Mewngofnodi

🔍

EN

X

Ffurfio Cwmni IBC yn Bahamas - LLC yn Bahamas

Os ydych chi'n chwilio am y gwasanaethau ffurfio cwmnïau gorau yn Bahamas, rydych chi yn y lle iawn:

 • ● Ffurfio cwmni gyda chyfrif banc, Bahamas
 • ● Cofrestriad cwmni gyda'r cyfrif banc, Bahamas
 • ● Corffori cwmni gyda'r cyfrif banc, Bahamas
 • ● Ffurfio Cwmni Alltraeth gyda chyfrif banc, Bahamas
 • ● Cofrestriad Cwmni Alltraeth gyda'r cyfrif banc, Bahamas
 • ● Corffori Cwmni Alltraeth gyda'r cyfrif banc, Bahamas

Cyfrinachedd â chymal peidio â datgelu!

Gorchymyn Nawr

Rydym yn darparu gwasanaethau ffurfio cwmnïau yn Bahamas ar gyfer ffurfio Cwmnïau yn Bahamas, a elwir hefyd yn, Cofrestru Cwmni yn Bahamas, Corffori Cwmni yn Bahamas, Ffurfio Cwmnïau ar y Môr yn Bahamas, Cofrestru Cwmnïau Ar y Môr yn Bahamas ac rydym hefyd yn cefnogi busnesau sydd ag ymgorffori Cwmni ar y Môr yn Bahamas.

Pris y Farchnad
$ 1550

Gallwn Gynnig Gwell Pris yn Bahamas

Pris Isaf yn y Warant farchnad

Rheolwr Cyfrif wedi'i Ddatgan

Ymgynghoriad rhad ac am ddim

Darparwr gwasanaeth un stop ar gyfer Singapore a 106 o wledydd

Sut rydyn ni'n helpu gyda Ffurfio Cwmni Bahamas?

Ymgynghoriad rhad ac am ddim

Mae Million Makers Bahamas yn darparu ymgynghoriad ffurfio cwmnïau am ddim ar gyfer Bahamas a 109 Gwledydd i Gleientiaid.

Dewiswch Math o Gwmni

Rydym yn cynnig gwasanaethau ffurfio cwmnïau yn Bahamas ar gyfer ffurfio Cwmni ar y Tir yn Bahamas, Lleoliadau Ar y Môr a ffurfio cwmnïau Free Zone o Bahamas.

Y Broses Ymgeisio

Dechreuir y broses ymgeisio ffurfio cwmni ar gyfer Bahamas, cyn gynted ag y derbynnir yr holl ddogfennau gofynnol.

Agor Cyfrif Banc

Mae gan eich cwmni sydd wedi'i ymgorffori yn anghenion Bahamas gyfrif Banc yn Bahamas? Neu os oes angen cyfrif banc alltraeth arnoch chi.

Dosbarthu Docyn

Dosbarthu dogfennau Corfforaethol i'ch Cwmni sydd wedi'u cofrestru yn Bahamas a / neu becyn bancio (os archebir).

Eich darparwr gwasanaeth un stop ar gyfer Bahamas a 106 o wledydd.

Rydym yn darparu atebion busnes cyflawn ar gyfer Bahamas a 109 o wledydd, ynghyd â, ffurfio cwmnïau ar gyfer Bahamas, cyfrif banc ar gyfer Bahamas, porth talu ar gyfer Bahamas, Rhith rif ar gyfer Bahamas, CRM Solutions ar gyfer Bahamas, swyddfa rithwir ar gyfer y Bahamas, ymgynghori ar fewnfudo ar gyfer Bahamas a 109 Gwledydd a llawer mwy.

Profiad a chefnogaeth ryngwladol i'ch llwyddiant!

Archebwch nawr

Cyflwyniad Corffori cwmni Bahamas

Mae'r Bahamas yn genedl ar gyrion gogledd-orllewinol India'r Gorllewin. Yn y gorffennol yn dalaith Brydeinig, trodd yn genedl rydd y tu mewn i'r Gymanwlad ym 1973. Mae'r rhan fwyaf o nifer y trigolion yn y Bahamas o gwymp Affricanaidd. Mae yna ychydig bach iawn, serch hynny, o etifeddiaeth gymysg Ewropeaidd ac Affrica a nifer gymharol o berthnasau pererinion arloesol o Loegr a brigiadau dilynwyr o'r Chwyldro Americanaidd.

Er gwaethaf cydgyfeiriant y boblogaeth mewn canolbwyntiau metropolitan (yn enwedig Nassau a Freeport) sy'n ymroddedig i'r diwydiant teithio, mae'r enghraifft arferol o ychydig o drin a physgota yn ennill mewn rhai trefi, yn rhyfeddol yn yr ynysoedd de-ddwyreiniol. Mae gan y Bahamas economi marchnad ddominyddol sy'n ddibynnol iawn ar y diwydiant teithio a gweinyddiaethau ariannol byd-eang. Mae'r eitem gyhoeddus gros (GNP) y pen yn un o'r rhai mwyaf nodedig yn yr ardal.

