer eich mynediad yn Armenia

 • Gwasanaeth wedi'i bersonoli ar gyfer eich derbyniad yn Armenia

 • Dull wedi'i deilwra ar gyfer ymgynghoriaeth addysgol yn Armenia

 • Rydym hefyd yn darparu prifysgolion bob yn ail i chi yn Armenia a 105 o wledydd.

 • Siop Un Stop yn Armenia a 106 o wledydd addysg

Ymgynghoriad Myfyrwyr - Addysg Armenia

Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaethau cyfreithiol fforddiadwy yn Armenia ar gyfer Myfyrwyr Tramor yn Armenia. Estyn Allan am ymgynghoriad am ddim.

Gwybod Mwy

Diwydrwydd a Chydymffurfiad Dyladwy

Mae gan ein tîm Cydymffurfiaeth yn Armenia arbenigedd helaeth mewn diwydrwydd dyladwy, fel myfyriwr unrhyw fath o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch yn Armenia.

Gwybod Mwy

Cwestiynau Cyffredin - Addysg i Armenia

How can Education Consultancy for Armenia, provided by, Education Consultant in Armenia or student consultants in Armenia provide information for Admission in University in Armenia?
Ymgynghoriaeth addysg Armenia, a ddarparwyd gan, ymgynghorwyr addysg Armenia, a elwir hefyd yn, ymgynghorwyr addysg dramor Armenia, ymgynghorydd addysg dramor Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor Armenia, ymgynghorwyr addysgol byd-eang Armenia, ymgynghorydd addysg Armenia, ymgynghorwyr addysgol tramor Armenia, ymgynghorwyr addysg Armenia, ymgynghoriaeth addysgol Armenia, ymgynghoriaeth addysg dramor Armenia, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Armenia, ymgynghoriaeth astudio Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor Armenia, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Armenia, ymgynghoriaeth addysg Armenia, ymgynghorydd addysgol Armenia, ymgynghoriaeth prifysgol Armenia, ymgynghoriaeth addysg Armenia ac astudio dramor ymgynghorwyr Armenia.

Pa mor wahanol yw Addysg Dramor Mae Armenia yn wahanol i Astudio Dramor Mae Armenia neu Armenia yn astudio dramor neu astudio rhaglenni ar gyfer Armenia ar gyfer Prifysgol Armenia?
I gael gwybodaeth ar sut i gwneud cais am fisa myfyriwr ar gyfer Armenia, sut i gael a fisa myfyriwr ar gyfer Armenia , Armenia proses fisa myfyriwr, I gael gwybodaeth ar sut i wneud cais fisa myfyriwr ar gyfer Armenia, sut i gael a fisa myfyriwr ar gyfer Armenia, Armenia proses fisa myfyriwr, Rheolau fisa myfyriwr Armenia, Amser prosesu fisa myfyriwr Armenia. Siarad i ymgynghorwyr myfyrwyr dros Armenia. ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Yerevan, ymgynghorydd addysg yn Yerevan, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Yerevan, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Yerevan , ymgynghoriaeth addysgol yn Yerevan, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor yn Yerevan, Ymgynghorwyr addysgol yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor yn Yerevan, ymgynghoriaeth addysgol yn Yerevan, ymgynghorydd addysg dramor yn Yerevan, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Yerevan , ymgynghoriaeth astudio yn Yerevan , education consultancy in Yerevan, education consultants in Yerevan, abroad education consultants in Yerevan, study abroad consultants in Yerevan, overseas educational consultants in Yerevan and educational consultant in Yerevan today. student visa rules, Armenia student visa processing time. Speak to student consultants for Armenia. student consultants for Yerevan, education consultant in Yerevan, foreign education consultancy in Yerevan, student Consultants in Yerevan, educational consultancy in Yerevan, global educational consultants in Yerevan, abroad education consultants in Yerevan, educational Consultants in Yerevan, foreign education consultants in Yerevan, educational consultancy in Yerevan, abroad education consultant in Yerevan, student consultant for Yerevan, study consultancy in Yerevan, education consultancy in Yerevan, education consultants in Yerevan, abroad education consultants in Yerevan, study abroad consultants in Yerevan, overseas educational consultants in Yerevan and educational consultant in Yerevan today.

