Mewngofnodi

🔍

EN

X
Addysg Serbia, Prifysgol Serbia, Ymgynghorwyr Myfyrwyr Serbia, Ymgynghoriaeth Prifysgol Serbia, Astudio Serbia, Astudio Dramor Serbia, Ymgynghorwyr Addysgol

Astudio yn Serbia

Customized Gwasanaethau ar gyfer addysg in Serbia i fyfyrwyr sydd eisiau astudio yn Serbia yn prifysgol of Serbia trwy ein gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Serbia, a elwir hefyd, ymgynghorwyr addysgol yn Serbia, yn darparu, ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer Serbia i fyfyrwyr wneud astudio dramor in Serbia, gwasanaethau mawr yn, addysg in Belgrade i astudio in Belgrade in Prifysgol of Belgrade a ddarperir gan gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Belgrade yn darparu ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer Belgrade addysg in Novi Sad i astudio in Novi Sad in Prifysgol of Novi Sad a ddarperir gan gorau ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Novi Sad yn darparu ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer Novi Sad.

gorau Ymgynghorwyr Addysgol in Serbia | gorau Ymgynghorwyr Addysgol in Belgrade | Gorau Ymgynghorwyr Addysgol in Novi Sad

Prifysgolion (0)

Blwyddyn Academaidd (Hydref-Gorff)

Myfyrwyr Foriegn (18488)

Cyfanswm y Myfyrwyr (230000)

Am Addysg yn Serbia

Serbia, Cenedl y Balcanau gorllewin-canolog. Serbia yw'r iaith swyddogol yn Serbia tra bod gan leiafrifoedd cenedlaethol hawl i ddefnyddio eu hiaith eu hunain ar lefel genedlaethol, daleithiol a threfol.

Gall y sefydliadau fod yn wladwriaeth (cyhoeddus) a phreifat ar gyfer pob cam o addysg. Mae gan sefydliadau addysgol gydnabyddiaeth gyfartal waeth beth yw hunaniaeth y perchennog neu'r sylfaenydd.

Addysg uwch yn Serbia o dan awdurdod Gweinyddiaeth Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg Gweriniaeth Serbia, sy'n dyrannu cyllid yn uniongyrchol i sefydliadau cyhoeddus addysg uwch ac yn rheoli gwariant eu priod gronfeydd

Gall sefydliadau ar gyfer pob lefel o addysg fod yn wladwriaeth (cyhoeddus) a phreifat. Mae gan sefydliadau addysgol gydnabyddiaeth gyfartal waeth beth yw hunaniaeth y perchennog neu'r sylfaenydd.

Angen gwybod - Astudio yn Serbia

 • Astudio yn Serbia | Addysg yn Serbia | Astudio Dramor yn Serbia

  Astudio Dramor yn Belgrade | Astudio Dramor yn Novi Sad | Addysg yn Belgrade | Addysg yn Novi Sad

  Sefydliadau Serbeg darparu traddodiad hir o addysg o ansawdd uchel, ac yn yr 1800au mae sawl un wedi'u sefydlu. Prifysgolion Serbeg cynnig amrywiaeth eang o raddau meistr gan gynnwys, ymhlith eraill, rhaglenni mewn rheolaeth, bancio, economeg, gwyddoniaeth wleidyddol, y celfyddydau, amaethyddiaeth, cyfathrebu, technoleg gyfrifiadurol, a pheirianneg.

  Serbeg yw prif iaith addysgu ar bob lefel o addysg. Mae rhaglenni astudio a addysgir yn Saesneg hefyd yn bodoli Mae buddion ychwanegol i fyfyrwyr cyfnewid tramor mewn llawer o brifysgolion a cholegau, megis trefnu ymgynghoriadau ag athrawon Saesneg, ac ati.

  Y graddau a gynigir ym Mhrifysgolion Serbia yw:

  • israddedig: Baglor, yn amrywio rhwng 3 a 4 blynedd i'w gwblhau.
  • Graddio Gradd meistr: mae hyn yn cymryd 1 i 2 flynedd o astudiaethau amser llawn i'w gwblhau
  • Gradd ddoethurol / PhD: Mae hyn yn cymryd 3 blynedd i'w gwblhau

  Gwybodaeth Ymarferol

  Sut i wneud cais i brifysgolion yn Serbia

  I wneud cais yn uniongyrchol i'r prifysgolion, mynnwch y ffurflen gais o wefan swyddogol y brifysgol. Dylai ffurflen gais ar wahân gael ei llenwi a'i chyflwyno gan fyfyrwyr sy'n dymuno gwneud cais mewn mwy nag un prifysgol yn Serbia.

  Os yw'r brifysgol yn derbyn y myfyriwr ar sail ei gymwysterau, bydd y myfyriwr yn derbyn llythyr cynnig. Rhaid i fyfyrwyr ymateb i'r llythyr hwn trwy lofnodi ac anfon derbyniad yn ôl i'r sefydliad i gadarnhau eich cynnig.

  Mae angen y dogfennau canlynol ar gyfer pob cais:

  • sgan o'ch diploma (ysgol uwchradd neu radd Baglor),
  • trawsgrifiad,
  • sgan o'ch pasbort,
  • Curriculum Vitae
  • Sgoriau prawf,
  • prawf ysgoloriaeth neu gyllid,
  • Llythyrau argymhelliad (rhwng 2-3),
  • Portffolio a / neu SOP
 • Costau byw yn Serbia | Cyfrifiannell costau byw i fyfyrwyr yn Serbia | Costau byw myfyrwyr rhyngwladol yn Serbia

  Costau byw yn Belgrade | Costau byw yn Novi Sad | Cyfrifiannell costau byw yn Belgrade | Cyfrifiannell costau byw yn Novi Sad

  • Gall ffioedd dysgu yn y prifysgolion gostio 500 EUR i 2500 EUR y flwyddyn.
  • Y cyfartaledd costau byw yn Serbia yw 330-550EUR / mis mewn dinasoedd mawr.
  • Bydd rhentu fflat a rennir yn costio tua 220 EUR / mis
  • Bydd cerdyn / tocyn cludo misol yn costio 30 EUR
  • Gall pryd bwyd mewn bwyty rhad gostio 4 EUR
 • Trwydded waith i fyfyrwyr yn Serbia | trwydded waith ar gyfer fisa myfyriwr yn Serbia | Trwydded waith Serbia ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

  Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, mae angen trwydded waith os ydyn nhw am gyfuno astudio â gweithio yn Serbia. Gall y myfyriwr weithio'n rhan-amser ar y campws yn eich prifysgol neu oddi ar y campws.