Mae busnesau mwynau wedi'u cyfyngu i greu halen a choncrit. Cynhyrchir pŵer yn llwyr o olew wedi'i fewnforio a nwy petroliwm wedi'i doddi. Mae gorsafoedd cynhyrchu heddlu wedi'u lleoli trwy'r ynysoedd i gyd. O bell ffordd, cynorthwyydd cyfnewid mwyaf arwyddocaol y genedl yw'r Unol Daleithiau. Mae cyfleusterau cyfnewid eraill yn ymgorffori Ffrainc, y Deyrnas Unedig, Twrciaid a Caicos, Japan, Panama, a'r Ariannin. Mae mewnforion sylweddol yn ymgorffori offer a gêr cludo, eitemau bwyd a llenwadau mwynau. Prisiau sylweddol yw cimwch olew a chraig. Datgelodd yr Undeb Ewropeaidd ac ychydig o wahanol genhedloedd rai eitemau Bahamaidd rhag rhwymedigaethau o dan y System Dewisiadau Cyffredinol.

Am ba reswm y cydweithio yn y Bahamas?

Dyma rai rhesymau:

Mae llywodraeth Bahamaidd yn canolbwyntio ar hinsawdd gyfeillgar dyfalu gyda drysau agored i hapfasnachwyr Bahamaidd a thramor. Mae deddfau'r genedl yn canolbwyntio ar annog datblygiad ariannol a hyrwyddo'r Bahamas. Mae ysgogwyr dyfalu yn gwneud y Bahamas yn lleoliad gweddus i rai ymgymeriadau, ledled y byd neu fyd-eang mewn amrywiaeth o fentrau.

I ddechrau, rhaid i arbenigwyr ariannol cymwys wneud cais a chael eu cadarnhau i gael yr ysgogiadau dyfalu. Mae ysgogwyr yn cofio gwaharddiadau o'r rhwymedigaeth tollau ar gyfer mewnforio datblygiad, adeilad, a deunyddiau crai a chaledwedd ar gyfer datblygu mathau penodol o strwythurau, gan gynnwys tafarndai a condos; ac eithriad o daliadau eiddo dilys, treuliau echdynnu, a rhwymedigaeth stamp. Ar y cyfan, mae llywodraeth Bahamaidd yn grymuso diddordeb anghyfarwydd mewn mentrau penodol, gan gynnwys:

 • Cyrchfannau twristaidd
 • Hyrwyddo cyfran amser a chondominiwm
 • Gweinyddiaethau Bancio ac Ariannol
 • Cynhyrchu fferyllol
 • Gweinyddiaethau Technoleg, Gwybodaeth a Phrosesu Data
 • Marinas
 • Gweinyddiaethau trwsio llongau
 • Yswiriant Caeth
 • Canolfannau Meddygol Ar y Môr
 • Gweinyddiaethau awyrennau
 • Mentrau'r Cynulliad
 • Cynhyrchu ysgafn ar gyfer masnach

Yn ail, mae gan sefydliadau ystod eang o ddewisiadau amgen wrth ddewis y math o elfen fusnes ar gyfer eu cymdeithas yn y Bahamas. Gall sefydliadau sydd am gydgrynhoi yn y Bahamas benderfynu bod yn “sefydliadau cartref” a ymunwyd o dan Ddeddf Cwmnïau, 1992, neu “IBCs” wedi'u hasio o dan Ddeddf Cwmnïau Busnes Rhyngwladol, 2000. Yn yr un modd mae'r Bahamas yn gweld sefydliadau anghyfarwydd, perchnogaeth unigol, sefydliadau risg cyfyngedig. , sefydliadau wedi'u cyfyngu gan sicrhau, sefydliadau record ynysig, cymdeithasau, sefydliadau cyfyngedig wedi'u rhyddhau, ac yna rhai.

Yn drydydd, mae gan doriadau treth lawer iawn o'r genedl. I unrhyw unigolyn sy'n cynnal busnes neu'n preswylio yn y Bahamas nid oes unrhyw gost bersonol, tâl ychwanegiadau cyfalaf, tâl etifeddiaeth, tâl cadw, asesiad elw na dyletswydd cyllid i'w dalu yn y Bahamas. Mae'n ofynnol i sefydliadau beth bynnag dalu caniatâd i weithredu tâl, a chost werth ei chynnwys o 7.5% ychydig o gynhyrchion a mentrau. Yn yr un modd, mae prynwyr cartrefi a pherchnogion eiddo dilys yn talu rhwymedigaeth stamp ac yn cynnwys cost caffael eiddo dilys ac yn flynyddol, mae tâl eiddo dilys yn daladwy. Mae sefydliadau hefyd yn cael eu cynnal gan hinsawdd ariannol sefydlog, safon trosi cyson a rheolau rheoli masnach y gellir eu haddasu i rymuso dod â'u buddion adref.