Beth yw cost bywArmenia or cyfrifiannell costau byw Armenia , costau byw yn Armenia i fyfyrwyr, costau byw yn Armenia i fyfyrwyr rhyngwladol, gan gynnwys, costau byw yn Armenia i fyfyrwyr Indiaidd, costau byw yn Armenia i fyfyrwyr Pacistanaidd, costau byw yn Armenia i fyfyrwyr Bangladeshaidd, costau byw yn Armenia i fyfyrwyr o Indonesia or costau byw yn Armenia i fyfyrwyr o Affrica?
Rydym wedi ceisio rhoi gwybodaeth sylfaenol ar gyfer cyfrifiad costau byw Armenia, sy'n cynnwys, costau byw yn Armenia, cyfrifiannell costau byw Armenia, costau byw yn Armenia i fyfyrwyr, costau byw yn Armenia i fyfyrwyr rhyngwladol, sylfaenol iawn gwybodaeth costau byw yn Armenia.

Costau byw yn Yerevan | Cyfrifiannell costau byw yn Yerevan

Can you help me with admission for bachelors course Armenia, business course admission Armenia, mba admission Armenia, college admissions Armenia, admission Armenia, admission open Armenia, Medical Admission Armenia, MBBS admission Armenia, admissions Armenia, admission requirements Armenia, college admission assistance Armenia, admission for masters course Armenia, college admissions assistance Armenia, college admissions Armenia,?
Mae ein ymgynghorwyr myfyrwyr ardystiedig yn Armenia yn seiliedig ar eich gofyniad am Mynediad yn Armenia yn gallu ateb eich cwestiwn derbyn cwrs busnes Armenia, derbyniad mba Armenia, Armenia Derbyn Meddygol, mynediad ar gyfer cwrs meistr Armenia, cymorth derbyn colegau Armenia, gofynion derbyn Armenia, derbyn Armenia, mynediad ar gyfer cwrs baglor Armenia, Derbyniad MBBS Armenia, derbyniadau coleg Armenia, derbyniadau Armenia, cymorth derbyn coleg Armenia, derbyniadau coleg Armenia ac mynediad agored Armenia.

A allaf wneud cais am Dderbyn Ar-lein yn Armenia neu addysg ar-lein yn Armenia, os yw'n berthnasol?
Os yw'r prifysgol yn Armenia yn caniatáu i Mynediad Ar-lein yn Armenia or addysg ar-lein yn Armenia or cyrsiau ar-lein yn Armenia, yna, ymgynghorwyr addysgol Armenia yn gallu cefnogi. Cysylltwch â'n astudio ymgynghoriaeth yn Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Armenia, ymgynghorydd addysg dramor yn Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Armenia, ymgynghoriaeth addysg yn Armenia, ymgynghoriaeth addysg yn Armenia, ymgynghorwyr astudio dramor yn Armenia, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Armenia, ymgynghorwyr addysg yn Armenia, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Armenia, ymgynghorydd addysg yn Armenia, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn Armenia, ymgynghoriaeth addysgol yn Armenia, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Armenia, ymgynghorydd addysgol yn Armenia, ymgynghoriaeth prifysgol yn Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Armenia, ymgynghorydd addysg dramor yn Yerevan, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Yerevan, ymgynghoriaeth addysgol yn Yerevan, ymgynghoriaeth astudio yn Yerevan, ymgynghorydd addysgol yn Yerevan, ymgynghoriaeth addysg yn Yerevan Yerevan, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor yn Yerevan, Ymgynghorwyr addysgol yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor yn Yerevan, ymgynghorydd addysg yn Yerevan, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn Yerevan, ymgynghorwyr astudio dramor yn Yerevan, ymgynghorydd addysg. morgrug yn Yerevan, ymgynghorwyr addysgol tramor yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor yn Yerevan, ymgynghoriaeth prifysgol yn Yerevan, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Yerevan, ymgynghoriaeth addysg yn Yerevan.

