Mewngofnodi

🔍

EN

X

Busnes ar Werth

Busnes ar Werth a Phrynu

Rydym yn arbenigo mewn darparu 3 math gwahanol o Gyfle Busnes Rhyngwladol

 • Prynu neu werthu Busnes sy'n bodoli eisoes
 • Sefydliad busnes prydlesu neu rentu
 • Ehangu Busnes Rhyngwladol
 • Sefydlu busnes newydd
Creu rhestru

Beth rydyn ni'n ei wneud ar gyfer busnes ar werth.

Rydym yn ddarparwr datrysiadau busnes un stop ar gyfer busnes ar werth, gan gynnwys, busnes ar-lein ar werth, masnachfraint ar werth, busnes bach ar werth, tafarndai ar werth, bwytai ar werth, golchi ceir ar werth, busnes ar werth gan y perchennog, busnesau lleol. ar werth, gorsaf betrol ar werth, salonau ar werth, siopau pizza ar werth, busnes glanhau ar werth, busnesau gweithgynhyrchu ar werth, busnes masnachfraint ar werth, archfarchnadoedd ar werth, faniau bwyd ar werth, busnes e-fasnach ar werth, sychlanhawyr ar werth , caffi ar werth, salonau harddwch ar werth, busnes cludo ar werth, faniau byrger ar werth, tryc bwyd ar werth, busnes trucio ar werth, siopau tecawê ar werth, siop gyfleustra ar werth, gorsafoedd gwasanaeth ar werth, siop goffi ar werth, siop ar werth, becws ar werth, clybiau nos ar werth, pwmp petrol ar werth, fan fwyd ar werth, cwmni ar werth a llawer mwy.

Cysylltwch â'r broceriaid busnes a'r cyfreithwyr busnes gorau i brynu neu werthu busnes i chi.

Mae Am Ddim! Os ydych chi am werthu eich busnes, dim taliadau am bostio…

Prisiad Busnes Am Ddim a diwydrwydd dyladwy i'ch busnes!

Rydym wedi bod yn ymgynghori â busnesau newydd ar y canlynol:

 • Ffurfio Cwmni
 • Cwmni Silff
 • Busnes ar Werth
 • Agor Cyfrif Banc
 • Allanoli Cyfrifon
 • Swyddfa Rithwir
 • Rhifau Ffôn Rhithwir
 • Llogi Gweithwyr
 • Gwasanaethau Mewnfudo
 • Allanoli AD
 • Gosod ac integreiddio CRM
 • Cyfrif Masnachol
 • Trwyddedu Busnes
 • Cofrestru Nodau Masnach
 • Cynhyrchion a gwasanaethau TG fel Parth, Gwesteio, datrysiadau cwmwl, Dylunio a Datblygu Gwefan wedi'i Customized
 • Trwyddedau Gwaith
 • Cyllido busnes
 • Cytundebau cyfranddalwyr ac aelodau
 • Dogfennau sefydliadol
 • Prynu eiddo tiriog a chytundebau prydles
 • Drafftio contractau a chytundebau
 • Polisïau gweithredol a llawlyfrau gweithwyr sy'n cydymffurfio'n gyfreithiol
 • Prynu a gwerthu masnachfraint
 • A llawer mwy ...

Sut gallwn ni eich helpu?

Datrysiadau Gorau am Bris fforddiadwy

Gwerthu busnes.

Prynu busnes.

Prydlesu busnes.

Rhentu busnes.

Cychwyn Busnes Newydd.

Ehangu Busnes.

Pam gwerthu busnes gyda ni?

Prynwyr Busnes

Cyflwyno'ch gofynion ar gyfer prynu busnes.