Mae sefydliadau newydd yn talu trwydded i weithredu cost o $ 100 yn eu blwyddyn gyntaf o weithgaredd. Mae caniatâd i weithredu taliadau ar ôl y flwyddyn gynradd o gydweithio yn dibynnu ar lefel incwm cyfan y busnes.

Ein Datrysiadau a'n Cefnogaeth:

Ar gyfer ffurfio Cwmni yn Bahamas: Rydym yn ddarparwr gwasanaeth un stop ar gyfer ffurfio cwmnïau Bahamas, cyfrif Banc yn agor Bahamas, yn cychwyn busnes yn Bahamas ac yn sefydlu busnes yn Bahamas neu 109 o wledydd yn y byd.

Ynghyd â gwasanaethau Corffori Cwmni yn Bahamas, rydym hefyd yn darparu datrysiadau busnes o'r dechrau i'r diwedd o ffurfio cwmnïau yn Bahamas a hefyd gefnogaeth ar gyfer llogi yn Bahamas adnoddau dynol medrus a di-grefft i gyflawni'ch swyddi gwag, datrysiadau AD wedi'u haddasu yn Bahamas, swyddfa rithwir yn Bahamas, prynu busnes yn Bahamas, rhith-rif Bahamas, Ehangu busnes yn Bahamas, gwasanaethau cyfreithiol yn Bahamas, ymgynghori ariannol yn Bahamas, prisiad busnes yn Bahamas, CRM Solutions yn Bahamas, Bahamas cyfrif masnach neu borth talu Bahamas, cyllido cyfalaf gweithio, cyllido offer, diwydrwydd a chydymffurfiaeth ddyledus, datrysiad TG yn Bahamas fel datblygu Gwe yn Bahamas, datblygu Blockchain yn Bahamas, Datblygu E-Fasnach yn Bahamas, datblygu Apps yn Bahamas, datblygu meddalwedd yn Bahamas, marchnata digidol yn Bahamas i enwi ond ychydig am brisiau fforddiadwy a chystadleuol.

Ar gyfer Cwmnïau sydd eisoes wedi'u sefydlu yn Bahamas: Rydym yn darparu atebion o'r dechrau i'r diwedd mewn 109 o wledydd gan gynnwys ffurfio cwmnïau Bahamas ac Alltraeth a chyfrif banc alltraeth o Bahamas, rydym hefyd yn cefnogi llogi gweithwyr cymwys, gweithlu medrus a di-grefft i lenwi'ch swyddi gwag yn y Bahamas neu yn rhyngwladol, gwasanaethau AD wedi'u haddasu yn Bahamas, gwerthu a phrynu busnes yn Bahamas, cofrestru nod masnach yn y Bahamas, rhifau rhithwir yn Bahamas, ehangu rhyngwladol yn y Bahamas, gwasanaethau cyfreithiol yn y Bahamas, prisiad busnes ar gyfer busnes yn y Bahamas, ymgynghori ariannol yn Bahamas, CRM Solutions yn Bahamas, cyfrif Merchant a phorth talu. yn Bahamas, cyllido offer yn Bahamas ac ariannu cyfalaf gweithio yn Bahamas, diwydrwydd dyladwy a chydymffurfiaeth yn y Bahamas, datrysiadau TG yn y Bahamas fel datblygu Gwe yn y Bahamas, Datblygu E-Fasnach yn y Bahamas, datblygu apiau yn Bahamas, marchnata digidol yn Bahamas, datblygu meddalwedd yn Bahamas. a datblygiad Blockchain yn Bahamas i enwi ond ychydig yn gystadleuol iawn prisiau.

Cost ffurfio cwmni ar gyfer IBC yn Bahamas

Gwasanaethau ffurfio cwmnïau gorau ar gyfer Bahamas | Gwasanaethau ffurfio cwmnïau rhataf ar gyfer Bahamas

“Rydyn ni yn Million Makers yn darparu llawer o wasanaethau yn Bahamas a 109 o wledydd nad yw hyd yn oed un darparwr gwasanaeth yn y byd yn eu cynnig, rydyn ni'n darparu atebion o'r dechrau i'r diwedd, yn hytrach, bydd yn iawn dweud mai ni yw 1 o'r busnes mwyaf. darparwyr gwasanaethau yn y byd heddiw ac rydym yn helpu ein cleientiaid ledled y byd, oherwydd arbedion maint, rydym yn darparu'r atebion busnes gorau yn Bahamas am y prisiau fforddiadwy. RYDYM YN UN DARPARWYR ATEB STOP AR GYFER Bahamas!

Bydd ein hasiantau ffurfio cwmnïau gorau yn Bahamas a'n cyfrifwyr ffurfio cwmnïau gorau yn Bahamas yn eich tywys.