  Gall ymgeisydd wneud cais am y drwydded waith os oes ganddo:

  • trwydded breswylio ddilys;
  • wedi cofrestru'n llawn amser mewn prifysgol yn Serbia.

  Mae trwydded waith yn ddilys cyhyd â thrwydded astudio ddilys. Dim ond 20 awr yr wythnos y caniateir i'r myfyrwyr weithio.

  Y myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn Serbia ar ôl gorffen eu hastudiaethau, bydd angen iddynt wneud cais am drwydded waith arall, a fydd yn caniatáu iddynt weithio yma ar ôl graddio o brifysgol yn Serbeg.

  Mae'n cymryd tua 1-2 wythnos i wneud penderfyniad yn Serbia o dan y rheoliadau cyfredol. Cost ymgeisio am drwydded waith yw 100 EUR. Dim ond 40 awr yr wythnos y gall y gweithiwr weithio.

  Ymwadiad

  Dim gwarant am drwydded waith i fyfyrwyr yn Serbia

 • Sut i Wneud Cais am Dderbyniad yn Serbia | Gwneud cais am Dderbyniad yn Serbia

  I gwneud cais yn Serbeg prifysgolion, dylai fod gan fyfyrwyr ddogfennau cywir i brofi eu bod yn addas ar gyfer manylebau'r brifysgol. Dylid llenwi a llofnodi ffurflenni cais y brifysgol sydd â diddordeb yn iawn. Mae prifysgolion angen gwybodaeth bersonol gywir, cymwysterau blaenorol, gwybodaeth ariannol, a datganiad personol.

  Dogfennau sy'n ofynnol i fod yn berthnasol yn Serbia

  • Curriculum Vitae
  • prawf / tystysgrif geni
  • ffotograffau diweddaraf
  • pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol
  • mwy nag un llythyr o argymhellion gan gyn-gyflogwyr neu athrawon
  • copïau o ddiplomâu neu dystysgrifau blaenorol, gan gynnwys eich tystysgrif gradd os yw'n berthnasol
  • trawsgrifiadau academaidd
  • llythyr o fwriad
  • Rhyw fath o brawf a all gefnogi myfyrwyr sy'n aros yn y wlad yn ystod eich astudiaethau.

  Gall rhai prifysgolion yn Serbia ofyn am ddogfennau ychwanegol, yn seiliedig ar y gofynion. Os yw'r rhaglen yn gofyn am sgoriau ar gyfer profion ychwanegol fel y GRE, GMAT neu LSAT ar gyfer unrhyw arbenigedd. Yna dylai'r sgorau fod yn barod cyn gwneud cais.

  Prawf hyfedredd iaith Saesneg

  Mae myfyrwyr rhyngwladol i fod i brofi Hyfedredd yn yr iaith Saesneg trwy ddarparu tystysgrifau iaith Uwch IELTS, TOEFL neu C1. Dylai'r sgorau fod yn y sgôr iaith leiaf a osodir gan y prifysgolion yn Serbia.

Ein Cefnogaeth ar gyfer Addysg yn Serbia

Addysg yn Serbia | Rydyn ni'n Un stop Ymgynghorwyr Addysgol yn Serbia cysylltu myfyrwyr â Prifysgol yn Serbia a 105 o wledydd eraill dros Ymgynghoriaeth Addysg ar gyfer Serbia, yn bennaf, Ymgynghorwyr Addysgol yn Belgrade ac Ymgynghorwyr Addysgol yn Novi Sad a 106 o wledydd yn darparu cefnogaeth i astudio yn Serbia (106 o wledydd dan orchudd, gan gynnwys, Addysg yn Serbia, Gan gynnwys Addysg yn Belgrade | Addysg yn Novi Sad ).

Gwasanaethau Addysg Customized Fforddiadwy yn Serbia i fyfyrwyr ar gyfer Prifysgolion gorau Serbia, Prifysgolion gorau dramor yn Serbia, Cyrsiau gorau yn Serbia, Colegau MBA gorau yn Serbia, Colegau MS gorau yn Serbia, Yr ysgolion busnes UG gorau yn Serbia, Colegau MBBS gorau yn Serbia a llawer mwy o gyrsiau yn Serbia.

Ein dramor ymgynghorwyr addysg yn Serbia, a elwir hefyd yn, Ymgynghorwyr Myfyrwyr dros Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Serbia, ymgynghorwyr addysgol tramor yn Serbia, ymgynghorydd addysg yn Serbia, ymgynghorwyr addysg yn Serbia, ymgynghoriaeth astudio yn Serbia, ymgynghoriaeth addysgol yn Serbia, ymgynghorydd myfyrwyr dros Serbia, addysg dramor ymgynghorwyr yn Serbia, ymgynghorydd addysg yn Serbia, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Serbia, ymgynghorwyr astudio dramor yn Serbia, ymgynghorwyr myfyrwyr dros Serbia, ymgynghoriaeth addysg yn Serbia, ymgynghoriaeth prifysgol yn Serbia, ymgynghorydd addysg dramor yn Serbia, ymgynghoriaeth addysg yn Serbia a ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Serbia.

Astudio Dramor yn Serbia * Nid ydym yn codi tâl am Fyfyrwyr Ymgynghoriaeth Addysg Am Ddim ar gyfer Prifysgol yn Serbia ar gyfer Myfyrwyr tramor.

Prifysgolion Gorau yn Serbia

Cyrsiau Gorau i'w Dilyn yn Serbia

Astudio Dramor yn Serbia

Ein hymgynghorwyr addysg dramor ar gyfer Serbia, a elwir hefyd yn, ymgynghoriaeth addysg dramor dros Serbia, ymgynghorwyr astudio dramor dros Serbia, ymgynghoriaeth addysg dros Serbia, ymgynghoriaeth addysgol dros Serbia, ymgynghoriaeth addysg dros Serbia, ymgynghoriaeth astudio dros Serbia, ymgynghorydd myfyrwyr dros Serbia, ymgynghorydd addysg dros Serbia, ymgynghorwyr addysgol tramor dros Serbia, ymgynghorwyr myfyrwyr dros Serbia, ymgynghorwyr addysg dros Serbia, ymgynghorwyr addysgol byd-eang dros Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor dros Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor dros Serbia, ymgynghoriaeth prifysgol dros Serbia, ymgynghorydd addysg dros Serbia, ymgynghorydd addysg dramor dros Serbia a ymgynghorwyr addysg dramor dros Serbia.

Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Belgrade | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Novi Sad | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Belgrade | Ymgynghoriaeth Addysg Fforddiadwy yn Novi Sad

Ymgynghoriad Myfyrwyr - Addysg Serbia

 • Cynllunio ar gyfer addysg yn Serbia, Mynediad mewn Prifysgolion o Serbia i Astudio yn Serbia

  Os ydych yn myfyriwr tramor pwy sydd angen cymorth ar gyfer Serbia, am sut i cael Mynediad in Serbia in Prifysgolion yn Serbia ar gyfer Addysg yn Serbia neu i astudio yn Serbia, Prifysgolion yn Belgrade ar gyfer Addysg yn Belgrade neu i astudio yn Belgrade, Prifysgolion yn Novi Sad ar gyfer Addysg yn Novi Sad neu i astudio yn Novi Sad rydym wedi cymryd blynyddoedd o brofiad fel Serbia, gan gynnwys, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Belgrade , ymgynghorwyr myfyrwyr yn Novi Sad wrth berffeithio ein harbenigedd a'n partneriaethau â Ymgynghorwyr Addysgol gorau yn Serbia, yn bennaf, Ymgynghorwyr Addysgol gorau yn Belgrade, Ymgynghorwyr Addysgol gorau yn Novi Sad ac Prifysgolion Gorau yn Serbia i astudio yn Serbia, gan gynnwys, Prifysgolion yn Belgrade , Prifysgolion yn Novi Sad a Hefyd gyda Phrifysgolion Rhyngwladol yn 106 o wledydd darparu Ymgynghoriaeth addysgol yn Serbia a 106 o wledydd i fyfyrwyr rhyngwladol i Serbia, gan gynnwys, Prifysgolion Rhyngwladol mewn 326 o Ddinasoedd eu darparu Ymgynghoriaeth addysgol yn Belgrade , Ymgynghoriaeth addysgol yn Novi Sad a 326 o ddinasoedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol i Belgrade, myfyrwyr rhyngwladol i Novi Sad am gost isel.

  Cyfrifiannell Costau Byw ar gyfer Serbia i ddeall costau byw myfyrwyr yn Serbia gan gynnwys, Cyfrifiannell Costau Byw ar gyfer Belgrade i ddeall costau byw myfyrwyr yn Belgrade, Cyfrifiannell Costau Byw ar gyfer Novi Sad i ddeall costau byw myfyrwyr yn Novi Sad

  Rydym yn deall eich gofynion ar gyfer Addysg yn Serbia a rhesymau dros penderfyniad i astudio i Serbia, byddwn yn eich cysylltu â'n tîm o ymgynghorwyr myfyrwyr yn Serbia a hefyd awgrymu gwledydd eraill ar wahân i

  Rydym yn darparu datrysiad wedi'i addasu i chi ei wneud astudio yn Serbia.

 • Datrysiadau i addysg yn Serbia astudio dramor yn Serbia

  Rydym yn deall eich gofyniad i astudio yn Serbia ein ymgynghorwyr addysg yn Serbia bydd yn eich tywys trwy'r broses gyfan o fyfyrwyr Visa dros Serbia, permit gwaith dros Serbia, unwaith, chi cael Derbyniad yn Serbia in Prifysgol yn Serbia i astudio yn Serbia ar gyfer addysg yn Serbia, Mynediad i mewn Belgrade in Prifysgol yn Belgrade i astudio yn Belgrade ar gyfer addysg yn Belgrade, Mynediad i mewn Novi Sad in Prifysgol yn Novi Sad i astudio yn Novi Sad ar gyfer addysg yn Novi Sad, i chi i benderfyniad gwybodus.

  Os ydych chi'n bwriadu gwneud hynny astudio yn Serbia, yna, ein ymgynghorwyr astudio dramor in Serbia yn eich tywys ar gyfer mynediad yn Serbia i chi astudio yn Serbia, maen nhw hefyd yn rhannu profiad o agor cyfrif banc i fyfyrwyr yn Serbia , gan gynnwys, agor cyfrif banc i fyfyrwyr yn Belgrade agor cyfrif banc i fyfyrwyr yn Novi Sad , gan gynnwys, ein eiddo tiriog cymdeithion yn Serbia yn gallu eich cynorthwyo chi i mewn dod o hyd i fflat or hostel i'w rentu i mewn Serbia.

  Mae ein Ymgynghorydd Addysg yn Serbia yn gallu eich helpu i ddod o hyd i'r iawn prifysgol yn Serbia.

  Ein tîm ar gyfer addysg yn Serbia yn gallu eich tywys am unrhyw fath o gefnogaeth y gallai fod angen i chi ei gwneud astudio yn Serbia, i chi arbed, amser a chost arno addysg yn Serbia.

 • Llwyddiant i Derbyniadau i mewn Serbia ar gyfer astudio yn Serbia, dinasoedd dan do, Derbyniadau yn Belgrade ar gyfer astudio yn Belgrade, Derbyniadau yn Novi Sad ar gyfer astudio yn Novi Sad

  Os yw Cynllunio i astudio yn Serbia, felly, mae'n bwysig dewis da partner yn Serbia ar gyfer eich mynediad yn Serbia, rydym ni yn Miliwn o Wneuthurwyr yn barod i sicrhau llwyddiant i'ch cynlluniau astudio i Serbia.

  Ar ôl eich cymeradwyaeth, tîm o Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Serbia yn anfon adroddiad ymarferol ar gyfer eich Addysg yn Serbia, gan gynnwys, fisa myfyrwyr dros Serbia gyda costau byw yn Serbia i chi ddeall treuliau yn Serbia ymlaen llaw cyn i chi ddewis Prifysgol yn Serbia i astudio neu GWLAD ARALL gallai hynny weddu i'ch gofynion yn well GWIRIWCH GWLEDYDD ERAILL, yn lle, Serbia

  Helpwch chi gyda dogfennaeth ar gyfer mynediad yn y Brifysgol yn Serbia.

  Goruchwyliwch y broses ar gyfer eich mynediad yn y Brifysgol yn Serbia.

  Sicrhau eich Llwyddiant!

  Astudio yn Belgrade | Astudio yn Novi Sad

 • Fel partner addysg rhyngwladol ar gyfer Serbia a 105 o Wledydd, rydym yn eich helpu i gyflawni'n well.

  • Siop Un Stop

   Rydym yn cynnig prifysgolion fforddiadwy a gorau yn Serbia a 106 o wledydd o dan yr un to.