A ydych chi'n darparu ymgynghoriaeth addysg ar gyfer Armenia i'w derbyn mewn cyrsiau Ar-lein yn Armenia A allaf wneud cais am Dderbyn Ar-lein yn Armenia neu addysg ar-lein yn Armenia, os yw'n berthnasol?
Os yw'r prifysgol yn Armenia yn caniatáu i Mynediad Ar-lein yn Armenia or addysg ar-lein yn Armenia or cyrsiau ar-lein yn Armenia, yna, ymgynghorwyr addysgol Armenia yn gallu cefnogi. "

Cyrsiau ar-lein yn Yerevan | Cwrs ar-lein yn Yerevan

A ddylwn i gysylltu ag “Adran Addysg Armenia ar gyfer Astudio yn Armenia ac Astudio dramor yn Armenia?
Am derbyn mewn Prifysgol yn Armenia, Adran Addysg yn Armenia or Y Weinyddiaeth Addysg yn Armenia yn darparu gwybodaeth sylfaenol ar gyfer Mynediad ar gyfer Myfyrwyr Tramor yn Armenia, Ymgynghoriaeth Addysg Armenia a ddarparwyd gan Ymgynghorwyr Addysg yn Armenia gallai hefyd ddarparu gwybodaeth fanwl ar gyfer Astudio dramor yn Armenia or Astudio yn Armenia. Hefyd, cyfeiriwch at wefan Yr Adran Addysg, Armenia / gwefan Y Weinyddiaeth Addysg, Armenia.

Astudio yn Yerevan | Astudio Dramor yn Yerevan

Sut i gael fisa myfyriwr ar gyfer Armenia a sut i wneud cais am fisa myfyriwr ar gyfer Armenia, hefyd, ble i gael gwybodaeth am reolau fisa myfyriwr Armenia, proses fisa myfyriwr Armenia, amser prosesu fisa myfyriwr Armenia?
I gael gwybodaeth ar sut i wneud cais fisa myfyriwr ar gyfer Armenia, sut i gael a fisa myfyriwr ar gyfer Armenia, Proses fisa myfyriwr Armenia, Rheolau fisa myfyriwr Armenia, Prosesu fisa myfyrwyr Armenia cyswllt amser ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Armenia.

A allaf wneud cais am hawlen waith myfyriwr o Armenia neu fisa myfyriwr Trwydded waith Armenia ar ôl cael ei derbyn i'r Brifysgol yn Armenia?
Rydym wedi rhestru rheoliadau ar gyfer trwydded waith i fyfyrwyr yn Armenia uchod am Trwydded gwaith myfyriwr Armenia or Fisa myfyriwr Armenia Trwydded waith ar ôl ei dderbyn yn y Brifysgol yn Armenia. Adwaenir hefyd fel, ymgynghoriaeth addysgol yn Armenia, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Armenia, ymgynghorwyr addysg yn Armenia, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Armenia, ymgynghorydd addysgol yn Armenia, ymgynghorwyr addysgol tramor yn Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Armenia, ymgynghorydd addysg yn Armenia, ymgynghoriaeth addysg yn Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Armenia, ymgynghorwyr astudio dramor yn Armenia, ymgynghorydd addysg dramor yn Armenia, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Armenia, Ymgynghoriaeth Addysg yn Armenia, ymgynghoriaeth astudio yn Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Armenia, ymgynghoriaeth addysgol yn Armenia, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Armenia, ymgynghorydd addysg yn Yerevan, ymgynghoriaeth addysgol yn Yerevan, ymgynghorydd addysg yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor yn Yerevan, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Yerevan, ymgynghorydd addysg dramor yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor yn Yerevan, prifysgol. ymgynghoriaeth yn Yerevan, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor yn Yerevan, ymgynghoriaeth addysg yn Yerevan, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Yerevan, ymgynghoriaeth astudio yn Yerevan, Ymgynghorwyr addysgol yn Yerevan, ymgynghorwyr astudio dramor yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor yn Yerevan, glob ymgynghorwyr addysgol yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg yn Yerevan, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Yerevan, ymgynghoriaeth addysgol yn Yerevan. Siarad i Ymgynghorwyr Addysg Gorau yn Armenia.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Ymgynghorwyr Addysgol yn Armenia neu Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Armenia neu Ymgynghorwyr Addysgol yn Yerevan or Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Yerevan ?
Mae'r rhain yn dermau gwahanol a ddefnyddir ar gyfer Ymgynghorwyr addysgol yn Armenia, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Armenia, termau eraill a ddefnyddir yw, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Armenia, ymgynghoriaeth addysg yn Armenia, ymgynghorydd addysg yn Armenia, astudio ymgynghoriaeth yn Armenia, ymgynghoriaeth addysgol yn Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Armenia, ymgynghorwyr addysg yn Armenia, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Armenia, overseas educational consultants in Armenia, ymgynghoriaeth prifysgol yn Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Armenia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Armenia, ymgynghorydd addysgol yn Armenia, ymgynghoriaeth addysg yn Armenia, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Armenia, ymgynghorwyr astudio dramor yn Armenia, ymgynghorydd addysg dramor yn Armenia, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Armenia, Ymgynghorwyr addysgol yn Yerevan, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn Yerevan, addysg ymgynghoriaeth yn Yerevan, ymgynghorydd addysg yn Yerevan, ymgynghoriaeth astudio yn Yerevan, ymgynghoriaeth addysgol yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg yn Yerevan, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor yn Yerevan, ymgynghoriaeth prifysgol yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor. yn Yerevan, ymgynghorwyr addysg dramor yn Yerevan, ymgynghorydd addysg yn Yerevan, ymgynghoriaeth addysg yn Yerevan, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Yerevan, ymgynghorwyr astudio dramor yn Yerevan, ymgynghorydd addysg dramor yn Yerevan, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Yerevan.