Dosbarthiad Cost

Ein Ffi Gwasanaeth ar gyfer corffori cwmni alltraeth Bahamas (Blwyddyn 1af)

$ 900

Ffi a Gwasanaeth y Llywodraeth a godir

$ 650

Ffioedd Adnewyddu Blynyddol

Ein Ffi Gwasanaeth ar gyfer ffurfio cwmni alltraeth yn Bahamas (blwyddyn 2+)

$ 600

Ffi a gwasanaeth y Llywodraeth a godir am corffori cwmni alltraeth Bahamas

$ 650

Ffioedd Corffori ar gyfer ffurfio cwmnïau Bahamas

$ 1550

(Gan gynnwys Ffioedd Llywodraeth)

Gorchymyn Nawr

Gwasanaethau Addasol i Gwmni Busnes BahamasBahamas

Gwasanaethau ar gyfer CWMNI BUSNES Bahamas Ffi Gwasanaeth

Agor Cyfrif Banc Bahamas:

500 USD

Bahamas Cyfrif Masnachol / Bahamas Porth Talu

$ 100

Enwebai Cyfarwyddwr CWMNI BUSNES Bahamas

$ 500

Gwasanaethau Cyfranddalwyr ar gyfer Cwmni Ar y Môr Bahamas

$ 400

Dylunio Logo ar gyfer CWMNI BUSNES Bahamas

$ 100

Dylunio Gwefan wedi'i Addasu (Hyd at 5 Tudalen) Gweler ein pecynnau:

Gwybod Mwy

$ 200

Customized

Newid Cyfarwyddwr / Cyfranddaliwr ar gyfer cwmni Offshore yn Bahamas
(Gan gynnwys newidiadau o 1 personél, UD $ 100 ar gyfer newid ychwanegol yr un)

220

Cynnydd mewn Cyfalaf Cyfranddaliadau Awdurdodedig ar gyfer Cwmni Ar y Môr Bahamas

950

Copi o ddogfennau wedi'u hardystio gan Asiant Cofrestredig *

150

Copi o ddogfennau wedi'u hardystio gan Notari Cyhoeddus *

280

Apostille o Ddogfennau ar gyfer CWMNI BUSNES Bahamas

250

Cyfreithloni gan Lysgenhadaeth cwmni alltraeth Bahamas

1520

Torri a Sêl Cwmni ar gyfer CWMNI BUSNES Bahamas

100

FFURFLEN CAIS GORCHYMYN

Gwasanaeth Ffurfio Cwmni:

Ffioedd Corffori ar gyfer IBC yn Bahamas

Mae'r Ffi Ffurfio yn cynnwys:

● Ein Ffi Gwasanaeth ar gyfer IBC Bahamas (blwyddyn 1af) - $ 900

● Ffioedd llywodraeth a thaliadau Gwasanaeth am gorffori cwmnïau yn Bahamas - $ 650

Yn cynnwys 15 munud o ymgynghori am ddim.

Mae eich cyfrinachedd yn bwysig iawn i ni!

Hefyd yn cynnwys:

 • ● Gwiriad a chymeradwyaeth enw (Rhowch 3 enw amgen ar gyfer cofrestriad cwmni MATH 1 y Cwmni yn Bahamas)

 • ● Ffeilio dogfennau corffori ar gyfer IBC yn Bahamas gyda'r cofrestrydd cwmnïau perthnasol

 • ● Talu ffioedd perthnasol y llywodraeth ar gyfer IBC yn Bahamas am flwyddyn

 • ● Darparu asiant cofrestredig a chyfeiriad cofrestredig ar gyfer IBC yn Bahamas am flwyddyn

 • ● Darparu ysgrifennydd cwmni i IBC yn Bahamas am flwyddyn

 • ● Stamp rwber

 • ● Rydym hefyd yn darparu set safonol o ddogfennau corfforaethol ar gyfer eich ar gyfer IBC yn Bahamas, sy'n cynnwys: memorandwm ac erthyglau cymdeithasu, tystysgrif gorffori, tystysgrifau cyfranddaliadau, penodi cyfarwyddwyr cyntaf, cofrestr cyfarwyddwyr ac aelodau a fformat cytundeb gweithredu.

Rydym hefyd yn darparu ymgynghoriad am ddim ar gyfer cychwyn busnes yn Bahamas, gan ddod ag adnoddau lleol yn agos atoch chi, hefyd os ydych chi am ddechrau busnes yn Bahamas neu 109 o wledydd gallwch ofyn am ymgynghoriad am ddim.

$ 1,550.00
Gwasanaethau ychwanegol

Ffioedd Corffori yn Bahamas

1,550.00 x

Amser Prosesu -

Cyfrifir yr amser amcangyfrifedig o'r adeg y paratoir y ddogfennaeth gyfan i'w chyflwyno'n derfynol i'r awdurdodau priodol. Newid yn ddi-rybudd.