Postio Am Ddim

Gwerthwyr Busnes

Creu Postio busnes ar werth

Rhestrwch eich Busnes Cyswllt Cyflym

Gwasanaethau Brocer Busnes

Gwerthu busnes

Trwy ein rhwydwaith helaeth o froceriaid busnes a chleientiaid sy'n edrych ymlaen at brynu busnes, rydym yn derbyn nifer fawr o geisiadau i werthu a phrynu busnesau sy'n bodoli eisoes, sy'n cynnwys, busnes ar-lein, masnachfraint, busnes bach, tafarndai, bwytai, golchi ceir, busnes. ar werth gan berchennog, busnesau lleol, fan fwyd, siop gyfleustra, gorsaf betrol, pwmp petrol, caffi, siop goffi, busnes glanhau, becws, faniau bwyd, faniau byrger, busnes e-fasnach, tryc bwyd, busnes masnachfraint, siop, gorsafoedd gwasanaeth, siopau pizza, busnesau gweithgynhyrchu, salonau, siopau tecawê, busnes trucio, sychlanhawyr, clybiau nos, archfarchnadoedd, busnes trafnidiaeth, salonau harddwch, a hefyd ar gyfer ffermydd, tir ar werth.

Darparwyr gwasanaeth i werthu neu brynu busnes sy'n bodoli eisoes, felly, ein gwasanaeth arbenigol o 106 o wledydd.

Fforddiadwy Busnes ar Werth | Gorau Broceriaid busnes ar werth gwerthu busnes | Gorau Cyfreithwyr Busnes ar werth gwerthu busnes | Gorau Atwrneiod Busnes ar gyfer gwerthu busnes

Gwerthu busnes

Prynu busnes

Mae gennym rwydwaith aruthrol ac os ydych chi am brynu busnes, rydym yn argymell dim ond busnes cyfreithlon sy'n cael ei fetio gan ein cyfreithwyr busnes, yn unol â'r system gyfreithiol a'r rheoliadau. derbyn nifer fawr o geisiadau am werthu a phrynu busnesau presennol, sy'n cynnwys, glanhau busnes, gorsafoedd gwasanaeth, faniau bwyd, masnachfraint, busnesau lleol, siop, gorsaf betrol, busnes trucio, siopau pizza, sychlanhawyr, becws, busnes masnachfraint, clybiau nos, salonau harddwch, tafarndai, caffi, siopau tecawê, siop goffi, busnes bach, busnes ar-lein, busnes ar werth gan berchennog, busnes e-fasnach, golchi ceir, tryc bwyd, salonau, busnesau gweithgynhyrchu, faniau byrger, archfarchnadoedd, busnes trafnidiaeth, fan fwyd , siop gyfleustra, pwmp petrol, bwytai a hefyd tir i'w brynu.

Darparwyr datrysiadau i brynu busnes sy'n bodoli eisoes a 106 o wledydd.

Fforddiadwy Busnes ar gyfer prynu | Gorau Broceriaid busnes ar gyfer prynu busnes | Gorau Cyfreithwyr Busnes am brynu busnes | Gorau Atwrneiod Busnes am brynu busnes


Prynu busnes

Prydlesu busnes

Mae ein gwasanaethau broceriaeth busnes, hefyd, yn helpu dinasyddion a thramorwyr i gaffael busnes ar rent fel busnesau lleol i'w rhentu, busnes trucio i'w rentu, busnes cludo i'w rentu, salonau i'w rhentu, archfarchnadoedd i'w rhentu, siopau pizza i'w rhentu, pwmp petrol i'w rentu, busnes e-fasnach i'w rentu, tryc bwyd i'w rentu, masnachfraint i'w rentu, golchi ceir i'w rhentu, faniau byrger i'w rhentu, siopau tecawê i'w rhentu, caffi i'w rhentu, bwytai i'w rhentu, sychlanhawyr i'w rhentu, faniau bwyd i'w rhentu, busnes i'w werthu gan perchennog, salonau harddwch i'w rhentu, clybiau nos i'w rhentu, siop i'w rhentu, tafarndai i'w rhentu, busnesau gweithgynhyrchu i'w rhentu, siop goffi i'w rhentu, fan fwyd i'w rhentu, busnes bach i'w rentu, gorsaf betrol i'w rhentu, gorsafoedd gwasanaeth i'w rhentu, becws i'w rentu, busnes masnachfraint i'w rentu, siop gyfleustra i'w rentu, busnes ar-lein i'w rentu a busnes glanhau i'w rentu.