Canllawiau Proffesiynol ar gyfer Addysg yn Armenia

Gofyn am Ymgynghoriad Am Ddim i'w Dderbyn armenia

Mynediad yn y Brifysgol yn Yerevan

Imp. Gwybodaeth: Rydym wedi darparu dolen ar gyfer, Adran Addysg Armenia / Ministry of Education Armenia am unrhyw gefnogaeth uniongyrchol.

Astudio Dramor yn Gwledydd 106!

I sôn am ychydig o wledydd y mae gennym ein hôl troed cryf iawn arnynt:

Gwledydd â Chefnogaeth ledled y byd a chan gynnwys Gwladwriaethau UDA

Albania, Antigua, Abu Dhabi, yr Ariannin, Armenia, Ajman, Awstralia, Awstria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Belarus, Gwlad Belg, Belize, Bolivia, Bosnia, Bosnia a Herzegovina, Brasil, Bwlgaria, BVI, Canada, Ynysoedd Cayman, Chile, China, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Dubai, Dominica, Gweriniaeth Dominicanaidd, Doha, Ecwador, Estonia, Ffiji, y Ffindir, Ffrainc, Georgia, yr Almaen, Gwlad Groeg, Grenada, Guatemala, Hong Kong, Hwngari, Gwlad yr Iâ, India, Indonesia, Iran, Iwerddon, yr Eidal, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latfia, Liechtenstein, Lithwania, Lwcsembwrg, Macedonia, Malaysia, Maldives, Malta, Ynysoedd Marshall, Mauritius, Mecsico, Micronesia, Moldofa, Monaco, Montenegro , Yr Iseldiroedd, Seland Newydd, Oman, Norwy, Panama, Papua Gini Newydd, Paraguay, Philippines, gwlad pwyl, Portiwgal, Puerto Rico, Qatar, Romania, Rwsia, Saint Kitts, St Kitts, St Lucia, Saint Lucia, San Marino, Saudi Arabia, Serbia, Seychelles, Singapore, Slofacia, Slofenia, De Affrica, De Korea, Sbaen, Sri Lanka , Sweden, y Swistir, Taiwan, Tajikistan, Gwlad Thai, Twrci, yr Wcrain, Emiradau Arabaidd Unedig, Emiradau Arabaidd Unedig, Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, UDA, UK, UD, Uruguay, Unol Daleithiau America, Vanuatu, Venezuela, Fietnam, Affghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Botswana, Brunei, Burundi, Cambodia, Camerŵn, Chad, Congo, yr Aifft, El Salvador, Ethiopia , Gabon, Gambia, Ghana, Guyana, Irac, Israel, Jamaica, Jordan, Kenya, Laos, Libanus, Liberia, Libya, Madagascar, Mali, Moroco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pacistan, Palau , Periw, Saint Vincent a'r Grenadines, Samoa, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tunisia, Turkmenistan, Uganda ac Uzbekistan.
Gwladwriaethau a Wasanaethir ar gyfer Unol Daleithiau America - UDA
Washington, Alaska, Oklahoma, Florida, Alabama, Arkansas, De Dakota, Rhanbarth Columbia, Mississippi, Georgia, Minnesota, California, Tennessee, Montana, Kentucky, Iowa, New Mexico, Vermont, Hawaii, De Carolina, Illinois, Louisiana, Utah , Massachusetts, Indiana, New Hampshire, Kansas, Missouri, Texas, Virginia, Connecticut, Idaho, Nevada, Maryland, Efrog Newydd, Colorado, Ohio, West Virginia, New Jersey, Arizona, Gogledd Dakota, Wisconsin, Maine, Pennsylvania, Delaware, Oregon, Wyoming Michigan, Gogledd Carolina, Rhode Island a Nebraska