Cyflym (3 - 5 diwrnod gwaith) - 0 $
Brys (1 - 3 diwrnod gwaith) - 200 $

Ffioedd Corffori yn Bahamas

1,550.00 x

Agor Cyfrif Banc yn Bahamas

500.00 x

Cyfrif Masnachol ar gyfer IBC Bahamas

100.00 x

Cyfarwyddwr Enwebai IBC yn Bahamas

500.00x

Gwasanaethau Cyfranddalwyr ar gyfer IBC Bahamas

400.00x

Dylunio Logo

100.00 x

Dylunio Gwefan wedi'i Addasu (Hyd at 5 Tudalen)

200.00 x

Newid Cyfarwyddwr / Cyfranddaliwr ar gyfer cwmni Offshore ar gyfer IBC

220.00 x

Cynnydd mewn Cyfalaf Cyfranddaliadau Awdurdodedig ar gyfer Bahamas IBC

950.00 x

Copi o ddogfennau wedi'u hardystio gan Asiant Cofrestredig *

150.00 x

Copi o ddogfennau wedi'u hardystio gan Notari Cyhoeddus *

280.00 x

Apostille o Ddogfennau

250.00 x

Cyfreithloni gan Lysgenhadaeth

1,520.00x

Torri a Sêl y Cwmni ar gyfer IBC

100.00 x
Manylion Gofynnol ar gyfer Cais Cyflawn

Parhewch fel Gwestai

Cais am Wasanaeth
Trosolwg Prynu

Gwasanaethau Eraill

Llongyfarchiadau

sut i Cofrestrwch gwmni yn Bahamas trwy Million Makers

Os ydych chi eisiau cofrestru cwmni yn Bahamas, yna, byddwn yn rhoi gwybodaeth glir a diduedd i chi am ffurfio cwmnïau yn Bahamas a sut i gofrestru Cwmni Bahamas neu ryw awdurdodaeth arall. Ein hasiantau ffurfio cwmnïau yn Bahamas sy'n cynnig gwasanaethau cofrestru cwmnïau ar gyfer cofrestru cwmnïau ar y tir yn Bahamas a chofrestriad cwmni ar y môr yn Bahamas. Hefyd, oherwydd ein cwsmeriaid enfawr yn Bahamas a'n rhwydwaith bancio rhyngwladol ar gyfer 109 o wledydd gan gynnwys Bahamas, byddwn ni fel eich cyflwynydd dibynadwy, yn eich cynorthwyo i agor cyfrifon banc corfforaethol yn Bahamas a hefyd os oes angen cyfrif banc alltraeth arnoch chi o'r Bahamas ar gyfer cwmnïau sy'n ffurfio; Bahamas, trwom ni. Chi yw'ch cwmni wedi'i gorffori yn Bahamas, gallwn hefyd gynnig pecyn gwasanaeth cyflawn i chi ar gyfer Bahamas i chi a'ch teulu, sy'n cynnwys, cymorth meistroli, sydd wedi cymryd blynyddoedd o brofiad ar gyfer y broses fewnfudo ar gyfer Bahamas, os ydych chi am wneud cais canys Trwydded breswylio Bahamas, cysylltwch â ni heddiw.

Preswyliad Bahamas

Mae ein Tîm o atwrneiod mewnfudo yn Bahamas, yn darparu “ymgynghoriad am ddim o 1 awr” i gleientiaid sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau ar gyfer ffurfio cwmnïau yn Bahamas.

Cysylltwch â'n Twrnai Mewnfudo yn Bahamas dros Gyfreithiol Preswyliad yn Bahamas.

 

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Ffurfio Cwmnïau yn Bahamas, a elwir hefyd yn, Incoporation Company in Bahamas a Chofrestru Cwmni yn Bahamas

Rydym yn darparu datrysiad ffurfio cwmnïau fforddiadwy yn Bahamas oherwydd ein trosiant uchel yn Bahamas, gan roi pwysigrwydd eich preifatrwydd ynghyd â'n hasiantau cofrestru cwmnïau yn Bahamas, cyfrifwyr cofrestru cwmnïau yn Bahamas, ymgynghorwyr corffori cwmnïau yn Bahamas sy'n darparu'r gwasanaethau ffurfio cwmnïau gorau i chi yn Bahamas.