  • Uniondeb

   Rydym bob amser yn hysbysu ein cleientiaid am Serbia am y ffeithiau go iawn.

  • Ôl-troed Byd-eang

   Rydym yn gwasanaethu myfyrwyr ar gyfer prifysgolion mewn 106 o wledydd, gan gynnwys Serbia.

  • Gwasanaeth wedi'i bersonoli

   Rydym yn choosi, ond, os ydym yn cymeradwyo ar gyfer eich mynediad yn Serbia, yna, cefnogwch yn llwyr.

  • Dull Wedi'i Deilwra

   Rydyn ni bob amser yn dylunio addysg wedi'i theilwra yn Serbia, ar gyfer eich astudio yn Serbia.

  • Pris Cystadleuol

   Cynigiodd y Prifysgolion Gorau yn Serbia am y prisiau gorau ar gyfer addysg yn Serbia, dim costau cudd.

  • Arbenigedd Diwydiant Cryf

   Astudiaeth Arbenigedd Diwydiant Cryf dramor yn Serbia ac yn rhyngwladol, dim ond prifysgolion cyfreithiol yn Serbia.

  • 1 Pwynt Cyswllt

   Rydyn ni yma i symleiddio'ch derbyniad yn Serbia, i'w astudio yn Serbia, trwy ddarparu 1 pwynt cyswllt.

Pan fyddwn yn partneru ar gyfer eich dyheadau addysg ar gyfer Serbia, yna, ein profiadol Ymgynghorydd Addysg mCare yn Serbia, gan gynnwys, Ymgynghorydd Addysg mCare yn Belgrade ac Ymgynghorydd Addysg mCare yn Novi Sad a 106 o wledydd yn darparu cefnogaeth i astudio yn Serbia yn cael ei ddyrannu i chi am y 3 mis cyntaf pan symudwch i Serbia, a fyddai’n un pwynt cyswllt i chi ar gyfer Serbia, a fydd yn sicrhau bod eich proses fisa myfyriwr ar gyfer Serbia, hostel / fflat yn Serbia, cymorth swydd rhan-amser yn Serbia, pob un wedi'i gymryd yn ofalus gan berson sengl sy'n eich deall chi ac yn eich helpu i arbed amser, arian ac ymdrechion yn Serbia

Cefnogaeth Arbennig i Fyfyrwyr yn Serbia

Os ydych yn myfyriwr tramor edrych am mynediad yn Serbia, mewn prifysgol or coleg yn Serbia, yna, ein Rhyngwladol Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Serbia, yn gallu darparu cefnogaeth arbennig.

 • Prifysgolion am Brisiau Cystadleuol yn Serbia

 • Dal Llaw ar gyfer eich mynediad yn Serbia

 • Gwasanaeth wedi'i bersonoli ar gyfer eich mynediad yn Serbia

 • Dull wedi'i deilwra ar gyfer ymgynghoriaeth addysgol yn Serbia

 • Rydym hefyd yn darparu prifysgolion bob yn ail i chi yn Serbia a 105 o Wledydd.

 • Siop Un Stop yn Serbia a 106 o wledydd addysg

Ymgynghoriad Myfyrwyr - Addysg Serbia

Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaethau cyfreithiol fforddiadwy yn Serbia ar gyfer Myfyrwyr Tramor yn Serbia. Estyn Allan am ymgynghoriad am ddim.

Gwybod Mwy

Diwydrwydd a Chydymffurfiad Dyladwy

Mae gan ein tîm Cydymffurfiaeth yn Serbia arbenigedd helaeth mewn diwydrwydd dyladwy, fel myfyriwr unrhyw fath o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch yn Serbia.

Gwybod Mwy

Cwestiynau Cyffredin - Addysg i Serbia

Sut y gall Ymgynghoriaeth Addysg ar gyfer Serbia, a ddarperir gan, Ymgynghorydd Addysg yn Serbia neu ymgynghorwyr myfyrwyr yn Serbia ddarparu gwybodaeth ar gyfer Derbyn yn y Brifysgol yn Serbia?
Ymgynghoriaeth addysg Serbia, a ddarparwyd gan, ymgynghorwyr addysg Serbia, a elwir hefyd yn, ymgynghorwyr addysg dramor Serbia, ymgynghorydd addysg dramor Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor Serbia, ymgynghorwyr addysgol byd-eang Serbia, ymgynghorydd addysg Serbia, ymgynghorwyr addysgol tramor Serbia, ymgynghorwyr addysg Serbia, ymgynghoriaeth addysgol Serbia, ymgynghoriaeth addysg dramor Serbia, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Serbia, ymgynghoriaeth astudio Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor Serbia, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Serbia, ymgynghoriaeth addysg Serbia, ymgynghorydd addysgol Serbia, ymgynghoriaeth prifysgol Serbia, ymgynghoriaeth addysg Serbia ac astudio dramor ymgynghorwyr Serbia.