Gwasanaethau prydlesu ar gyfer rhentu busnes presennol a 106 o wledydd.

Fforddiadwy Busnes i'w rentu | Gorau Broceriaid busnes ar gyfer rhentu busnes | Gorau Cyfreithwyr Busnes am rentu busnes | Gorau Atwrneiod Busnes am rentu busnes

Busnes rhent

Ehangu Busnes o /

Rydym yn darparu gwasanaethau ehangu busnes a 106 o wledydd, mae ein tîm busnes yn helpu cwmnïau o wahanol wledydd, i gyflwyno eu cynhyrchion a'u gwasanaethau yn llwyddiannus ac i gwmnïau i'r byd y tu allan. Mae ein tîm hefyd yn cynnig ystod eang o atebion busnes rhyngwladol sy'n helpu'ch busnes i gyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau yn llwyddiannus i farchnadoedd rhyngwladol lluosog.

Mae rhai o'n gwasanaethau yn cynnwys: Asesiad penodol o'r diwydiant a'r farchnad, ymchwil marchnad arferiad, gan gynnwys, cynradd ac uwchradd, cynllunio busnes strategol, dadansoddi SWOT, strategaethau treiddiad y farchnad, marchnata a chyfathrebu wedi'i dargedu, cysylltiadau cyhoeddus, cynhyrchu plwm, chwilio partner, uno a chaffael. , datblygu brand, lansio cynnyrch a gwasanaethau cysylltiedig eraill.

Broceriaid Busnes Gorau ar gyfer ehangu busnes | Cyfreithwyr Busnes Gorau ar gyfer ehangu busnes | Atwrneiod Busnes Gorau ar gyfer ehangu busnes


Ehangu busnes

Cychwyn Busnes Newydd

Rydym yn darparu atebion llawn busnes-gyfeillgar am bris rhesymol:

 • Cofrestru Cwmni.
 • Prynu busnes presennol.
 • Cwmni Silff.
 • Gwasanaethau Cyfreithiol.
 • Gwasanaethau Ariannol.
 • HR Consulting.
 • Swyddfa Rithwir.
 • Rhith-rif.
 • Meddalwedd CRM.
 • Diwydrwydd dyladwy.
 • Cofrestru Nodau Masnach.
 • Llawer mwy.

Gwasanaethau a ddarperir gennym ni i'ch cefnogi chi Dechreuwch fusnes newydd.

Pob datrysiad Busnes sydd ei angen arnoch chi!

Corffori Cwmni Newydd.

Gadewch inni eich helpu chi i gyflym ymgorffori cwmni, i chi gychwyn eich busnes newydd.

Ein prisiau yw'r rhataf!

Sefydlu busnes

Sut Ydw i'n Gwerthu Fy musnes?

Postiwch eich busnes ar werth.

Dylai perchnogion busnes bostio eu busnes ar werth neu i'w rentu.

Cymorth gan frocer busnes.

Bydd y brocer Busnes yn cysylltu â chi i drafod rhagolygon.

Mynediad cyfreithiwr busnes.

Ar ôl i chi drafod gyda'r brocer busnes, bydd ef / hi yn eich cyflwyno i'r atwrnai busnes gorau.

Prisio'ch busnes.

Darparu prisiad busnes cyn gwerthu busnes. Gall gweithwyr busnes proffesiynol helpu.

Diwydrwydd Dyladwy cyn gwerthu busnes

Mae'n bwysig i ni ac i brynwr eich busnes.