Gwasanaethau Corfforaethol yn Bahamas | Gwasanaethau Corfforaethol yn Nassau

Ymgynghorwyr corfforaethol yn Bahamas ar gyfer gwasanaethau corfforaethol yn Bahamas ar gyfer Cofrestru Cwmnïau yn Bahamas, ymgynghorwyr corfforaethol yn Bahamas ar gyfer gwasanaethau corfforaethol yn Bahamas ar gyfer corffori Cwmni yn Bahamas, ymgynghorwyr corfforaethol yn Bahamas ar gyfer gwasanaethau corfforaethol yn Bahamas ar gyfer Ffurfio Cwmnïau ar y Môr yn Bahamas, ymgynghorwyr corfforaethol yn Bahamas. ar gyfer gwasanaethau corfforaethol yn Bahamas ar gyfer Cofrestru Cwmni Ar y Môr yn Bahamas, ymgynghorwyr corfforaethol yn Bahamas ar gyfer gwasanaethau corfforaethol yn Bahamas ar gyfer corffori Cwmni Alltraeth yn Bahamas

Ymgynghorwyr corfforaethol yn Bahamas | Ymgynghorwyr corfforaethol yn Nassau

Ein Gwasanaethau Sylw yn Bahamas a 106 o Wledydd

Agor Cyfrif Banc yn Bahamas

Ar ôl cofrestru cwmni yn Bahamas, agor cyfrif banc corfforaethol yn Bahamas.

Cyfrif Masnachol ar gyfer Bahamas

Nawr bod eich cwmni wedi'i gofrestru yn Bahamas, gwnewch gais am un ar-lein cyfrif masnachwr am fusnes yn Bahamas.

Allanoli Cyfrifon yn Bahamas

Mae'ch cwmni wedi'i ymgorffori yn Bahamas y gallwch ei allanoli gofynion cyfrifyddu yn Bahamas.

Busnes ar werth yn Bahamas

Prynu busnes sy'n bodoli eisoes yn Bahamas trwy brynu stoc cwmni yn Bahamas neu drwy brynu asedau cwmni yn Bahamas.

Adnoddau Dynol yn Ymgynghori yn Bahamas

Ymgynghori AD yn y Bahamas a ddarperir gall ddadlwytho'ch baich o brosesau AD a recriwtio yn Bahamas.

Cwmni Parod yn Bahamas

Rydym yn cefnogi Cwmni Ready Made yn Bahamas a 107 o wledydd gan gynnwys Bahamas a'r UD, a elwir hefyd yn ““corfforaeth oed”Yn Bahamas

Cychwyn Busnes yn Bahamas

Ar ôl ffurfio cwmni yn Bahamas mae angen gwasanaethau eraill arnoch chi cychwyn busnes yn Bahamas.

Trwydded cryptocurrency yn Bahamas

Os oes angen cymorth arnoch ar gyfer trwydded cryptocurrency o Bahamas ar gyfer awdurdodaethau alltraeth neu'r UE.

Datrysiadau CRM yn Bahamas

Meddalwedd CRM yn helpu i reoli eich cyfathrebu a'ch cefnogaeth i gwsmeriaid yn Bahamas yn effeithiol, gan gynnwys prosesau busnes eraill yn Bahamas.

Rhith-rif - VoIP ar gyfer Bahamas

Rhith rif ac atebion VoIP eraill yn Bahamas, gan gynnwys Business VoIP yn Bahamas Residential VoIP yn Bahamas.

Cofrestru Nodau Masnach yn Bahamas

yn rhyngwladol Cofrestru Nodau Masnach o Bahamas ar gyfer 119 o wledydd gyda dim ond 1 cais

Dylunio gwefan yn Bahamas

Ein tîm ar gyfer dylunio gwefan yn Bahamas yn gallu creu gwefan hardd ac unigryw i'ch cwmni newydd sydd wedi'i ymgorffori yn Bahamas, gan ddechrau gyda $ 100

Cwmni Datblygu Meddalwedd yn Bahamas

Rydym yn darparu rhyngwladol datblygu gwe yn Bahamas, Datblygiad Meddalwedd CryptoCurrency yn Bahamas a datblygu App yn Bahamas.

Datblygu Meddalwedd Fforddiadwy yn Bahamas | Datblygu E-Fasnach Fforddiadwy yn Bahamas

Ein Cleientiaid

Unigolion, entrepreneuriaid cychwynnol, unigolion gwerth net uchel, perchnogion busnesau bach a chanolig, corfforaethau mawr a buddsoddwyr sy'n chwilio am gefnogaeth i gorffori cwmnïau yn gyflym yn Bahamas a chanllawiau cywir yn seiliedig ar eu gofynion ac sy'n cadw at reoliadau'r llywodraeth a phrosesau penodol Bahamas yn gyflym sy'n gysylltiedig â chorffori. cwmni yn Bahamas neu unrhyw leoliad cofrestru cwmni alltraeth sy'n well gan y cleient. Mae ein cleientiaid yn ymddiried ynom am gofrestriad eu cwmni yn Bahamas oherwydd ein cyfoeth o brofiad ac yn onest am yr hyn sy'n bosibl a'r hyn nad yw'n mynd i'w helpu.

Rydym yn cefnogi preswylwyr yn Bahamas a thramorwyr gyda ffurfiad IBC yn Bahamas y cyfeirir ato hefyd fel Cofrestriad IBC yn Bahamas, corfforiad IBC yn Bahamas, Ffurfiant IBC ar y Môr yn Bahamas, Cofrestru IBC ar y môr yn Bahamas, corffori IBC ar y môr yn Bahamas, corffori. , Ffurfiad IBC Bahamas, Cofrestriad IBC Bahamas, corfforiad IBC Bahamas, Ffurfiad IBC Ar y Môr Bahamas, Cofrestriad IBC Ar y Môr Bahamas.