Pa mor wahanol yw Addysg Dramor Mae Serbia yn wahanol i Astudio Dramor Mae Serbia neu Serbia yn astudio dramor neu'n astudio dramor rhaglenni ar gyfer Serbia ar gyfer Prifysgol Serbia?
I gael gwybodaeth ar sut i gwneud cais am fisa myfyriwr ar gyfer Serbia, sut i gael a fisa myfyriwr ar gyfer Serbia , Serbia proses fisa myfyriwr, I gael gwybodaeth ar sut i wneud cais fisa myfyriwr ar gyfer Serbia, sut i gael a fisa myfyriwr ar gyfer Serbia, Serbia proses fisa myfyriwr, Rheolau fisa myfyriwr Serbia, Amser prosesu fisa myfyriwr Serbia. Siarad i ymgynghorwyr myfyrwyr dros Serbia. ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Belgrade, ymgynghorydd addysg yn Belgrade, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Belgrade, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Belgrade , ymgynghoriaeth addysgol yn Belgrade, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg dramor yn Belgrade, Ymgynghorwyr addysgol yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg dramor yn Belgrade, ymgynghoriaeth addysgol yn Belgrade, ymgynghorydd addysg dramor yn Belgrade, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Belgrade , astudio ymgynghoriaeth yn Belgrade , ymgynghoriaeth addysg yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg dramor yn Belgrade, ymgynghorwyr astudio dramor yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg dramor yn Belgrade ac ymgynghorydd addysgol yn Belgrade heddiw. ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Novi Sad, ymgynghorydd addysg yn Novi Sad, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Novi Sad , ymgynghoriaeth addysgol yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg dramor yn Novi Sad, Ymgynghorwyr addysgol yn Novi Sad, foreign education consultants in Novi Sad, ymgynghoriaeth addysgol yn Novi Sad, ymgynghorydd addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Novi Sad , ymgynghoriaeth astudio yn Novi Sad , education consultancy in Novi Sad, education consultants in Novi Sad, abroad education consultants in Novi Sad, study abroad consultants in Novi Sad, overseas educational consultants in Novi Sad and educational consultant in Novi Sad today. student visa rules, Serbia student visa processing time. Speak to student consultants for Serbia. student consultants for Belgrade, education consultant in Belgrade, foreign education consultancy in Belgrade, student Consultants in Belgrade, educational consultancy in Belgrade, global educational consultants in Belgrade, abroad education consultants in Belgrade, educational Consultants in Belgrade, foreign education consultants in Belgrade, educational consultancy in Belgrade, abroad education consultant in Belgrade, student consultant for Belgrade, study consultancy in Belgrade, education consultancy in Belgrade, education consultants in Belgrade, abroad education consultants in Belgrade, study abroad consultants in Belgrade, overseas educational consultants in Belgrade and educational consultant in Belgrade today. student visa rules, Serbia student visa processing time. Speak to student consultants for Serbia. student consultants for Novi Sad, education consultant in Novi Sad, foreign education consultancy in Novi Sad, student Consultants in Novi Sad, educational consultancy in Novi Sad, global educational consultants in Novi Sad, abroad education consultants in Novi Sad, educational Consultants in Novi Sad, foreign education consultants in Novi Sad, educational consultancy in Novi Sad, abroad education consultant in Novi Sad, student consultant for Novi Sad, study consultancy in Novi Sad, education consultancy in Novi Sad, education consultants in Novi Sad, abroad education consultants in Novi Sad, study abroad consultants in Novi Sad, overseas educational consultants in Novi Sad and educational consultant in Novi Sad today.

Beth yw cost bywSerbia or cyfrifiannell costau byw Serbia , costau byw yn Serbia i fyfyrwyr, costau byw yn Serbia i fyfyrwyr rhyngwladol, gan gynnwys, costau byw yn Serbia i fyfyrwyr Indiaidd, costau byw yn Serbia i fyfyrwyr Pacistanaidd, costau byw yn Serbia i fyfyrwyr Bangladeshaidd, costau byw yn Serbia i fyfyrwyr o Indonesia or costau byw yn Serbia i fyfyrwyr o Affrica?
Rydym wedi ceisio rhoi gwybodaeth sylfaenol ar gyfer cyfrifiad costau byw Serbia, sy'n cynnwys, costau byw yn Serbia, cyfrifiannell costau byw Serbia, costau byw yn Serbia i fyfyrwyr, costau byw yn Serbia i fyfyrwyr rhyngwladol, sylfaenol iawn gwybodaeth costau byw yn Serbia.

Costau byw yn Belgrade | Costau byw yn Novi Sad | Cyfrifiannell costau byw yn Belgrade | Cyfrifiannell costau byw yn Novi Sad

A allwch fy helpu gyda mynediad ar gyfer cwrs baglor Serbia, derbyn cwrs busnes Serbia, mynediad i Serbia, derbyniadau coleg Serbia, Serbia mynediad, Serbia mynediad agored, Serbia Derbyn Meddygol, Serbia derbyn MBBS, derbyniadau Serbia, gofynion derbyn Serbia, cymorth derbyn coleg Serbia , mynediad ar gyfer cwrs meistr Serbia, cymorth derbyn colegau Serbia, derbyniadau coleg Serbia ,?
Mae ein ymgynghorwyr myfyrwyr ardystiedig yn Serbia yn seiliedig ar eich gofyniad am Mynediad yn Serbia yn gallu ateb eich cwestiwn derbyn cwrs busnes Serbia, mynediad mba Serbia, Serbia Derbyn Meddygol, mynediad ar gyfer cwrs meistr Serbia, cymorth derbyn colegau Serbia, gofynion derbyn Serbia, derbyn Serbia, mynediad ar gyfer cwrs baglor Serbia, Mynediad MBBS Serbia, derbyniadau coleg Serbia, derbyniadau Serbia, cymorth derbyn coleg Serbia, derbyniadau coleg Serbia ac mynediad agored Serbia.

A allaf wneud cais am Dderbyn Ar-lein yn Serbia neu addysg ar-lein yn Serbia, os yw'n berthnasol?
Os yw'r prifysgol yn Serbia yn caniatáu i Mynediad Ar-lein yn Serbia or addysg ar-lein yn Serbia or cyrsiau ar-lein yn Serbia, yna, ymgynghorwyr addysgol ar gyfer Serbia yn gallu cefnogi. Cysylltwch â'n astudio ymgynghoriaeth yn Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Serbia, ymgynghorydd addysg dramor yn Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Serbia, ymgynghoriaeth addysg yn Serbia, education consultancy in Serbia, study abroad consultants in Serbia, student consultant for Serbia, foreign education consultants in Serbia, education consultants in Serbia, foreign education consultancy in Serbia, education consultant in Serbia, global educational consultants in Serbia, educational consultancy in Serbia, student consultants for Serbia, educational consultant in Serbia, university consultancy in Serbia, abroad education consultants in Serbia, abroad education consultant in Belgrade, student consultant for Belgrade, educational consultancy in Belgrade, study consultancy in Belgrade, educational consultant in Belgrade, education consultancy in Belgrade, student consultants for Belgrade, abroad education consultants in Belgrade, educational Consultants in Belgrade, foreign education consultants in Belgrade, education consultant in Belgrade, student Consultants in Belgrade, global educational consultants in Belgrade, study abroad consultants in Belgrade, education consultants in Belgrade, overseas educational consultants in Belgrade, abroad education consultants in Belgrade, university consultancy in Belgrade, foreign education consultancy in Belgrade, education consultancy in Belgrade abroad education consultant in Novi Sad, student consultant for Novi Sad, educational consultancy in Novi Sad, study consultancy in Novi Sad, educational consultant in Novi Sad, education consultancy in Novi Sad, student consultants for Novi Sad, abroad education consultants in Novi Sad, educational Consultants in Novi Sad, foreign education consultants in Novi Sad, education consultant in Novi Sad, student Consultants in Novi Sad, global educational consultants in Novi Sad, study abroad consultants in Novi Sad, education consultants in Novi Sad, overseas educational consultants in Novi Sad, abroad education consultants in Novi Sad, university consultancy in Novi Sad, foreign education consultancy in Novi Sad, education consultancy in Novi Sad .