Trafod y fargen ar werth.

Bydd y brocer busnes yn ceisio sicrhau bod y ddau ben yn cwrdd, yn werthwr busnes ac yn brynwr busnes.

Cysylltwch â'ch brocer busnes gorau i gael y gwasanaethau broceriaeth busnes gorau sydd ar gael heddiw!

gofynion gwerthu

Cyflwyno'ch Gofynion Busnes - Creu Rhestru

 • Prynu / Rhentu Busnes neu 109 o wledydd ac UDA

  Mewngofnodi Cyfrif

  Creu cyfrif

  Manylion busnes

 • Oes gennych chi Fusnes ar Werth?

  Gadewch inni eich helpu chi i werthu eich busnes. Creu eich rhestriad ar gyfer busnes ar werth AM DDIM.

  Mewngofnodi Cyfrif

  Creu cyfrif

  Manylion busnes  Yn ôl

  Mwy am eich busnes

  Adran A - Yr Amgylchedd

  Adran B - Gweithrediad

  Adran C - Telerau

  A ellir adleoli'r busnes?
  Rhent Prydles
  Yn lle benthyca'r holl gyfalaf gan fanc neu ddarparwr cyllid arall, mae'r prynwr yn benthyg y pris gwerthu cyfan neu ran ohono gan y gwerthwr. Yna mae'r prynwr yn ad-dalu'r benthyciad mewn rhandaliadau dros gyfnod penodol. Nodwch fanylion unrhyw drefniant rydych chi'n barod i'w ddarparu.

  Adran D - Asedau

  Yn ôl

  Diolch sudarshan Arumugam.

  Mae eich rhestr busnes ar werth wedi'i chreu ac mae bellach yn cael ei hadolygu gan ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid. Caniatewch o leiaf un diwrnod gwaith iddo gael ei brosesu a mynd yn fyw ar y safle.

  Eich ID Rhestru yw: (Cyfeiriwch at y rhif hwn wrth wneud ymholiadau.)

  Eich enw defnyddiwr yw: info@millionmakers.com

  Rydym yn dymuno pob lwc i chi wrth ddod o hyd i brynwr a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i'ch helpu i werthu eich busnes yn gyflym ac yn hawdd.

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau os gwelwch yn dda

  Byddwn yn anfon e-bost atoch yn cadarnhau'r manylion hyn ond os gwelwch yn dda hefyd gallwch adolygu eich manylion rhestru yn eich dangosfwrdd dangosfwrdd

  Yn ôl

 • Ehangwch eich busnes neu 109 o wledydd, gan gynnwys, UDA

 • Gadewch inni eich helpu chi i sefydlu'ch busnes newydd a'ch 109 o wledydd.

Busnes ar werth gan y perchennog

Gwasanaeth Arbennig i berchnogion busnes sydd am werthu eu busnes am bris da.

Rhestrwch eich busnes

Caffi i'w rentu

Mae gennym gaffi i'w rentu neu hefyd gaffi ar werth, efallai y byddwn ni'n gallu helpu.

Rhentu Caffi

Angen Gwybod - Busnes ar Werth Busnes ar Werth

 • Proses ar gyfer busnes ar werth?

  Cam 1: Nodi gofynion

  Cam 2: Dewiswch yr opsiwn gwerthu neu brydlesu gorau sydd ar gael yn seiliedig ar eich dyheadau.

  Cam 3: Astudiwch ymarferoldeb llwyddiant busnes.

  Cam 4: Anfonwch yr opsiynau gorau sydd ar gael ar gyfer eich cymeradwyaeth garedig.

  Cam 5: Cyngor cyfrifyddu a threth, os yw'n berthnasol.

  Cam 6: Rhesymu Rhesymegol ac esboniad o fusnes ar werth.

  Cam 7: Goruchwylio'r broses ar gyfer prynu busnes neu ar gyfer prydlesu busnes.