Cefnogaeth i gorffori IBC yn Bahamas | Ymgorfforiad LLC yn Bahamas | Corffori Cwmni Busnes Rhyngwladol yn Bahamas | Corffori Cwmni Busnes Ar y Môr yn Bahamas | Corffori Cwmni Rhyngwladol yn Bahamas | Ymgorfforiad IC yn Bahamas | Corffori cwmni LLC yn Bahamas | Corffori Cwmni IBC yn Bahamas | Corffori Cwmni Busnes yn Bahamas

Rydym yn cefnogi preswylwyr yn Bahamas a thramorwyr gyda ffurfiad LLC yn Bahamas y cyfeirir ato hefyd fel, Cofrestriad LLC yn Bahamas, corfforiad LLC yn Bahamas, Ffurfio Offshore LLC yn Bahamas, Cofrestru Offshore LLC yn Bahamas, corffori Offshore LLC yn Bahamas, corffori , Ffurfiad Bahamas LLC, Cofrestriad Bahamas LLC, corfforiad Bahamas LLC, Ffurfiad Bahamas Offshore LLC, Cofrestriad Bahamas Offshore LLC.

Rydym yn cefnogi preswylwyr yn Bahamas a thramorwyr gyda ffurfiant Cwmni Busnes Rhyngwladol yn Bahamas y cyfeirir ato hefyd fel Cofrestru Cwmnïau Busnes Rhyngwladol yn Bahamas, corfforiad Cwmni Busnes Rhyngwladol yn Bahamas, Ffurfio Cwmni Busnes Rhyngwladol ar y Môr yn Bahamas, Cofrestru Cwmni Busnes Rhyngwladol ar y Môr. yn Bahamas, corffori Cwmni Busnes Rhyngwladol ar y Môr yn Bahamas, corffori, ffurfio Cwmni Busnes Rhyngwladol Bahamas, Cofrestru Cwmni Busnes Rhyngwladol Bahamas, corffori Cwmni Busnes Rhyngwladol Bahamas, Ffurfio Cwmni Busnes Rhyngwladol Ar y Môr Bahamas, Cofrestru Cwmni Busnes Rhyngwladol Ar y Môr Bahamas.

Rydym yn cefnogi preswylwyr yn Bahamas a thramorwyr gyda ffurfiad Cwmni Busnes Ar y Môr yn Bahamas y cyfeirir ato hefyd fel Cofrestru Cwmni Busnes Ar y Môr yn Bahamas, corfforiad Cwmni Busnes Ar y Môr yn Bahamas, Ffurfio Cwmni Busnes Ar y Môr yn y Bahamas, Cofrestru Cwmni Busnes Ar y Môr ar y Môr. yn Bahamas, corfforaeth Cwmni Busnes Ar y Môr yn y Bahamas, corffori, ffurfio Cwmni Busnes Ar y Môr Bahamas, Cofrestru Cwmni Busnes Ar y Môr Bahamas, corffori Cwmni Busnes Ar y Môr Bahamas, Ffurfio Cwmni Busnes Ar y Môr Bahamas, Cofrestru Cwmni Busnes Ar y Môr Bahamas.

Rydym yn cefnogi preswylwyr yn Bahamas a thramorwyr gyda ffurfiant Cwmni Rhyngwladol yn Bahamas y cyfeirir ato hefyd fel Cofrestru Cwmnïau Rhyngwladol yn Bahamas, corffori Cwmni Rhyngwladol yn Bahamas, Ffurfio Cwmnïau Rhyngwladol ar y Môr yn Bahamas, Cofrestru Cwmnïau Rhyngwladol ar y Môr yn Bahamas, Offshore International. Corffori cwmni yn Bahamas, corffori, ffurfio Cwmni Rhyngwladol Bahamas, Cofrestru Cwmni Rhyngwladol Bahamas, Corffori Cwmni Rhyngwladol Bahamas, Ffurfio Cwmni Rhyngwladol Ar y Môr Bahamas, Cofrestru Cwmni Rhyngwladol Ar y Môr Bahamas.

Rydym yn cefnogi preswylwyr yn Bahamas a thramorwyr gyda ffurfiad IC yn Bahamas y cyfeirir ato hefyd fel Cofrestru IC yn Bahamas, corfforiad IC yn Bahamas, Ffurfio IC ar y Môr yn Bahamas, Cofrestru IC ar y Môr yn Bahamas, corffori IC ar y Môr yn Bahamas, corffori. , Ffurfiad Bahamas IC, Cofrestriad IC Bahamas, corfforiad Bahamas IC, Ffurfiad IC Ar y Môr Bahamas, Cofrestriad IC Ar y Môr Bahamas.