A ydych chi'n darparu ymgynghoriaeth addysg i Serbia ar gyfer mynediad mewn cyrsiau Ar-lein yn Serbia A allaf wneud cais am Dderbyn Ar-lein yn Serbia neu addysg ar-lein yn Serbia, os yw'n berthnasol?
Os yw'r prifysgol yn Serbia yn caniatáu i Mynediad Ar-lein yn Serbia or addysg ar-lein yn Serbia or cyrsiau ar-lein yn Serbia, yna, ymgynghorwyr addysgol ar gyfer Serbia yn gallu cefnogi. "

Cyrsiau ar-lein yn Belgrade | Cyrsiau ar-lein yn Novi Sad | Cwrs ar-lein yn Belgrade | Cwrs ar-lein yn Novi Sad

A ddylwn i gysylltu ag “Adran Addysg Serbia ar gyfer Astudio yn Serbia ac Astudio dramor yn Serbia?
Am derbyn mewn Prifysgol yn Serbia, Adran Addysg yn Serbia or Y Weinyddiaeth Addysg yn Serbia yn darparu gwybodaeth sylfaenol ar gyfer Mynediad ar gyfer Myfyrwyr Tramor yn Serbia, Ymgynghoriaeth Addysg ar gyfer Serbia a ddarparwyd gan Ymgynghorwyr Addysg yn Serbia gallai hefyd ddarparu gwybodaeth fanwl ar gyfer Astudio dramor yn Serbia or Astudio yn Serbia. Hefyd, cyfeiriwch at wefan Yr Adran Addysg, Serbia / gwefan Y Weinyddiaeth Addysg, Serbia.

Astudio yn Belgrade | Astudio yn Novi Sad | Astudio Dramor yn Belgrade | Astudio Dramor yn Novi Sad

Sut i gael fisa myfyriwr ar gyfer Serbia a sut i wneud cais am fisa myfyriwr ar gyfer Serbia, hefyd, ble i gael gwybodaeth am reolau fisa myfyriwr Serbia, proses fisa myfyriwr Serbia, amser prosesu fisa myfyriwr Serbia?
I gael gwybodaeth ar sut i wneud cais fisa myfyriwr ar gyfer Serbia, sut i gael a fisa myfyriwr ar gyfer Serbia, Proses fisa myfyriwr Serbia, Rheolau fisa myfyriwr Serbia, Prosesu fisa myfyrwyr Serbia cyswllt amser ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Serbia.

A allaf wneud cais am hawlen waith myfyriwr o Serbia neu fisa myfyriwr Trwydded waith Serbia ar ôl cael ei derbyn i'r Brifysgol yn Serbia?
Rydym wedi rhestru rheoliadau ar gyfer trwydded waith i fyfyrwyr yn Serbia uchod am Trwydded gwaith myfyriwr Serbia or Fisa myfyriwr Serbia Trwydded waith ar ôl ei dderbyn yn y Brifysgol yn Serbia. Adwaenir hefyd fel, ymgynghoriaeth addysgol yn Serbia, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Serbia, ymgynghorwyr addysg yn Serbia, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Serbia, ymgynghorydd addysgol yn Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Serbia, ymgynghorydd addysg yn Serbia, ymgynghoriaeth addysg yn Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Serbia, ymgynghorwyr astudio dramor yn Serbia, ymgynghorydd addysg dramor yn Serbia, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Serbia, Ymgynghoriaeth addysg yn Serbia, ymgynghoriaeth astudio yn Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Serbia, ymgynghoriaeth addysgol yn Serbia, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn Serbia, ymgynghorydd addysg yn Belgrade, ymgynghoriaeth addysgol yn Belgrade, ymgynghorydd addysg yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg dramor yn Belgrade, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Belgrade, ymgynghorydd addysg dramor yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg dramor yn Belgrade, prifysgol. ymgynghoriaeth yn Belgrade, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg dramor yn Belgrade, ymgynghoriaeth addysg yn Belgrade, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Belgrade, ymgynghoriaeth astudio yn Belgrade, Ymgynghorwyr addysgol yn Belgrade, ymgynghorwyr astudio dramor yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg dramor yn Belgrade, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg yn Belgrade, ymgynghorydd myfyrwyr Belgrade, ymgynghoriaeth addysgol yn ymgynghorydd addysg Belgrade yn Novi Sad, ymgynghoriaeth addysgol yn Novi Sad, ymgynghorydd addysgol yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Novi Sad , ymgynghorydd addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghoriaeth prifysgol yn Novi Sad, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghoriaeth addysg yn Novi Sad, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghoriaeth astudio yn Mae Novi Sad, Ymgynghorwyr addysgol yn Novi Sad, yn astudio ymgynghorwyr dramor yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg yn Novi Sad, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Novi Sad, ymgynghoriaeth addysgol yn Novi Sad. Siarad i Ymgynghorwyr Addysg Gorau yn Serbia.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Ymgynghorwyr Addysgol yn Serbia neu Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Serbia neu Ymgynghorwyr Addysgol yn Belgrade or Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Belgrade Ymgynghorwyr Addysgol yn Novi Sad or Ymgynghorwyr Myfyrwyr yn Novi Sad ?
Mae'r rhain yn dermau gwahanol a ddefnyddir ar gyfer Ymgynghorwyr addysgol yn Serbia, ymgynghorwyr myfyrwyr yn Serbia, termau eraill a ddefnyddir yw, ymgynghorwyr addysgol byd-eang yn Serbia, ymgynghoriaeth addysg yn Serbia, ymgynghorydd addysg yn Serbia, astudio ymgynghoriaeth yn Serbia, ymgynghoriaeth addysgol yn Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Serbia, ymgynghorwyr addysg yn Serbia, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Serbia, ymgynghoriaeth prifysgol yn Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Serbia, ymgynghorwyr addysg dramor yn Serbia, ymgynghorydd addysgol yn Serbia, ymgynghoriaeth addysg yn Serbia, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Serbia, ymgynghorwyr astudio dramor yn Serbia, ymgynghorydd addysg dramor yn Serbia, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Serbia, Ymgynghorwyr addysgol yn Belgrade, Ymgynghorwyr myfyrwyr yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn Belgrade, addysg ymgynghoriaeth yn Belgrade, ymgynghorydd addysg yn Belgrade, ymgynghoriaeth astudio yn Belgrade, ymgynghoriaeth addysgol yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg dramor yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg yn Belgrade, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg dramor yn Belgrade, ymgynghoriaeth prifysgol yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg dramor. yn Belgrade, ymgynghorwyr addysg dramor yn Belgrade, ymgynghorydd addysg yn Belgrade, ymgynghoriaeth addysg yn Belgrade, ymgynghorydd myfyrwyr Belgrade, ymgynghorwyr astudio dramor yn Belgrade, ymgynghorydd addysg dramor yn Belgrade, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Ymgynghorwyr addysgol Belgrade yn Novi Sad, st udent Consultants yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg fyd-eang yn Novi Sad, ymgynghoriaeth addysg yn Novi Sad, ymgynghorydd addysg yn Novi Sad, ymgynghoriaeth astudio yn Novi Sad, ymgynghoriaeth addysgol yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg yn Novi Sad, ymgynghoriaeth addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghoriaeth prifysgol yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghorwyr addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghorydd addysg yn Novi Sad, ymgynghoriaeth addysg yn Novi Sad, ymgynghorydd myfyrwyr ar gyfer Novi Yn drist, ymgynghorwyr astudio dramor yn Novi Sad, ymgynghorydd addysg dramor yn Novi Sad, ymgynghorwyr myfyrwyr ar gyfer Novi Sad.