  Cam 8: Proses ymgeisio gyfreithiol ar gyfer trosglwyddo busnes yn gyfreithlon.

  Cam 9: LLWYDDIANT!

 • Gofal Miliwn o Wneuthurwyr

  Profwch y gwahaniaeth.

  Mgofal

  Adeiladu gofal gyda chi mewn golwg.

  • Siop Un Stop

   Brocer busnes yn ymgynghori â phopeth ar gyfer eich busnes neu weddill y byd.

  • Gwasanaeth wedi'i bersonoli

   Eich holl ofynion busnes ar werth, unrhyw raddfa o fusnes.

  • Dull Wedi'i Deilwra

   Gyda chefnogaeth profiad rhyngwladol ac amgylchedd busnes, atebion busnes Business for Sale.

  • Pris Cystadleuol

   Mae ein brocer busnes yn cynnig y prisiau perffaith, o gymharu â broceriaid busnes lleol eraill.

  • Arbenigedd Diwydiant Cryf

   Rydym wedi cymryd blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant busnes yn helpu busnesau newydd a chorfforaethau.

  • Cyfoeth Profiad

   Gweithwyr proffesiynol profiadol yn darparu cyfoeth o'u profiad i gleientiaid.

  • Ansawdd

   Mae gennym y dadansoddwr busnes proffesiynol gorau sydd wedi ymrwymo i'ch llwyddiant.

  • 1 Pwynt Cyswllt

   Rydym yn dyrannu brocer busnes, a fydd yn cydlynu ar gyfer eich holl anghenion busnes.

  • Ôl-troed Byd-eang

   Rydym yn froceriaid busnes rhyngwladol sy'n darparu cymorth busnes ar werth gorau.

 • Mae ein gwasanaethau Busnes ar Werth yn cael eu cynnig i ystod eang o ddiwydiannau o bob math a maint. Rydyn ni'n gwasanaethu'r diwydiannau canlynol:

  • Bancio

   Cyfrifeg, Sefydliadau Bancio, Gwasanaethau Cadw Llyfrau, Delwyr Broceriaeth a Diogelwch, Asiantaethau Casglu, Benthycwyr Masnachol, Cwmnïau Credyd a Chyllid, Ffactorau, Asiantau Yswiriant, Cynghorwyr Buddsoddi, Benthycwyr Ariannol, Personol ac Auto Eraill.

  • Allanoli Prosesau Busnes

  • Seilwaith ac Adeiladu

   Bariau, Gwely a Brecwast, Caffis, Ffermydd, Canolfannau Bwyd Cyflym, Gwestai, Gwestai a Motels, Tir, Diwydiannol Ysgafn, Hawliau Rheoli, Amrywiol. Eiddo, Clybiau Nos, Swyddfeydd a Chanolfannau Busnes, Gorsafoedd Petrol, Dosbarthu Pizza, Tafarndai, Cyrchfannau, Bwytai, Siopau Manwerthu, Hunan-Storio, Canolfannau Siopa, Warysau.

  • addysg

   Canolfannau Gofal Plant, Chwarae Plant, Hyfforddiant Cyfrifiaduron, Canolfannau, Hyfforddiant Corfforaethol, Kindergartens, Ysgolion, Ysgolion, Seminarau, Colegau Technegol, Canolfannau Paratoi Prawf.

  • Bwyd a Diod

   Pobyddion a Melysion, Bistros, Bariau Caffi, Caffis a Deinosoriaid, Busnes Arlwyo, Siopau Coffi, Storfeydd Cyfleustra, Bwytai Ewropeaidd, Cymalau Bwyd Cyflym, Marchnadoedd Ffrwythau a Llysiau, Parlyrau Hufen Iâ, Storfeydd Gwirod, Dosbarthu Pizza, Dosbarthu Pizza, Bwytai Pizza, Bwytai, Archfarchnadoedd, Bwytai Sushi / Bwyd Môr, Take Aways.