Rydym yn cefnogi preswylwyr yn Bahamas a thramorwyr gyda ffurfiant Cwmni LLC yn Bahamas y cyfeirir ato hefyd fel, Cofrestriad Cwmni LLC yn Bahamas, corffori cwmni LLC yn Bahamas, Ffurfio Cwmni Offshore LLC yn Bahamas, Cofrestru Cwmni Offshore LLC yn Bahamas, Offshore LLC Corffori cwmni yn Bahamas, corffori, ffurfio cwmni Bahamas LLC, Cofrestru Cwmni Bahamas LLC, Corffori Cwmni Bahamas LLC, Ffurfio Cwmni Bahamas Offshore LLC, Cofrestru Cwmni Bahamas Offshore LLC.

Rydym yn cefnogi preswylwyr yn Bahamas a thramorwyr gyda ffurfiad Cwmni IBC yn Bahamas y cyfeirir ato hefyd fel Cofrestriad Cwmni IBC yn Bahamas, corfforiad Cwmni IBC yn Bahamas, Ffurfio Cwmni IBC ar y Môr yn Bahamas, Cofrestru Cwmni IBC ar y môr yn Bahamas, IBC ar y môr. Corffori cwmni yn Bahamas, corffori, ffurfio Cwmni IBC Bahamas, Cofrestru Cwmni IBC Bahamas, Corffori Cwmni IBC Bahamas, Ffurfio Cwmni IBC Alltraeth Bahamas, Cofrestru Cwmni IBC Ar y Môr Bahamas.

Rydym yn cefnogi preswylwyr yn Bahamas a thramorwyr gyda ffurfiad Cwmni Busnes yn Bahamas y cyfeirir ato hefyd fel Cofrestru Cwmnïau Busnes yn Bahamas, corfforiad Cwmni Busnes yn Bahamas, Ffurfio Cwmni Busnes ar y Môr yn Bahamas, Cofrestru Cwmni Busnes ar y Môr yn Bahamas, Busnes ar y Môr. Corffori cwmni yn Bahamas, corffori, ffurfio Cwmni Busnes Bahamas, Cofrestru Cwmni Busnes Bahamas, corffori Cwmni Busnes Bahamas, Ffurfio Cwmni Busnes Ar y Môr Bahamas, Cofrestru Cwmni Busnes Ar y Môr Bahamas.

Cofrestrwch IBC yn Bahamas | Cofrestrwch LLC yn Bahamas | Cofrestru Cwmni Busnes Rhyngwladol yn Bahamas | Cofrestru Cwmni Busnes Ar y Môr yn Bahamas | Cofrestru Cwmni Rhyngwladol yn Bahamas | Cofrestrwch IC yn Bahamas | Cofrestrwch Gwmni LLC yn Bahamas | Cofrestru Cwmni IBC yn Bahamas | Cofrestru Cwmni Busnes yn Bahamas

Cwestiynau Cyffredin - Ffurfio Cwmni yn Bahamas

Gwasanaethau Arbennig yn Bahamas ar gyfer pobl nad ydynt yn breswylwyr a thramorwyr

Rydym yn darparu cefnogaeth arbennig i bobl nad ydynt yn breswylwyr a thramor ar gyfer cofrestru cwmnïau yn Bahamas, gan gynnwys, cofrestru cwmni yn Nassau. Os ydych chi'n dramorwr ac eisiau agor cwmni yn Bahamas, yna, rydych chi yn y lle iawn!

Ffurfio cwmni ar gyfer pobl nad ydynt yn breswylwyr yn Bahamas a ffurfio cwmni ar gyfer tramorwr yn Bahamas.

Archebwch nawr

Ymgorfforwch gwmni yn Bahamas heddiw!

Os oes angen gwasanaethau arnoch i ffurfio cwmni yn Bahamas, i gofrestru cwmni yn Bahamas neu i ymgorffori cwmni yn Bahamas neu i sefydlu cwmni yn Bahamas, neu, i agor cwmni yn Bahamas, ffurfio cwmni yn Bahamas, sefydlu cwmni. yn Bahamas, yn yr un modd, ffurfio cwmni yn Nassau, i gofrestru cwmni yn Nassau neu i ymgorffori cwmni yn Nassau neu i sefydlu cwmni yn Nassau, neu, i agor cwmni yn Nassau, ffurfio cwmni yn Nassau, sefydlu cwmni yn Nassau.

Gwasanaethau cofrestru cwmnïau rhataf yn Bahamas | Gwasanaethau cofrestru cwmnïau rhataf yn Nassau

Canllawiau Proffesiynol ac Cymorth dros Bahamas

Gofyn am Ymgynghoriad Am Ddim dros Bahamas


Mae ein pris yn rhatach na phris y farchnad $ 1550
Cysylltwch â ni | Penodiad

Cwmni Ffurflen yn Gwledydd 106!

5.0

Rating

Yn seiliedig ar 2018 adolygiad