Canllawiau Proffesiynol ar gyfer Addysg yn Serbia

Gofyn am Ymgynghoriad Am Ddim i'w Dderbyn Serbia

Mynediad yn y Brifysgol yn Belgrade | Mynediad yn y Brifysgol yn Novi Sad

Imp. Gwybodaeth: Rydym wedi darparu dolen ar gyfer, Adran Addysg Serbia / Y Weinyddiaeth Addysg Serbia am unrhyw gefnogaeth uniongyrchol.

Astudio Dramor yn Gwledydd 106!

I sôn am ychydig o wledydd y mae gennym ein hôl troed cryf iawn arnynt:

Gwledydd â Chefnogaeth ledled y byd a chan gynnwys Gwladwriaethau UDA

Albania, Antigua, Abu Dhabi, yr Ariannin, Armenia, Ajman, Awstralia, Awstria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Belarus, Gwlad Belg, Belize, Bolivia, Bosnia, Bosnia a Herzegovina, Brasil, Bwlgaria, BVI, Canada, Ynysoedd Cayman, Chile, China, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Dubai, Dominica, Gweriniaeth Dominicanaidd, Doha, Ecwador, Estonia, Ffiji, y Ffindir, Ffrainc, Georgia, yr Almaen, Gwlad Groeg, Grenada, Guatemala, Hong Kong, Hwngari, Gwlad yr Iâ, India, Indonesia, Iran, Iwerddon, yr Eidal, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latfia, Liechtenstein, Lithwania, Lwcsembwrg, Macedonia, Malaysia, Maldives, Malta, Ynysoedd Marshall, Mauritius, Mecsico, Micronesia, Moldofa, Monaco, Montenegro , Yr Iseldiroedd, Seland Newydd, Oman, Norwy, Panama, Papua Gini Newydd, Paraguay, Philippines, gwlad pwyl, Portiwgal, Puerto Rico, Qatar, Romania, Rwsia, Saint Kitts, St Kitts, St Lucia, Saint Lucia, San Marino, Saudi Arabia, Serbia, Seychelles, Singapore, Slofacia, Slofenia, De Affrica, De Korea, Sbaen, Sri Lanka , Sweden, y Swistir, Taiwan, Tajikistan, Gwlad Thai, Twrci, yr Wcrain, Emiradau Arabaidd Unedig, Emiradau Arabaidd Unedig, Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, UDA, UK, UD, Uruguay, Unol Daleithiau America, Vanuatu, Venezuela, Fietnam, Affghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Botswana, Brunei, Burundi, Cambodia, Camerŵn, Chad, Congo, yr Aifft, El Salvador, Ethiopia , Gabon, Gambia, Ghana, Guyana, Irac, Israel, Jamaica, Jordan, Kenya, Laos, Libanus, Liberia, Libya, Madagascar, Mali, Moroco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pacistan, Palau , Periw, Saint Vincent a'r Grenadines, Samoa, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Tonga, Tunisia, Turkmenistan, Uganda ac Uzbekistan.
Gwladwriaethau a Wasanaethir ar gyfer Unol Daleithiau America - UDA
Washington, Alaska, Oklahoma, Florida, Alabama, Arkansas, De Dakota, Rhanbarth Columbia, Mississippi, Georgia, Minnesota, California, Tennessee, Montana, Kentucky, Iowa, New Mexico, Vermont, Hawaii, De Carolina, Illinois, Louisiana, Utah , Massachusetts, Indiana, New Hampshire, Kansas, Missouri, Texas, Virginia, Connecticut, Idaho, Nevada, Maryland, Efrog Newydd, Colorado, Ohio, West Virginia, New Jersey, Arizona, Gogledd Dakota, Wisconsin, Maine, Pennsylvania, Delaware, Oregon, Wyoming Michigan, Gogledd Carolina, Rhode Island a Nebraska