  • Gofal Iechyd

   Cyfleusterau Byw â Chymorth, Ceiropractyddion, Clinig Deintyddol, Clybiau Iechyd, Campfeydd a Chanolfannau Ffitrwydd, Gofal Cartref, Ysbytai, Labordai Meddygol a Deintyddol, Clinigau Meddygol, Meddygfeydd Meddygol, Cyflenwad Meddygol, Optegwyr, Optometryddion, Canolfan Patholeg.

  • gweithgynhyrchu

   Gweithgynhyrchu Rhannau Auto, Dillad ac Esgidiau, Gweithgynhyrchu, Gweithgynhyrchu Offer Cyfathrebu, Gweithgynhyrchu Cyfrifiaduron a Sglodion, Gweithgynhyrchu Cydrannau Electronig, Gweithgynhyrchu Offer Electronig, Gweithgynhyrchu Dodrefn, Gweithgynhyrchu Peiriannau Diwydiannol, Gweithgynhyrchu Cynhyrchion Goleuadau, Gweithgynhyrchu Dyfeisiau Meddygol, Gweithgynhyrchu Metelau, Gweithgynhyrchu Papur a Phecynnu, Gweithgynhyrchu Plastigau.

  • Ynni dŵr

  • Yswiriant

  • Technoleg Gwybodaeth

   Caledwedd Cyfrifiadurol, Hyfforddiant Cyfrifiadurol, Enwau Parth, Safleoedd E-Fasnach, ISPs, Ymgynghoriadau TG, Cynnal a Chadw TG, Gweithgynhyrchu TG, Datblygu Meddalwedd, Telathrebu, Dylunio / Datblygu Gwe, Gwefannau.

  • Gwasanaethau Cyfreithiol

  • Teithio a Thwristiaeth

  • Petrocemegion

  • Ymchwil a Datblygu

  • Gwasanaethau Ariannol

   Cyfrifeg, Sefydliadau Bancio, Gwasanaethau Cadw Llyfrau, Delwyr Broceriaeth a Diogelwch, Asiantaethau Casglu, Benthycwyr Masnachol, Cwmnïau Credyd a Chyllid, Ffactorau, Asiantau Yswiriant, Cynghorwyr Buddsoddi, Benthycwyr Ariannol, Personol ac Auto Eraill.

  • Diwydiant Crypto

  • Telathrebu

  • Cynhyrchu ac Ymchwil Amaethyddol

   Tiroedd amaethyddol, Cyflenwadau Amaethyddol, Rhengoedd.

  • Cludiant

   Cludiant Awyr, Atgyweirio Auto, Gwasanaeth a Rhannau, Adeiladwyr a Thrwsio Cychod, Llogi Cychod, Gwasanaethau Llogi Ceir, Golchi Ceir, Gwasanaethau Llogi Cerbydau Masnachol, Ysgolion Gyrru, Gwasanaethau Cludiant, Gwasanaethau Cludo Nwyddau, Gwasanaethau Tacsi, Gwasanaethau Prydlesu Cerbydau.

Gwasanaethau TG

Mewnfudo a Busnes ar werth

Os ydych chi am brynu busnes sefydledig ac adleoli i wlad newydd, mae ein cyfreithwyr mewnfudo wedi bod yn helpu Entrepreneuriaid o bob cwr o'r byd gyda:

 • Trwydded Waith ar gyfer cyfarwyddwr (ion).
 • Ffeilio Trwyddedau Preswyl.
 • Paratoi dogfennaeth.
 • Llenwi gyda'r awdurdodau perthnasol.

Canllawiau Proffesiynol ar gyfer Busnes ar Werth

Gofynnwch am Fusnes Am Ddim i'w brynu


Busnes ar werth yn Gwledydd 107!

5.0

Rating

Yn seiliedig ar 2018 adolygiad