Dinasoedd â Chefnogaeth ar draws Cyfandiroedd

Al Ahmadi, Ahmadi, Al Ain, Al Fujayrah, Fujayrah, Ahmedabad, Albuquerque, Almaty, Amsterdam, Anchorage, Ankara, Annapolis, Antalya, Antwerp, Ar Rayyan, Astana, Asuncion, Athen, Atlanta, Auckland, Augusta, Austin, Bahrain, Baku, Bali, Bandung, Bangalore, Bengaluru, Bangkok, Banja Luka, Banqiao, Barcelona, ​​Basel, Trefaldwyn, Basseterre, Baton Rouge, Batumi, Beijing, Belgrade, Belize City, Bergen, Berlin, Bern, Billings, Birmingham, Bishkek, Boise City, Bombay, Boston, Brasilia, Bratislava, Bridgeport, Brisbane, Brno, Bucharest, Budapest, Buenos Aires, Burlington, Bursa, Busan, Calgary, Cape Town, Caracas, Castries, Celje, Calcutta, Chandigarh, Charleston, Charlotte, Chengdu, Chennai, Cheyenne, Chicago, Chisinau, Christchurch, Cleveland, Cologne, Colombo, Colorado Springs, Columbia, Columbus, Copenhagen, Cordoba, Daegu, Dallas, Daugavpils, Davao City, DC, Denver, Delhi, Des Moines, Detroit, Dnipro, Doha , Donetsk, Dubai, Dulyn, Durban, Durres, Dushanbe, Ecatepec de Morelos, Caeredin, Egk omi, Fargo, Florence, Frankfurt, Geneve, George Town, Goa, Goteborg, Grenada, Guangzhou, Dinas Guatemala, Guayaquil, Hague, Hamburg, Hanoi, Havana, Helsingborg, Helsinki, Henderson, Dinas Ho Chi Minh, Hong Kong, Honolulu, Houston, Hualien City, Hyderabad, Incheon, Indialantic, Indialantic, Indianapolis, Isfahan, Istanbul, Ixelles, Izmir, Iztapalapa, Jackson, Jakarta, Jeddah, Jersey City, Jerwsalem, Johannesburg, Johor Bahru, Kaduwela, Kampung Baru Subang, Kansas City, Kansas City, Kaohsiung, Kaunas, Kesbewa, Kharkiv, Khujand, Klang, Knoxville, Kolkata, Kosice, Krakow, Kuala Lumpur, Kuwait City, Kyiv, Las Vegas, Leeds, Lincoln, Lisbon, Little Rock, Lerpwl, Ljubljana, Lodz, Llundain, Los Angeles, Louisville, Lwcsembwrg, Lyon, Madison, Madrid, Maharagama, Majuro, Gwryw, Malmoe, Manceinion, Manila, Maracaibo, Maracay, Maribor, Mashhad, Mecca, Medan, Medina, Melbourne, Memphis, Dinas Mecsico, Miami, Milan , Milwaukee, Minneapolis, Minsk, Monte Carlo, Montevideo, Montreal, Moratuwa, Moscow, Mumbai, Musaffah, Nagoya, Naples, Nashville, Nassau, New Delhi, New Orleans, Efrog Newydd, Newark, Nicosia, Nizhniy Novgorod, Nonthaburi, Norfolk, Nottingham, Novi Sad, Novosibirsk, Oklahoma City, Olympia, Omaha, Omsk, Orlando, Osaka, Oslo, Overland Park, Panama City, Paris, Patna, Patra, Pattaya, Perth, Petaling Jaya, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Plovdiv, Podgorica , Port Louis, Port Moresby, Port Vila, Portland, Portland, Porto, Prague, Providence, Puente Alto, Quebec, Dinas Quezon, Quito, Raleigh, Ras al Khaimah, al Khaimah, Reykjavik, Richmond, Riga, Rio de Janeiro, Riyadh , Riyadh, Road Town, Rochester, Rhufain, Rosario, Roseau, Rotterdam, Saint Petersburg, St Petersburg, Salem, Halen Lake City, Salto, Salvador, Samara, San Antonio, San Francisco, San Jose, San Juan, Santa Cruz de la Sierra, Santa Fe, Santa Venera, Santiago, Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Sao Paulo, Schaan, Seattle, Seoul , Serravalle, SevillaIbiza, Shanghai, Sharjah, Shenzhen, Singapore, Sioux Falls, Skopje, Sofia, Tref Sbaen, St Louis, St Paul, Stockholm, Surabaya, Suva, Sydney, Syracuse, Taichung, Tainan, Taipei City, Tallinn, Tampa, Dinas Taoyuan, Tartu, Tbilisi, Tehran, Tel Aviv, Gwlad Thai, Thessaloniki, Tirana, Tiraspol, Tokyo, Toronto, Trondheim, Turin, Vaduz, Valencia, Valencia, Valletta, Vancouver, Victoria, Vienna, Vilnius, Virginia Beach, Warsaw, Weno, West Valley City, Wichita, Wilmington, Winnipeg, Wroclaw, Wuhan, Yekaterinburg, Yerevan, Yokohama, Yonkers, Zagreb, Zaragoza, Zurich, Kabul, Algiers, Andorra la Vella, Luanda, Dhaka, Bridgetown, Holetown, Thimphu, Gaborone. , Bandar Seri Begawan, Bujumbura, Phnom Penh, Yaounde, N'Djamena, Kinshasa, Cairo, Alexandria, San Salvador, Addis Ababa, Libreville, Banjul, Accra, Kumasi, Georgetown, Baghdad, Mosul, Jerwsalem, Haifa, Kingston, Amman, Nairobi, Mombasa, Vientiane, Beirut, Monrovia, Tripoli, Antananarivo, Bamako, Rabat, Yangon, Mandalay, Windhoek, Kathmandu, Managua, León, Niamey, Zinder, Lagos, Muscat, Karachi, Lahore, Koror, Lima, Arequipa, Kingstown, Kingstown. Apia, Freetown, Bo, Mogadishu, Omdurman, Damascus, Aleppo, Dar es Salaam, Mwanza, Nukuʻalofa, Tiwnis, Ashgabat, Kampalaa a Tashkent.