Dinasoedd â Chefnogaeth ar draws Cyfandiroedd

Al Ahmadi, Ahmadi, Al Ain, Al Fujayrah, Fujayrah, Ahmedabad, Albuquerque, Almaty, Amsterdam, Anchorage, Ankara, Annapolis, Antalya, Antwerp, Ar Rayyan, Astana, Asuncion, Athen, Atlanta, Auckland, Augusta, Austin, Bahrain, Baku, Bali, Bandung, Bangalore, Bengaluru, Bangkok, Banja Luka, Banqiao, Barcelona, ​​Basel, Trefaldwyn, Basseterre, Baton Rouge, Batumi, Beijing, Belgrade, Belize City, Bergen, Berlin, Bern, Billings, Birmingham, Bishkek, Boise City, Bombay, Boston, Brasilia, Bratislava, Bridgeport, Brisbane, Brno, Bucharest, Budapest, Buenos Aires, Burlington, Bursa, Busan, Calgary, Cape Town, Caracas, Castries, Celje, Calcutta, Chandigarh, Charleston, Charlotte, Chengdu, Chennai, Cheyenne, Chicago, Chisinau, Christchurch, Cleveland, Cologne, Colombo, Colorado Springs, Columbia, Columbus, Copenhagen, Cordoba, Daegu, Dallas, Daugavpils, Davao City, DC, Denver, Delhi, Des Moines, Detroit, Dnipro, Doha , Donetsk, Dubai, Dulyn, Durban, Durres, Dushanbe, Ecatepec de Morelos, Caeredin, Egk omi, Fargo, Florence, Frankfurt, Geneve, George Town, Goa, Goteborg, Grenada, Guangzhou, Dinas Guatemala, Guayaquil, Hague, Hamburg, Hanoi, Havana, Helsingborg, Helsinki, Henderson, Dinas Ho Chi Minh, Hong Kong, Honolulu, Houston, Hualien City, Hyderabad, Incheon, Indialantic, Indialantic, Indianapolis, Isfahan, Istanbul, Ixelles, Izmir, Iztapalapa, Jackson, Jakarta, Jeddah, Jersey City, Jerwsalem, Johannesburg, Johor Bahru, Kaduwela, Kampung Baru Subang, Kansas City, Kansas City, Kaohsiung, Kaunas, Kesbewa, Kharkiv, Khujand, Klang, Knoxville, Kolkata, Kosice, Krakow, Kuala Lumpur, Kuwait City, Kyiv, Las Vegas, Leeds, Lincoln, Lisbon, Little Rock, Lerpwl, Ljubljana, Lodz, Llundain, Los Angeles, Louisville, Lwcsembwrg, Lyon, Madison, Madrid, Maharagama, Majuro, Gwryw, Malmoe, Manceinion, Manila, Maracaibo, Maracay, Maribor, Mashhad, Mecca, Medan, Medina, Melbourne, Memphis, Dinas Mecsico, Miami, Milan , Milwaukee, Minneapolis, Minsk, Monte Carlo, Montevideo, Montreal, Moratuwa, Moscow, Mumbai, Musaffah, Nagoya, Naples, Nashville, Nassau, New Delhi, New Orleans, Efrog Newydd, Newark, Nicosia, Nizhniy Novgorod, Nonthaburi, Norfolk, Nottingham, Novi Sad, Novosibirsk, Oklahoma City, Olympia, Omaha, Omsk, Orlando, Osaka, Oslo, Overland Park, Panama City, Paris, Patna, Patra, Pattaya, Perth, Petaling Jaya, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Plovdiv, Podgorica , Port Louis, Port Moresby, Port Vila, Portland, Portland, Porto, Prague, Providence, Puente Alto, Quebec, Dinas Quezon, Quito, Raleigh, Ras al Khaimah, al Khaimah, Reykjavik, Richmond, Riga, Rio de Janeiro, Riyadh , Riyadh, Road Town, Rochester, Rhufain, Rosario, Roseau, Rotterdam, Saint Petersburg, St Petersburg, Salem, Halen Lake City, Salto, Salvador, Samara, San Antonio, San Francisco, San Jose, San Juan, Santa Cruz de la Sierra, Santa Fe, Santa Venera, Santiago, Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Sao Paulo, Schaan, Seattle, Seoul , Serravalle, SevillaIbiza, Shanghai, Sharjah, Shenzhen, Singapore, Sioux Falls, Skopje, Sofia, Tref Sbaen, St Louis, St Paul, Stockholm, Surabaya, Suva, Sydney, Syracuse, Taichung, Tainan, Taipei City, Tallinn, Tampa, Dinas Taoyuan, Tartu, Tbilisi, Tehran, Tel Aviv, Gwlad Thai, Thessaloniki, Tirana, Tiraspol, Tokyo, Toronto, Trondheim, Turin, Vaduz, Valencia, Valencia, Valletta, Vancouver, Victoria, Vienna, Vilnius, Virginia Beach, Warsaw, Weno, West Valley City, Wichita, Wilmington, Winnipeg, Wroclaw, Wuhan, Yekaterinburg, Yerevan, Yokohama, Yonkers, Zagreb, Zaragoza, Zurich, Kabul, Algiers, Andorra la Vella, Luanda, Dhaka, Bridgetown, Holetown, Thimphu, Gaborone. , Bandar Seri Begawan, Bujumbura, Phnom Penh, Yaounde, N'Djamena, Kinshasa, Cairo, Alexandria, San Salvador, Addis Ababa, Libreville, Banjul, Accra, Kumasi, Georgetown, Baghdad, Mosul, Jerwsalem, Haifa, Kingston, Amman, Nairobi, Mombasa, Vientiane, Beirut, Monrovia, Tripoli, Antananarivo, Bamako, Rabat, Yangon, Mandalay, Windhoek, Kathmandu, Managua, León, Niamey, Zinder, Lagos, Muscat, Karachi, Lahore, Koror, Lima, Arequipa, Kingstown, Kingstown. Apia, Freetown, Bo, Mogadishu, Omdurman, Damascus, Aleppo, Dar es Salaam, Mwanza, Nukuʻalofa, Tiwnis, Ashgabat, Kampalaa a Tashkent.

Y Comisiwn Ewropeaidd | Sefydliad Masnach y Byd | Cronfa ariannol ryngwladol | Banc y Byd | Sefydliad Llafur Rhyngwladol | Cymdeithas Technoleg Gwybodaeth Canada | NASSCOM | Awdurdod Cynghorwyr Mewnfudo | Ymgynghorwyr Mewnfudo Cyngor Rheoleiddio Canada | Cymdeithas Cyfreithwyr Mewnfudo Americanaidd | UNICEF | PWY | UNHRC | UNREFUGEES | Refugees International | Llywodraeth y DU. | UDA Govt. | Indonesia Govt. | Singapore Govt. | Llywodraeth Awstralia. | Govt Indiaidd. | Llywodraeth Tsieineaidd. | Ffrainc Govt. | Govt Canada. | Llywodraeth Rwsia. | Yr Eidal Govt. | ITIC | Adran yr Unol Daleithiau | Ty Gwyn | Brasil Govt. | Mexico Govt. | Malaysia Govt. | Llywodraeth De Affrica. | Yr Almaen Govt.

Mae ein gwaith yn anhygoel o wahanol, rydyn ni bob amser yn dilyn dull cam wrth gam ar gyfer ein cleientiaid oherwydd rydyn ni'n deall yn iawn fod gan bob Unigolyn, Teulu a Chwmni nodau, gofynion, sefyllfaoedd a disgwyliadau hollol wahanol.

Hawlfraint © 2004 - 2021 Miliwn o Wneuthurwyr. MM Solutions Inc. Cedwir pob hawl.
Ymwadiad | Polisi Preifatrwydd | Achrediad

cymharu rhestrau

Teitl Pris Statws math Ardal Diben Ystafelloedd Gwely Ystafelloedd Ymolchi