Y Comisiwn Ewropeaidd | Sefydliad Masnach y Byd | Cronfa ariannol ryngwladol | Banc y Byd | Sefydliad Llafur Rhyngwladol | Cymdeithas Technoleg Gwybodaeth Canada | NASSCOM | Awdurdod Cynghorwyr Mewnfudo | Ymgynghorwyr Mewnfudo Cyngor Rheoleiddio Canada | Cymdeithas Cyfreithwyr Mewnfudo Americanaidd | UNICEF | PWY | UNHRC | UNREFUGEES | Refugees International | Llywodraeth y DU. | UDA Govt. | Indonesia Govt. | Singapore Govt. | Llywodraeth Awstralia. | Govt Indiaidd. | Llywodraeth Tsieineaidd. | Ffrainc Govt. | Govt Canada. | Llywodraeth Rwsia. | Yr Eidal Govt. | ITIC | Adran yr Unol Daleithiau | Ty Gwyn | Brasil Govt. | Mexico Govt. | Malaysia Govt. | Llywodraeth De Affrica. | Yr Almaen Govt.

Mae ein gwaith yn anhygoel o wahanol, rydyn ni bob amser yn dilyn dull cam wrth gam ar gyfer ein cleientiaid oherwydd rydyn ni'n deall yn iawn fod gan bob Unigolyn, Teulu a Chwmni nodau, gofynion, sefyllfaoedd a disgwyliadau hollol wahanol.

Hawlfraint © 2004 - 2020 Miliwn o Wneuthurwyr. MM Solutions Inc. Cedwir pob hawl.
Ymwadiad | Polisi Preifatrwydd | Achrediad